โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ผลงานความภาคภูมิใจของเรา

ภาพประกอบ :
รายละเอียด :

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบที่ได้รับรางวัล
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบที่ได้รับรางวัล

ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น

ผู้แข่งขัน

1. เด็กชายธนวัฒน์ คำคูณ ม.2/11

2. เด็กหญิงกัญญาภัค ธรรมวิเศษ ม.2/10

3. เด็กหญิงชนม์ญาดา อุ่นสอน ม.1/12

ผู้ควบคุมทีม

1. นางอุทัยวรรณ โสภาพิศ

2. นางพรทิพย์ วิรยะแต้สกุล

รองชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น

ผู้แข่งขัน

1. เด็กหญิงพิชญาพร ศรีเสริม ม.2/12

2. เด็กหญิงนันท์นภัส โสรินทร์ ม.2/12

3. เด็กหญิงวิภาวดี พระศรี ม.2/12

ผู้ควบคุมทีม

1. นางสาวพิชญาภา ชมภูนุช

2. นางสาวจิรภรณ์ ยะคำแจ้

ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ปลาย

ผู้แข่งขัน

1. นางสาวชนิดาภา อัปการณ์ ม.4/13

2. นางสาวปัชฌาย์พร แข็งแรง ม.4/13

3. นายธนโชติ ศรีเสมอ ม.4/13

ผู้ควบคุมทีม

1. นางปวีณา สุรำไพ

2. นายศุภกฤต โคตรคำ

กลุ่ม :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
23 ก.พ.2567 [14:47:00]
จำนวนชม :
131 ครั้ง.
  Back

   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 983 คน | เมื่อวานนี้ : 936 คน | เดือนนี้:13,169คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,403 คน |ปีนี้  : 100,788 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence