วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุบลราชธานี ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
   
     
ค้นหากิจกรรม :

 ข่าวกิจกรรม | จำนวน 637 รายการ

<
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม !!!

ภาพกิจกรรมวันรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 เเละ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 2...[ อ่านต่อ ]
[ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ : กลุ่มบริหารวิชาการ ]
วันเวลา : 2 มี.ค.2567 [15:21:50] ( อ่าน : 476 )
Post by : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม !!!

วันที่ 2 มี.ค.2567 เวลา 09.35 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โร...[ อ่านต่อ ]
[ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ : กลุ่มบริหารวิชาการ ]
วันเวลา : 2 มี.ค.2567 [14:25:46] ( อ่าน : 368 )
Post by : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม !!!

ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารโสตทัศนศึก...[ อ่านต่อ ]
[ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ : กลุ่มบริหารวิชาการ ]
วันเวลา : 21 ก.พ.2567 [13:22:52] ( อ่าน : 904 )
Post by : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร