โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

ประมวลภาพการมอบหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ประกาศนยบัตร (ปพ.๒) และแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู็เรียนายบุคคล (ปพ.๖) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


 กลุ่ม : กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้ประกาศ :ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ประกาศ : 31 มี.ค.2565 [12:26:44]
จำนวนชม :677 ครั้ง.
Back
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำน...(629)

ภาพบรรยากาศการ บูรณะซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ "อนุสาวรีย์ เจ้าพ่อลือคำหาญ" วันที่ 1 เมษาย...(531)

ภาพบรรยากาศการตอนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ...(874)

ภาพบรรยากาศการตอนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ...(441)

ประมวลภาพกิจกรรมค่าย โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเ...(946)

โครงการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.3และ ม.6 ระหว่...(907)

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์การบิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนา...(803)

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดและกิจกรรมค่าย English Camp for Gifted Program ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ณ...(908)

ภาพบรรยากาศการสมัครเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนลือคำหาญวา...(729)

ประมวลภาพบรรยากาศนักเรียนรายงานและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษอัฉริยภาพวิทย์ศาสตร...(1088)

ภาพบรรยากาศค่ายเติมเต็มความรู้สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11-12 และ ชั้นมัธ...(760)

ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เป็นประธานประชุมคัดเลือกหนังสือตา...(749)

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดค่าย SMART CAMP นักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในวันอังคาร...(729)

ประมวลภาพการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ป...(703)

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม technology driven to education การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา : สร้างภูมิคุ...(673)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 335 คน | เมื่อวานนี้ : 517 คน | เดือนนี้:2,123คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,177 คน |ปีนี้  : 79,734 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence