โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิส (Best Practice)และการจัดงาน SYMPOSIUM ปีการศึกษา 2565 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา "ผู้บริหารชั้นนำ ครูคุณธรรม และนักเรียนคุณภาพ" ยกย่องและประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา ที่มีผลงานการปฏิบัติงานเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จ ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ


​​​​​​​
กลุ่ม : กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้ประกาศ :ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ประกาศ : 21 มิ.ย.2566 [13:25:47]
จำนวนชม :806 ครั้ง.
Back
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบรางวัล สำหรับนักเรียนที่ผลงานโดดเด่น และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในวันพฤหั...(1382)

ภาพกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(อัจฉริยภาพ) ระดับชั้นมั...(1272)

ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)เพื่อกำหนดแนวทางจังง...(636)

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 โดย สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 18 ...(917)

ภาพบรรยากาศการจัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2566 ...(1043)

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีมอบเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 14...(747)

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการ สหวิทยาเขตวาริน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำน...(973)

ประมวลภาพบรรยากาศการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 ในวันพุธ ที่ 6 กันยายน 256...(746)

ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาการดูแลวัยรุ่นในภาวะซึมเศร้าอายุ 13-15 ปี เวลา 08.00-12.00 น. จาก รพ.วารินชำ...(649)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันกิจกรรมภาษาเยอรมันระดับชาติ การแข่งขันกิจกรรม...(926)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมการเชิงปฏิบัติการ การสร้าง E-PORTFOLIO ด้วยแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน นักเร...(1107)

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการติวสัญจรเพื่อน้อง ม. 1 (โครงการห้องเรียนพิเศษ)โดยวิทยากรจากบริษัทอักษ...(940)

ภาพกิจกรรม การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูแกนนำระดัยเขตพื้นที่การศึกษาด้านการวัดและประเมินผลในชั้...(834)

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝึกสหวิชาชีพโรงพยาบาล ในวัน...(1001)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในว...(930)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 406 คน | เมื่อวานนี้ : 542 คน | เดือนนี้:17,744คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,881 คน |ปีนี้  : 160,119 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence