ห้อง
จำนวนนักเรียน
ลงทะเบียนแล้ว
เหลือยังไม่ลงทะเบียน
ม.5/1
44
10
ม.5/2
45
12
ม.5/3
45
2
ม.5/4
45
1
ม.5/5
45
2
ม.5/6
43
1
ม.5/7
45
2
ม.5/8
45
1
ม.5/9
45
1
ม.5/10
45
1
รวมทั้งหมด
447
414
33
ออกแบบและพัฒนาโดย
ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Email
: narongwit@lukhamhan.ac.th FB : /iteesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 4 คน | เมื่อวานนี้ : 5 คน | เดือนนี้:184คน | เดือนที่ผ่านมา  : 112 คน |ปีนี้  : 1,071 คน |
เริ่มใช้งาน :  23 พ.ค.2564