ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 ก.ค.2563 [14:16:48]
355
2
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
29 มิ.ย.2563 [15:27:43]
510
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย.2563 [16:16:34]
167
4
กลุ่มบริหารทั่วไป
11 มิ.ย.2563 [11:11:35]
353
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2563 [09:10:24]
369
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ค.2563 [09:21:00]
628
7
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
14 ก.พ.2563 [17:26:46]
443
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.พ.2563 [17:22:50]
419
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 ก.พ.2563 [09:08:16]
501
10
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
24 ม.ค.2563 [11:16:34]
381
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
24 ม.ค.2563 [10:14:38]
306
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 ม.ค.2563 [10:14:26]
282
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ม.ค.2563 [15:16:35]
671
14
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19 ม.ค.2563 [11:35:17]
241
15
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 ม.ค.2563 [12:16:36]
437
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 ม.ค.2563 [12:16:39]
304
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2 ม.ค.2563 [09:07:23]
235
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ธ.ค.2562 [15:19:45]
251
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ธ.ค.2562 [13:26:40]
205
20
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
20 ธ.ค.2562 [15:18:31]
426
จำนวนทั้งหมด 340 รายการ
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 17 Next »
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 19 คน | เมื่อวานนี้ : 313 คน | เดือนนี้:6,485คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,361 คน |ปีนี้  : 88,692 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560