ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 ก.พ.2565 [14:12:43]
305
2
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
10 เม.ย.2563 [18:54:12]
298
3
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
297
4
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
299
5
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
297
6
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:51:18]
295
7
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:47:33]
299
8
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 ธ.ค.2561 [11:01:04]
299
9
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:08:56]
299
10
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:07:43]
301
11
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:06:37]
296
12
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:05:40]
300
13
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:04:25]
294
14
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:02:46]
300
15
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:01:21]
300
16
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [13:57:32]
301
17
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 มี.ค.2561 [15:09:26]
301
18
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
23 พ.ย.2560 [08:57:50]
296
19
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
25 ต.ค.2560 [11:23:48]
299
20
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
16 ต.ค.2560 [16:48:18]
307
จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
1
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 42 คน | เมื่อวานนี้ : 407 คน | เดือนนี้:7,830คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,238 คน |ปีนี้  : 56,485 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence