โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

ประมวลภาพบรรยากาศ งาน คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์ แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรครูจำนวน 10 ท่านดังนี้
[ ประมวลภาพทั้งหมด album1  [ ประมวลภาพทั้งหมด album2 ]

รูปภาพ ชื่อสกุล ตำแหน่ง
1.นายสุรพล ทางทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
2.นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3.นางกาญจนา สกุลพอง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
4.นางสุดาพร เจริญพร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
5.นางธัญญาณัน กาทอง หัวหน้างานการเงินและสินทรัพย์และครูผู้สอนงานแนะแนว
6.นางสุภาพร ทางทอง หัวหน้างานห้องสมุดและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7.นางณิชชาณิช เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. นางบุญส่ง สาคะศุภฤกษ์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9. นางมณีวิจิตร พิมพ์สอน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10. ว่าที่ร้อยโทธัชชัย ธนูทอง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

[ ประมวลภาพทั้งหมด album1  [ ประมวลภาพทั้งหมด album2 ]
 


กลุ่ม : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ผู้ประกาศ :ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ประกาศ : 25 ก.ย.2563 [11:17:38]
จำนวนชม :638 ครั้ง.
Back
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน”งดสูบบุหรี่โลก”ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนล...(548)

ประมวลภาพโครงการพลังบวรอำเภอคุณธรรม วัดส่งเสริมสุขภาพยั่งยืน วัน ศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ อาคา...(866)

ประมวลภาพพิธีปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ...(468)

ประมวลภาพพิธีปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ...(62)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ นำโดย ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ...(110)

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564  วันพฤหัสบดี...(1159)

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564  วันพุธที่ 2...(1118)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ทปษ.รมว....(1503)

ประมวลภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรทาทงการศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมตักบ...(793)

ประมวลภาพบรรยากาศปฐมนิเทศนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 21 มิถุนยน 2564 โรงเรียนลือคำหาญวาริ...(661)

ภาพและวิดีโอบรรยากาศงานวันสถาปนาโรงเรียนพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อลือคำหาญ ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสด...(1083)

ประมวลภาพพิธีอัญเชิญรางวัลและพิธีฉลองนักเรียน รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศ...(1120)

นางจีรพา คำเสนาะ หัวหน้าระดับชั้น ม.5 และตัวแทนครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.5 มอบเกียรติบัตรให...(825)

ประมวลภาพบรรยากาศ งาน คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์ แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ป...(639)

โรงเรียนลือคำหาญจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ใ...(598)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 72 คน | เมื่อวานนี้ : 283 คน | เดือนนี้:964คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,298 คน |ปีนี้  : 70,510 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence