โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

ประมวลภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ระหว่างวันที่ 12-15 พ.ค.2563 

 • วันอังคารที่ 12 พ.ค.2563  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วันพุธที่ 13 พ.ค. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สุขศึกษาพละศึกษาและศิลปะ
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ค.2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและการงานอาชีพ และแนะแนว
 • วันศุกร์ที่ 15 พ.ค.2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  1. คำสั่งอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางไกลระหว่างวันที่ 12-15 พ.ค.2563
  https://sites.google.com/lukhamhan.ac.th/covid19/

  2.เว็บไซต์การจัดการศึกษาทางไกลด้วยสื่อดิจิทอล
  https://sites.google.com/lukhamhan.ac.th/covid19

  3.แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (18 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
  http://www.lukhamhan.ac.th/new_detail.php?Nid=00543&&Nt=01
  https://drive.google.com/file/d/1CM9MrqgvuSnc5e9NVk0m0cZStpNtbRzE/view

  4.แนวทางการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาทางไกลด้วย Google  Classroom
  https://docs.google.com/document/d/12kdBvkD9LfDHkbGjQZAikBjJ_xSk6wiMPgD8Z9pymRM/edit

  5.แบบรายงานการออกแบบสื่อการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ครั้งที่ 1
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWAkXOtr6LhkymR9SzS3Ub88roQwrp7ZfkApWEWvpDNDy-YA/viewform

  6..แบบรายงานการออกแบบสื่อการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
  โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ครั้งที่ 1
  https://datastudio.google.com/reporting/1_ZEv0JV-T_pJAqROs5HbgADTEzlWRonW/page/sKoSB

  7.ข้อมูลติดต่อคุณครูผู้สอน  การจัดการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน 
  โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ​   ปีการศึกษา  2563
  https://datastudio.google.com/reporting/1QddigPokbXgy9SkCDbHfJnadUIKSiWL1/page/KMNQB?s=qgOLx8laQGY

  8.แบบบันทึกข้อมูลติดต่อครูผู้สอน
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDlY89gLoCAlT0Pgw4HL4n3xOPVrj6IyvXpA4AbjcTx6DI6g/viewform

  9.ประมวลภาพกิจกรรมประกอบการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลระหว่างวันที่ 12-15 พ.ค.2563
  https://photos.google.com/share/AF1QipOJHeMgRiRXa25KjcENtoYe7Zsuo2Agrau1l83QTrHWsiL-nyX0aubNLmwt-zPzVg?key=b3RMVG1jdnRZZ1RIeU5OZG5hMTdtamUtOWVsOUlR

  10.รายงานแบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล 
  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙) สำหรับบุคลากรครู
  ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ณ อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
  https://datastudio.google.com/reporting/1Kje3IXI8JAYNtTfHX-HnN-3K3iBsuvdH/page/Z4CRB?s=uEz8tj8sqno
   


กลุ่ม : กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้ประกาศ :ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ประกาศ : 16 พ.ค.2563 [09:21:00]
จำนวนชม :628 ครั้ง.
Back
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ...(355)

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม SGS (Secondary Grading System) บันทึกผลการเรียนออน...(167)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ร...(369)

ประมวลภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ...(629)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนำนักเรียนในโครงการ วมว ห้อง ม.5/12 ร่วมกิจกรรมรอบร...(419)

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2562 ...(671)

นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 มอบนโยบายและทำพันธสัญญา...(304)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ รับการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการจาก สำนักงานเขตพื้น...(251)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  ร่วมนำเสนอโครงงานด้านไอซีทีร่วมกับโรงเรียนมัธยมจากประเทศญี่ปุ่น ...(205)

ตามที่สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และมหาวิทยาลัยอุ...(318)

ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบและคณะผู้บริหารโรงเรียนเดินทางมาให้กำลังใจก...(625)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จัดงานอัญเชิญรางวัล และพิธีฉลองสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใ...(1911)

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-แดง เกมส์ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย.2562 ประจำปี...(1354)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ...(756)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน...(1986)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 21 คน | เมื่อวานนี้ : 313 คน | เดือนนี้:6,485คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,361 คน |ปีนี้  : 88,692 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560