โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยเชี่ยวชาญโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ข้าราชครูผู้อุทิศเวลาให้กับทางราชการ โดยไม่มีวันลาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 25 ท่าน ดังนี้
1.นางสาวรัตนา  รัตนเมธานันท์

 

2.นายเจริญ  สุทธิอาคาร

3.นายศุภกฤต  จันทรา

4.นางวาสนา  เกษียร

5.นางสุพัตรา  ทองปน

6.นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร

7.นายเชษฐา  เสาเวียง

8.นางจุฬาลักษณ์  ชูกำแพง

9.นายสุริยา วันหนา

10.นางจุฑารัตน์ มุขมณี บุญเฉลียว

11.นางรัชนีกร โสภาพรม

12.นางสาวศุภรางค์ แสงหิรัญ

13.นางสาวเปรมจิตต์ ไชยประณิธาน

14.นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร์

15.นางทิพวรรณ พรมแก้ว

16.นางสุภาณี ลาสา

17.นายยงค์ พรมแก้ว

18.นางพัชริดา สุวรรณกูฏ

19.นายมุณี  ธานี

20.นางสาวศิรนริศา  โสภากุ

21.ว่าที่พ.ต.นพรัตน์ วัฒนสิงห์

22.นายประกอบกิจ สุนันท์

23.นายประธาร วสวานนท์
24.นางปณิทิตา  เสาเวียง

25.นางวันเพ็ญ  คำประเสริฐกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ผู้ประกาศ :ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ประกาศ : 26 พ.ย.2563 [12:26:44]
จำนวนชม :896 ครั้ง.
Back
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพบรรยากาศพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัล ลานะ จากพิพิธภ...(652)

ภาพบรรยากาศ การประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ ...(454)

ภาพบรรยากาศการกล่าวอำลาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง...(477)

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับ นาย สุรพิชัย จำปาศรี นางสาว เจนจิรา จำปา และ นางสาว อัญภิชา ไชยทองพันธ์ เน...(451)

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับ นางสาวภัทราวรรณ อุทธสิงห์ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ โรงเรียนลือคำหา...(440)

ภาพบรรยากาศ ต้อนรับ นางสาวฐิติอาภา มิลภา เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนลือคำหาญวาริน...(260)

ภาพบรรยากาศการมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา...(1083)

ภาพบรรยากาศการต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา เนื่องในโอกาสได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยก...(1833)

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมเนื่องในวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 วั...(1067)

ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ ร้อยรักดวงใจ มุทิตา กษิณานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก...(1651)

ภาพบรรยากาศ งานกตัญญูบูชาครู มุทิตาจิต แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤห...(2061)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 จัดกิจ...(1080)

ภาพพิธีมอบเกียรติบัตร ข้าราชการครูผู้อุทิศเวลาให้กับทางราชการ โดยไม่มีวันลา ในรอบปีการศึกษา 2565 ...(826)

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครู เนื่องในโอกาสการย้ายมามาดำรงตำแหน่งครูท...(803)

ภาพบรรยากาศการต้อนรับ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแป...(910)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 866 คน | เมื่อวานนี้ : 699 คน | เดือนนี้:11,981คน | เดือนที่ผ่านมา  : 21,788 คน |ปีนี้  : 81,197 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence