ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 มี.ค.2564 [14:14:43]
362
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5 มี.ค.2564 [12:17:34]
183
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 มี.ค.2564 [15:34:47]
363
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
3 มี.ค.2564 [15:21:49]
164
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ม.ค.2564 [11:21:23]
221
6
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
20 ม.ค.2564 [08:27:39]
104
7
กลุ่มบริหารทั่วไป
11 ม.ค.2564 [09:37:50]
101
8
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 ธ.ค.2563 [11:41:12]
404
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค.2563 [09:20:43]
714
10
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
26 พ.ย.2563 [12:26:44]
557
11
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
26 พ.ย.2563 [10:29:30]
341
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
23 ต.ค.2563 [10:28:35]
246
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
318
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 ต.ค.2563 [16:33:45]
377
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
7 ต.ค.2563 [16:28:42]
303
16
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4 ต.ค.2563 [13:42:48]
280
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3 ต.ค.2563 [16:19:28]
287
18
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
25 ก.ย.2563 [11:17:38]
244
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ย.2563 [15:24:40]
239
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ก.ย.2563 [10:30:39]
213
จำนวนทั้งหมด 380 รายการ
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 19 Next »
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 169 คน | เมื่อวานนี้ : 420 คน | เดือนนี้:3,452คน | เดือนที่ผ่านมา  : 8,095 คน |ปีนี้  : 20,101 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560