โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

การประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  และการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ บันทึกข้อตกลงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2564 โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 50 ท่านดังนี้


yes กลุ่มที่ 1 วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา,ศิลปะ,การงานอาชีพ,สุขศึกษาและพลศึกษา )
รวมจำนวนบุคลากร 49 ท่าน  ภาพการประชุม : https://photos.app.goo.gl/nGiPW7RW69iqeKeX9

yes  กลุ่มที่ 2 วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และแนะแนว)
รวมจำนวนบุคลากร 33 ท่าน  ภาพการประชุม : https://photos.app.goo.gl/6XPd7nQ6YtQqi8Jz5

yes  กลุ่มที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
รวมจำนวนบุคลากร 47 ท่าน  ภาพการประชุม : https://photos.app.goo.gl/zZD8WZY3NU2beeTJ9

yes กลุ่มที่ 4 วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ )
รวมจำนวนบุคลากร 46 ท่าน  ภาพการประชุม : รอข้อมูลภาพ
ข้อมูลภาพทั้งหมดโดย : นายวุฒิชัย นที เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อบอจ
ข้อมูลภาพทั้งหมดโดย : นายวุฒิชัย นที เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อบอจกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ผู้ประกาศ :ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ประกาศ : 21 พ.ค.2564 [13:10:48]
จำนวนชม :738 ครั้ง.
Back
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับ นางสาวภัทราวรรณ อุทธสิงห์ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ โรงเรียนลือคำหา...(299)

ภาพบรรยากาศ ต้อนรับ นางสาวฐิติอาภา มิลภา เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนลือคำหาญวาริน...(169)

ภาพบรรยากาศการมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา...(978)

ภาพบรรยากาศการต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา เนื่องในโอกาสได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยก...(1647)

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมเนื่องในวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 วั...(948)

ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ ร้อยรักดวงใจ มุทิตา กษิณานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก...(1582)

ภาพบรรยากาศ งานกตัญญูบูชาครู มุทิตาจิต แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤห...(1983)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 จัดกิจ...(1007)

ภาพพิธีมอบเกียรติบัตร ข้าราชการครูผู้อุทิศเวลาให้กับทางราชการ โดยไม่มีวันลา ในรอบปีการศึกษา 2565 ...(743)

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครู เนื่องในโอกาสการย้ายมามาดำรงตำแหน่งครูท...(739)

ภาพบรรยากาศการต้อนรับ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแป...(827)

ภาพบรรยากาศ วันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจ...(1601)

ภาพบรรยากาศ การร่วมแสดงความยินดีกับครูปวีณา สุรำไพ ในการย้ายมารับราชการ ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำ...(858)

ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลกรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกานต์ระพี พรหมจารีย์ ...(921)

ภาพบรรยากาศ การร่วมแสดงความยินดี ในการย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการของ รองสุรศักดิ์ เวียนรอบ แ...(900)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 266 คน | เมื่อวานนี้ : 594 คน | เดือนนี้:3,395คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,293 คน |ปีนี้  : 164,063 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence