ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มงาน
ลำดับที่
กลุ่มงาน
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
10 เม.ย.2563 [18:54:12]
170
2
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
156
3
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
151
4
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
165
5
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:51:18]
151
6
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
20 มี.ค.2562 [09:47:33]
150
7
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
28 ธ.ค.2561 [11:01:04]
150
8
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:08:56]
150
9
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:07:43]
151
10
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:06:37]
150
11
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:05:40]
152
12
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:04:25]
288
13
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:02:46]
153
14
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [14:01:21]
150
15
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
8 เม.ย.2561 [13:57:32]
159
16
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
7 มี.ค.2561 [15:09:26]
153
17
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
23 พ.ย.2560 [08:57:50]
150
18
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
25 ต.ค.2560 [11:23:48]
148
19
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
16 ต.ค.2560 [16:48:18]
150
จำนวนทั้งหมด 19 รายการ
1
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 30 คน | เมื่อวานนี้ : 328 คน | เดือนนี้:7,007คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,080 คน |ปีนี้  : 7,007 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560