โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

ภาพบรรยากาศการตอนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เพื่อศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล OBEC QA การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ สพฐ. ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

กลุ่ม : กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้ประกาศ :ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ประกาศ : 30 มี.ค.2566 [11:17:38]
จำนวนชม :614 ครั้ง.
Back
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมการเชิงปฏิบัติการ การสร้าง E-PORTFOLIO ด้วยแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน นักเร...(1023)

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการติวสัญจรเพื่อน้อง ม. 1 (โครงการห้องเรียนพิเศษ)โดยวิทยากรจากบริษัทอักษ...(885)

ภาพกิจกรรม การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูแกนนำระดัยเขตพื้นที่การศึกษาด้านการวัดและประเมินผลในชั้...(735)

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝึกสหวิชาชีพโรงพยาบาล ในวัน...(888)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในว...(897)

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดและกิจกรรมค่ายจิตอาสาลือคำหาญ"เพื่อน้อง" 2 ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน...(1068)

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิส (Best Practice)และการจัดงา...(771)

ภาพบรรยากาศ การจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเร...(1323)

ภาพบรรยากาศ การจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อลือคำหาญและพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี...(952)

ภาพบรรยากาศ โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร Pre-Cad...(522)

ภาพบรรยากาศ การนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 2 มิถ...(626)

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ ม.1 และ ม.4 ห้อง GP-MATH โรงเรียนลือคำหา...(919)

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรเพื่อพัฒนาเจตคติและทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรั...(755)

ประมวลภาพกิจกรรมมอบรางวัลนักเรียนรักการอ่านดีเด่นตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษา...(746)

การประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศ...(909)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 126 คน | เมื่อวานนี้ : 536 คน | เดือนนี้:10,941คน | เดือนที่ผ่านมา  : 11,090 คน |ปีนี้  : 123,027 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence