คู่มือการใช้งานสำหรับนักเรียน
คลิปแนะนำการใช้งานระบบ เลือกวิชาเลือกเสรี ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2564
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
 
ออกแบบและพัฒนาโดย
ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Email
: narongwit@lukhamhan.ac.th FB : /iteesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 3 คน | เมื่อวานนี้ : 1 คน | เดือนนี้:1คน | เดือนที่ผ่านมา  : 215 คน |ปีนี้  : 3,847 คน |
เริ่มใช้งาน :  23 พ.ค.2564