หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารทั่วไป
11 ม.ค.2564 [09:37:50]
402
2
กลุ่มบริหารทั่วไป
11 มิ.ย.2563 [11:11:35]
415
3
กลุ่มบริหารทั่วไป
19 ธ.ค.2562 [18:39:29]
327
4
กลุ่มบริหารทั่วไป
5 ธ.ค.2562 [11:25:50]
321
5
กลุ่มบริหารทั่วไป
19 ต.ค.2562 [11:13:34]
392
6
กลุ่มบริหารทั่วไป
28 มิ.ย.2562 [14:33:41]
406
7
กลุ่มบริหารทั่วไป
16 มิ.ย.2562 [10:37:24]
356
8
กลุ่มบริหารทั่วไป
17 ก.พ.2562 [10:30:37]
327
9
กลุ่มบริหารทั่วไป
3 ก.พ.2562 [11:31:45]
369
10
กลุ่มบริหารทั่วไป
24 ม.ค.2562 [15:32:47]
369
11
กลุ่มบริหารทั่วไป
18 ม.ค.2562 [13:22:34]
388
12
กลุ่มบริหารทั่วไป
7 ม.ค.2562 [10:40:44]
506
13
กลุ่มบริหารทั่วไป
28 ก.ย.2561 [17:22:40]
311
14
กลุ่มบริหารทั่วไป
3 ส.ค.2561 [16:33:35]
386
15
กลุ่มบริหารทั่วไป
11 มิ.ย.2561 [09:13:38]
393
16
กลุ่มบริหารทั่วไป
8 มิ.ย.2561 [09:10:34]
364
17
กลุ่มบริหารทั่วไป
7 มิ.ย.2561 [17:27:44]
311
18
กลุ่มบริหารทั่วไป
25 มี.ค.2561 [19:21:41]
300
19
กลุ่มบริหารทั่วไป
21 มี.ค.2561 [15:19:47]
320
20
กลุ่มบริหารทั่วไป
2 ก.พ.2561 [12:17:45]
319
จำนวนทั้งหมด 27 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 189 คน | เมื่อวานนี้ : 262 คน | เดือนนี้:5,478คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,361 คน |ปีนี้  : 96,286 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence