สถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อบอจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 3,007 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย.2565 [ ข้อมูลทั้งหมด ]