ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารทั่วไป
30 ส.ค.2566 [13:20:43]
409
2
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
22 ส.ค.2566 [12:17:41]
642
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10 ส.ค.2566 [18:32:36]
1276
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ส.ค.2566 [13:23:47]
1022
5
กลุ่มบริหารทั่วไป
2 ส.ค.2566 [12:14:40]
2578
6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
27 ก.ค.2566 [12:20:42]
610
7
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
26 ก.ค.2566 [13:17:42]
920
8
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
24 ก.ค.2566 [12:18:36]
574
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค.2566 [11:19:36]
884
10
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
20 ก.ค.2566 [12:17:42]
648
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.ค.2566 [15:19:42]
735
12
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ก.ค.2566 [14:16:53]
1025
13
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
14 ก.ค.2566 [13:18:51]
742
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ค.2566 [13:23:45]
888
15
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
12 ก.ค.2566 [15:19:46]
685
16
กลุ่มบริหารทั่วไป
11 ก.ค.2566 [14:18:39]
818
17
กลุ่มบริหารทั่วไป
11 ก.ค.2566 [13:23:46]
792
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7 ก.ค.2566 [14:20:46]
631
19
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4 ก.ค.2566 [16:24:37]
969
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
30 มิ.ย.2566 [15:17:36]
626
จำนวนทั้งหมด 561 รายการ
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 29 Next »

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 365 คน | เมื่อวานนี้ : 465 คน | เดือนนี้:9,499คน | เดือนที่ผ่านมา  : 11,090 คน |ปีนี้  : 121,585 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence