ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
25 ธ.ค.2563 [09:36:50]
149
2
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
15 มิ.ย.2563 [18:00:03]
169
3
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
15 พ.ค.2563 [18:00:00]
1,503
4
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
6 มี.ค.2563 [18:31:06]
1,279
5
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
20 ม.ค.2563 [06:33:30]
1,300
6
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
20 ม.ค.2563 [06:32:40]
1,315
7
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
26 ธ.ค.2562 [13:16:34]
17
8
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
6 ธ.ค.2562 [10:01:24]
1,366
9
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
6 ธ.ค.2562 [09:29:21]
1,351
10
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
1 ธ.ค.2562 [14:38:23]
1,544
11
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
31 ต.ค.2562 [13:42:04]
1,651
12
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
31 ม.ค.2562 [14:26:39]
1,374
13
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
17 ธ.ค.2561 [12:23:56]
123
14
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
16 ต.ค.2561 [21:57:51]
109
15
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
10 ต.ค.2561 [10:45:17]
105
16
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
12 ก.ย.2561 [15:17:21]
1,340
17
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
27 ส.ค.2561 [14:00:48]
1,294
18
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
23 ส.ค.2561 [10:51:17]
1,387
19
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
26 ก.ค.2561 [21:37:03]
1,422
20
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
12 มิ.ย.2561 [14:35:24]
1,312
21
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
26 พ.ค.2561 [11:23:31]
1,319
22
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
2 ม.ค.2561 [22:19:12]
1,484
23
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
18 ต.ค.2560 [15:55:41]
79
24
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
16 ต.ค.2560 [17:07:51]
1,395
25
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
16 ต.ค.2560 [17:07:12]
1,331
26
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
16 ต.ค.2560 [13:01:42]
1,316
จำนวนทั้งหมด 26 รายการ
1

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
เพลงมาร์ชลือคำหาญ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 142 คน | เมื่อวานนี้ : 594 คน | เดือนนี้:3,395คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,293 คน |ปีนี้  : 164,063 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence