โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ผลงานความภาคภูมิใจของเรา

ภาพประกอบ :
รายละเอียด :

ขอชื่นชมกับนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อบอจ ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ International Science Project Olympiod (INSPO) 2023 ที่ประเทศ ตุรกี ในระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2566 


ได้รับรางวัล Gold Award 2 เหรียญทอง รางวัลเหรียญBronze Award 1 เหรียญทองแดงและ Honorable Mention 3 รางวัล  ดังนี้
Gold Award 2 เหรียญทอง   ได้แก่
1. Gold Award ผลงาน สาขา Engineering Category ได้แก่ นายธีรพล พงษ์ทอง นางสาวจีระนันท์ ตาบุดดา นายธนากร จันทร์เติบ  
2.Gold Award ผลงาน สาขา Health Category ได้แก่ นางสาวชาคริมา นครพันธ์ นายเตชิษฎ์ ศิริวงศ์ นางสาวพิมพ์ภัทรา ชัยหิรัญกิตติ์  
รางวัล Bronze Award 1 เหรียญทองแดง ได้แก่ 1. ผลงาน สาขา Engineering Category ได้แก่ นางสาวณิชกานต์ เสาเวียง นางสาวญานิตา ธิเดช นางสาวคมธมน อินทปัญญา 
รางวัล Honorable Mention 3 รางวัล ได้แก่ 1. ผลงาน สาขา Healt Category ได้แก่ นายสุวิจักขณ์ พวงจันทร์ นายภูรินทร์ รังษี นสยเจตภัค พืมณุวงศ์ 2.ผลงาน สาขา Engineering Category ได้แก่ นายณัฏฐพงศ์ วีระทรัพย์ นายชัยวัฒน์ พาเจริญ 3. ผลงาน สาขา Environment Category ได้แก่ นายพงศภัค ทองเกตุ นายศุภกร บรรลือทรัพย์ นายนิติพัฒน์ อุดมผุย 

กลุ่ม :
กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
4 ก.ย.2566 [10:05:29]
จำนวนชม :
605 ครั้ง.
  Back

   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 140 คน | เมื่อวานนี้ : 885 คน | เดือนนี้:12,866คน | เดือนที่ผ่านมา  : 21,788 คน |ปีนี้  : 82,082 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence