โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

ประมวลภาพบรรยากาศ งาน คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์ แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรครูจำนวน 10 ท่านดังนี้
[ ประมวลภาพทั้งหมด album1  [ ประมวลภาพทั้งหมด album2 ]

รูปภาพ ชื่อสกุล ตำแหน่ง
1.นายสุรพล ทางทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
2.นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3.นางกาญจนา สกุลพอง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
4.นางสุดาพร เจริญพร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
5.นางธัญญาณัน กาทอง หัวหน้างานการเงินและสินทรัพย์และครูผู้สอนงานแนะแนว
6.นางสุภาพร ทางทอง หัวหน้างานห้องสมุดและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7.นางณิชชาณิช เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. นางบุญส่ง สาคะศุภฤกษ์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9. นางมณีวิจิตร พิมพ์สอน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10. ว่าที่ร้อยโทธัชชัย ธนูทอง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

[ ประมวลภาพทั้งหมด album1  [ ประมวลภาพทั้งหมด album2 ]
 


กลุ่ม : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ผู้ประกาศ :ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ประกาศ : 25 ก.ย.2563 [11:17:38]
จำนวนชม :268 ครั้ง.
Back
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพพิธีอัญเชิญรางวัลและพิธีฉลองนักเรียน รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศ...(236)

นางจีรพา คำเสนาะ หัวหน้าระดับชั้น ม.5 และตัวแทนครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.5 มอบเกียรติบัตรให...(137)

ประมวลภาพบรรยากาศ งาน คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์ แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ป...(269)

โรงเรียนลือคำหาญจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ใ...(257)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดกิจกรรมจำนวน 2 วัน คือ...(278)

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนลือค...(231)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนลือคำหาญวา...(224)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน นำโดย นายกิต...(251)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมกับกลุ่มงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2...(230)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมกับกลุ่มงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจ...(251)

นางจิราพา คำเสนาะหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และคุณครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1...(234)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพจิต โรงพยาบาลวารินชำราบ จัดอบรมโครงการ "วัย...(229)

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลไร่น้อย จัดกิจกรรม...(236)

นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ นำตัวแทนบุคลากรครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมก...(240)

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือค...(247)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 429 คน | เมื่อวานนี้ : 560 คน | เดือนนี้:5,355คน | เดือนที่ผ่านมา  : 13,178 คน |ปีนี้  : 35,182 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560