ข้อมูลองค์ประกอบของโรงเรียน

กำเนิดโรงเรียน :

 

วันที่  10  มิถุนายน     2517

อักษรย่อโรงเรียน :

 

ล. ว.   

สีประจำโรงเรียน :

 

ฟ้า – แดง
- สีฟ้า หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์  ความเจริญงอกงาม
- สีแดง หมายถึง ความรัก ความสามัคคี ความอดทน ความเข้มแข็ง

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน :

 

เจ้าพ่อลือคำหาญ

คำขวัญโรงเรียน :

 

รู้หน้าที่  มีวินัย  ใส่ใจวิชาการ  มุ่งสู่งานคุณภาพ

ปรัชญาโรงเรียน :

 

อุปสรรคย่อมแก้ได้ด้วยปัญญา

คติพจน์โรงเรียน :

 

นยํ  นยติ  เมธาวี
(คนมีปัญญา  ย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำ)

ต้นไม้ประจำโรงเรียน :

 

ต้นยางนา

Back 

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 573 คน | เมื่อวานนี้ : 539 คน | เดือนนี้:14,769คน | เดือนที่ผ่านมา  : 14,769 คน |ปีนี้  : 38,022 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560