โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ผลงานความภาคภูมิใจของเรา

ภาพประกอบ :
รายละเอียด :

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 4 ทีม ในโครงการ "ระดับพลอย" โครงการ“สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา” ในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2


1.ทีม Arduino

1) นางสาววราภรณ์ กุคำผาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

2) นายศุภวงศ์ สายประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

3) นายปวีณกร เสวยสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวพรทิพย์ เมืองแก้ว

2.ทีม Power Puff

1) นางสาวอารยา พรมสูงยาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12

2) นายชินดนัย อุ่นสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12

3) นางสาววิชุตา ชาชุมพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12

ที่ปรึกษาโครงการ นายศุภกฤต จันทรา

3.ทีม Golden hour Team

1) นางสาวปณิตา อบมาสุ่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

2) นางสาวธีรภรณ์ คำอาจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

3) นางสาวณัฐพร บัวศรียอด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

ที่ปรึกษาโครงการ นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร

4.ทีม The Three Musketeers

1) นางสาวโชติรส วิเศษแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

2) นางสาวกมลวรรณ เกรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

3) นายเจษฎา จันเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวจิรภรณ์ ยะคำแจ้

กลุ่ม :
กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
4 ก.ย.2566 [08:54:53]
จำนวนชม :
545 ครั้ง.
  Back

   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 1,575 คน | เมื่อวานนี้ : 904 คน | เดือนนี้:1,860คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,305 คน |ปีนี้  : 39,950 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence