สถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2,934 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย.2562 [ ข้อมูลทั้งหมด ]