ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
13 พ.ย.2562 [12:38:17]
36
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 พ.ย.2562 [16:16:48]
807
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 พ.ย.2562 [14:28:40]
322
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 พ.ย.2562 [09:32:41]
286
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ต.ค.2562 [16:20:47]
30
6
กลุ่มบริหารทั่วไป
19 ต.ค.2562 [11:13:34]
237
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 ต.ค.2562 [16:31:43]
214
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ต.ค.2562 [16:21:44]
235
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10 ต.ค.2562 [10:35:40]
343
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 ต.ค.2562 [14:22:35]
128
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ย.2562 [08:23:42]
132
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ก.ย.2562 [10:16:35]
434
13
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
11 ก.ย.2562 [13:23:45]
544
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 ก.ย.2562 [13:20:37]
104
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ส.ค.2562 [16:28:43]
137
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 ส.ค.2562 [14:14:35]
92
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
25 ก.ค.2562 [12:36:40]
64
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 ก.ค.2562 [10:28:35]
148
19
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
15 ก.ค.2562 [12:17:42]
121
20
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1 ก.ค.2562 [11:16:46]
219
จำนวนทั้งหมด 311 รายการ
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 Next »
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 411 คน | เมื่อวานนี้ : 616 คน | เดือนนี้:6,523คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,304 คน |ปีนี้  : 77,734 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560