สถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อบอจ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3,088 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค.2564 [ ข้อมูลทั้งหมด ]