ลำดับที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ครูผู้สอน
ห้อง
เวลา
กลุ่มที่เลือก
จำนวนที่รับ
จำนวนลงทะเบียน
ข้อมูลเพิ่มเติม
00001
ท30213
วรรณคดีมรดก
นางลักขณา ไชยรัตน์
416
วันศุกร์ คาบ 6-7
1
25
18
00002
ส30221
สิทธิมนุษยชน
นางสาวจารุวรรณ คำประเสริฐ
231
วันศุกร์ คาบ 6-7
1
25
24
00003
ค30295
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
นายประสาน มืดภา
216
วันศุกร์ คาบ 6-7
1
25
6
00004
ว32284
การเขียนเว็บด้วย HTML
นายพัฒนพงษ์ พิมพ์ทอง
223
วันศุกร์ คาบ 6-7
1
25
00005
ว32288
การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี AR
นางสาวอุทุมพร เทียมทัศน์
225
วันศุกร์ คาบ 6-7
1
25
24
00006
พ30251
ตะกร้อลอดบ่วง
ว่าที่ร้อยตรีมนตรี แห่งธรรม
สนาม
วันศุกร์ คาบ 6-7
1
25
00007
ง30280
งานมาลัย
นางรัชดา วิลามาศ
912
วันศุกร์ คาบ 6-7
1
25
00008
ง30220
งานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น
นายจรูณย์ พรมสีใหม่
ฝ.4
วันศุกร์ คาบ 6-7
1
25
00009
จ30234
ภาษาจีนสู่การสอบมาตรฐานHSK1
นางณัฐสุดา ขัมภรัตน์
113
วันศุกร์ คาบ 6-7
1
25
0
00010
ญ30233
คำศัพท์แสลงภาษาญี่ปุ่น
นางสาวชนกพร สุบินดี
123
วันศุกร์ คาบ 6-7
1
25
14
00011
ญ30235
วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นน่ารู้
นายทาดาชิ มิมะ
126
วันศุกร์ คาบ 6-7
1
25
11
00012
ท30213
วรรณคดีมรดก
นางสาวฐานิตา ที่รัก
232
วันอังคาร คาบ 7-8
2
25
00013
ค30295
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
นายประสาน มืดภา
216
วันอังคาร คาบ 7-8
2
25
7
00014
ว32183
การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
นางสุพัตรา ทองปน
221
วันอังคาร คาบ 7-8
2
25
00015
ว32284
การเขียนเว็บด้วย HTML
นายพัฒนพงษ์ พิมพ์ทอง
223
วันอังคาร คาบ 7-8
2
25
1
00016
ว32288
การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี AR
นางสาวอุทุมพร เทียมทัศน์
225
วันอังคาร คาบ 7-8
2
25
24
00017
พ30209
ฟุตบอล
นายจีรวัฒน์ เอกศิริ
สนาม
วันอังคาร คาบ 7-8
2
25
00018
ง30218
งานประดิษฐ์
นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร์
ฝ.2
วันอังคาร คาบ 7-8
2
25
00019
ง30220
งานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น
นายจรูณย์ พรมสีใหม่
ฝ.4
วันอังคาร คาบ 7-8
2
25
00020
จ30234
ภาษาจีนสู่การสอบมาตรฐานHSK1
นางณัฐสุดา ขัมภรัตน์
234
วันอังคาร คาบ 7-8
2
25
10
00021
ญ30233
คำศัพท์แสลงภาษาญี่ปุ่น
นางสาวชนกพร สุบินดี
235
วันอังคาร คาบ 7-8
2
25
00022
ญ30235
วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นน่ารู้
นางสาวเรืองจุฬา มาคูณตน
236
วันอังคาร คาบ 7-8
2
25
จำนวนทั้งหมด 22 รายการ.
1
ออกแบบและพัฒนาโดย
ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Email
: narongwit@lukhamhan.ac.th FB : /iteesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 0 คน | เมื่อวานนี้ : 0 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 0 คน |ปีนี้  : 0 คน |
เริ่มใช้งาน :  23 พ.ค.2564