หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 ก.พ.2567 [11:20:43]
531
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13 ก.พ.2567 [12:13:36]
392
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10 ส.ค.2566 [18:32:36]
1551
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 มิ.ย.2566 [18:31:17]
1124
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 มิ.ย.2566 [14:28:51]
811
6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20 พ.ค.2566 [11:14:47]
1103
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 ก.พ.2566 [14:39:19]
1193
8
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14 ก.ย.2565 [10:13:54]
876
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 ก.ย.2565 [11:17:39]
919
10
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9 ธ.ค.2564 [13:26:38]
881
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 พ.ย.2564 [14:11:18]
898
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 ธ.ค.2563 [11:41:12]
873
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
23 ต.ค.2563 [10:28:35]
765
14
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 ส.ค.2563 [11:34:43]
744
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 ก.พ.2563 [09:08:16]
758
16
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10 ต.ค.2562 [10:35:40]
838
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 ก.ค.2562 [10:28:35]
731
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 มิ.ย.2562 [14:26:44]
740
19
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
27 พ.ค.2562 [11:36:18]
745
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 ม.ค.2562 [13:24:39]
747
จำนวนทั้งหมด 31 รายการ
1 2


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 139 คน | เมื่อวานนี้ : 885 คน | เดือนนี้:12,866คน | เดือนที่ผ่านมา  : 21,788 คน |ปีนี้  : 82,082 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence