โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ผลงานความภาคภูมิใจของเรา

ภาพประกอบ :
รายละเอียด :

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (GP-Science) ม.4/13 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 28
มหาวิทยายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 



โดยได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 
1. น.ส.ชนิดาภา อัปการณ์
2. น.ส.ปัชฌาย์พร แข็งแรง
3. นายธนโชติ ศรีเสมอ
ครูผู้ฝึกซ้อม
1.นางปวีณา สุรำไพ
2.นายศุภกฤต โคตรคำ
รางวัลชมเชย การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 
1.นายคามิน มาสมจิตต์
2.นายราชพฤกษ์ โพธารินทร์
ครูผู้ฝึกซ้อม
1.น.ส.ชนิสรา ผลจันทร์
2.นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน

กลุ่ม :
กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
29 ก.พ.2567 [14:55:37]
จำนวนชม :
67 ครั้ง.
  Back

   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 131 คน | เมื่อวานนี้ : 989 คน | เดือนนี้:14,158คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,403 คน |ปีนี้  : 101,777 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence