โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

(รอบที่ 3)ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ (รอบที่ 3)

กลุ่ม : กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้ประกาศ :ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ประกาศ : 23 ก.พ.2566 [12:18:28]
จำนวนชม :464 ครั้ง.
Back
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพบรรยากาศนักเรียนรายงานและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษอัฉริยภาพวิทย์ศาสตร...(764)

ภาพบรรยากาศค่ายเติมเต็มความรู้สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11-12 และ ชั้นมัธ...(709)

ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เป็นประธานประชุมคัดเลือกหนังสือตา...(711)

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดค่าย SMART CAMP นักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในวันอังคาร...(694)

ประมวลภาพการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ป...(651)

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม technology driven to education การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา : สร้างภูมิคุ...(617)

ประมวลภาพการอบรมการพัฒนาครูผู้สอนด้านการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM Education ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 2...(509)

ภาพบรรยากาศ การประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ในว...(634)

(รอบที่ 3)ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา...(465)

(รอบที่ 2)ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา...(827)

(รอบที่ 1) ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษ...(952)

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา...(1052)

ภาพบรรยากาศการตอนรับ คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผล โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเท...(598)

ภาพบรรยากาศ นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด รักการอ่านผสานความรู้สู่การพัฒนาตน วัน จันทร์ที่ 13 กุมภาพัน...(673)

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมนิทรรศการ สัปดาห์ห้องสมุด "รักการอ่าน ผสานความรู้สู่การพัฒนาตน" ว...(723)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 78 คน | เมื่อวานนี้ : 632 คน | เดือนนี้:12,818คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,939 คน |ปีนี้  : 43,463 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence