ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
26 พ.ย.2563 [12:26:44]
137
2
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
26 พ.ย.2563 [10:29:30]
60
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
23 ต.ค.2563 [10:28:35]
401
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
296
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 ต.ค.2563 [16:33:45]
187
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ต.ค.2563 [16:28:42]
312
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4 ต.ค.2563 [13:42:48]
246
8
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3 ต.ค.2563 [16:19:28]
117
9
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
25 ก.ย.2563 [11:17:38]
278
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ย.2563 [15:24:40]
259
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ก.ย.2563 [10:30:39]
317
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
18 ก.ย.2563 [11:32:44]
224
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 ก.ย.2563 [14:22:42]
184
14
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3 ก.ย.2563 [16:28:51]
278
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 ก.ย.2563 [16:19:47]
177
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.ย.2563 [16:38:47]
264
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 ส.ค.2563 [13:22:47]
221
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
28 ส.ค.2563 [10:17:38]
201
19
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 ส.ค.2563 [11:34:43]
184
20
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
17 ส.ค.2563 [16:26:48]
193
จำนวนทั้งหมด 371 รายการ
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 19 Next »
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 33 คน | เมื่อวานนี้ : 579 คน | เดือนนี้:9,869คน | เดือนที่ผ่านมา  : 7,872 คน |ปีนี้  : 131,193 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560