โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนลือคำหาญจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 15 ส.ค.2563 โดยระดับชั้น ม.1,3 และ 5 ประชุมในรอบเช้า เวลา 07.00-12.00 น. ระดับ ม.2,4 และ 6 ประชุมในรอบบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29

 

 กลุ่ม : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ผู้ประกาศ :ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ประกาศ : 15 ส.ค.2563 [16:18:37]
จำนวนชม :632 ครั้ง.
Back
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพบรรยากาศการทําประชาพิจารณ์เพื่อพิจารณาร่างระเบียบ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน โรงเรียนลือคำห...(622)

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารโดมเ...(741)

ภาพบรรยากาศ โครงการตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเชื่อมสะพานบุญ เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เ...(1113)

ภาพบรรยากาศการต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราช...(773)

ภาพกิจกรรม คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าระดับชั้นเรียน พบปะ นักเรียน และ คุณครูที่ปรึกษาประจำชั้...(691)

ภาพกิจกรรม อมรมพัฒนาเยาวชนและองค์กรนักเรียนตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางโรงเรียนสุจริต ณ ห้องโสต ในว...(681)

ภาพบรรยากาศการประชุมหัวหน้าชั้นเรียนและการรณรงค์สถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด ในวันอังคารที่ 23 ส...(653)

ภาพบรรยากาศการอบรมตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในกลุ่มอายุ 13-15 ปี ณ ห้...(656)

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน”งดสูบบุหรี่โลก”ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนล...(644)

ประมวลภาพโครงการพลังบวรอำเภอคุณธรรม วัดส่งเสริมสุขภาพยั่งยืน วัน ศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ อาคา...(617)

ประมวลภาพพิธีปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ...(635)

ประมวลภาพพิธีปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ...(633)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ นำโดย ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ...(655)

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564  วันพฤหัสบดี...(628)

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564  วันพุธที่ 2...(641)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 72 คน | เมื่อวานนี้ : 517 คน | เดือนนี้:2,123คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,177 คน |ปีนี้  : 79,734 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence