ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 มิ.ย.2565 [17:39:24]
11
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 มิ.ย.2565 [15:22:44]
6
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 มิ.ย.2565 [14:13:43]
8
4
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 มิ.ย.2565 [11:30:46]
5
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 มิ.ย.2565 [14:16:50]
1780
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
952
7
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
31 พ.ค.2565 [13:22:36]
540
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ค.2565 [16:38:46]
281
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 พ.ค.2565 [17:31:29]
504
10
กลุ่มบริหารทั่วไป
25 พ.ค.2565 [16:39:47]
538
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
622
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 พ.ค.2565 [13:26:46]
612
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 พ.ค.2565 [15:22:47]
918
14
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
20 พ.ค.2565 [14:29:44]
861
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 พ.ค.2565 [16:19:29]
384
16
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
6 พ.ค.2565 [15:16:47]
463
17
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5 พ.ค.2565 [14:31:38]
57
18
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
18 เม.ย.2565 [12:39:29]
393
19
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
7 เม.ย.2565 [13:17:39]
104
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 เม.ย.2565 [12:15:46]
168
จำนวนทั้งหมด 433 รายการ
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 22 Next »
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 56 คน | เมื่อวานนี้ : 169 คน | เดือนนี้:7,560คน | เดือนที่ผ่านมา  : 11,593 คน |ปีนี้  : 67,808 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence