หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 ก.ค.2565 [15:37:24]
623
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 พ.ย.2564 [11:16:46]
643
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
25 มิ.ย.2564 [11:19:41]
632
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 ม.ค.2563 [10:14:26]
618
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 มิ.ย.2562 [09:38:42]
643
6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 ก.พ.2562 [14:30:51]
633
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
22 ส.ค.2561 [11:29:36]
606
8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 ส.ค.2561 [16:31:42]
618
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1 ส.ค.2561 [15:22:40]
638
10
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 ก.ค.2561 [16:21:33]
628
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 มิ.ย.2561 [10:36:45]
604
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 พ.ค.2561 [16:50:38]
605
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 ก.พ.2561 [13:15:06]
603
14
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 ต.ค.2560 [21:03:18]
610
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
29 ก.ค.2560 [12:39:29]
625
จำนวนทั้งหมด 15 รายการ
1

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 406 คน | เมื่อวานนี้ : 570 คน | เดือนนี้:4,362คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,177 คน |ปีนี้  : 81,973 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence