โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิด ( โครงการอบรม เทคนิคการเฝ้าระวังไฟ พร้อมฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ดับไฟขั้นต้น ) โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ

กลุ่ม : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ผู้ประกาศ :ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ประกาศ : 24 ก.ค.2566 [12:18:36]
จำนวนชม :643 ครั้ง.
Back
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพบรรยากาศ พิธีกล่าวอำลาคณะครูและนักเรียน โดยผู้อำนวยการ ดร.องอาจ จูมศรีมา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ...(1915)

ภาพบรรยากาศ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ..รับวัคซีน มะเร็งปากมดลูก.. ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2...(711)

ประมวลภาพภาพบรรยากาศโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจในการดำเน...(650)

ภาพบรรยากาศ การรายงานผลการดำเนินงานเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิส (The Best Safety Practice) MO...(688)

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิด ( โครงการอบรม เทคนิคการเฝ้าระวังไฟ พร้อมฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ดับไฟขั้นต้น ) โ...(644)

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมื่องอุบลราชธานี ครบ ๒๓๑ ปี (๒๓๑ ปี อุบลราชธาน...(1098)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าอ...(831)

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 5 ส และการร่วมรณรงค์ธนาคารขยะ ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 12 กรก...(806)

ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย "กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก สำรวจและทำลายแหล่...(1050)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน กลุ่มงานป้องและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด กลุ่มบริห...(1043)

ภาพบรรยากาศ การมอบทุนประกันสุขภาพ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนลือคำ...(770)

ประมวลภาพกิจกรรม การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล "ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 25...(439)

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกคุณสมบัติและคุณลักษณะผู้มีสิทธิเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร สนามคัดเลือกโรงเรีย...(642)

ประมวลภาพกิจกรรม นายกันตภณ สุขสงค์  นายอำเภอวารินชำราบ พบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญ...(497)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวัน ศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารโส...(1060)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 406 คน | เมื่อวานนี้ : 542 คน | เดือนนี้:17,744คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,881 คน |ปีนี้  : 160,119 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence