หน้าหลัก | กิจกรรมกลุ่ม : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1 ก.ค.2562 [11:16:46]
584
2
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 มิ.ย.2562 [12:42:44]
568
3
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 ก.พ.2562 [17:30:35]
576
4
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 ก.พ.2562 [11:18:41]
576
5
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 ก.พ.2562 [09:33:40]
626
6
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 ก.พ.2562 [07:34:45]
589
7
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 พ.ย.2561 [08:30:27]
572
8
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 ต.ค.2561 [11:14:28]
573
9
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7 ก.ย.2561 [14:28:31]
569
10
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 มิ.ย.2561 [15:08:35]
574
11
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
30 พ.ค.2561 [16:29:40]
569
12
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 ก.พ.2561 [18:32:26]
564
13
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 ก.พ.2561 [17:33:36]
569
14
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7 ก.พ.2561 [22:06:53]
567
15
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 ธ.ค.2560 [09:31:39]
572
16
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 พ.ย.2560 [10:46:59]
563
17
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
31 ต.ค.2560 [14:40:59]
569
18
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
31 ต.ค.2560 [11:38:19]
566
19
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 ต.ค.2560 [20:17:56]
566
20
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 ต.ค.2560 [20:06:11]
574
จำนวนทั้งหมด 22 รายการ
1 2

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 152 คน | เมื่อวานนี้ : 498 คน | เดือนนี้:1,053คน | เดือนที่ผ่านมา  : 14,706 คน |ปีนี้  : 15,759 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence