โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน นำโดย นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำคณะคุณครูฝ่ายบริหาร หัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษา รวมจำนวนทั้งหมด 45 ท่าน ร่วมเดินทางเพื่อศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร.


กลุ่ม : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ผู้ประกาศ :ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ประกาศ : 14 ก.พ.2563 [17:26:46]
จำนวนชม :292 ครั้ง.
Back
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน นำโดย นายกิต...(293)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมกับกลุ่มงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2...(796)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมกับกลุ่มงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจ...(332)

นางจิราพา คำเสนาะหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และคุณครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1...(418)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพจิต โรงพยาบาลวารินชำราบ จัดอบรมโครงการ "วัย...(94)

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลไร่น้อย จัดกิจกรรม...(131)

นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ นำตัวแทนบุคลากรครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมก...(524)

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือค...(2254)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายรวมพลังเด็กและเยาวชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทักษะชีวิตต้านภัยยาเสพติด  สำนั...(305)

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานสภานักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง วัน...(277)

นางกมลวรรณ ศรีมันตะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนำคณะผู้บริหาร หัวหน้างานกิจการนักเรีย...(612)

บุคลากรครูและนักเรียน"ชมรมวิ่งมาราธอน"โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ม...(411)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบโดยงานกิจการนักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเส...(404)

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 23...(782)

รองผู้อำนวยการ ตัวแทนบุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมนำเสนอผลงานระบบดูแลช่วยเ...(337)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 94 คน | เมื่อวานนี้ : 574 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,343 คน |ปีนี้  : 38,596 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560