ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
25 ธ.ค.2563 [09:36:50]
86
2
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
15 มิ.ย.2563 [18:00:03]
409
3
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
15 พ.ค.2563 [18:00:00]
575
4
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
6 มี.ค.2563 [18:31:06]
414
5
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
20 ม.ค.2563 [06:33:30]
385
6
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
20 ม.ค.2563 [06:32:40]
402
7
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
26 ธ.ค.2562 [13:16:34]
1
8
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
6 ธ.ค.2562 [10:01:24]
411
9
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
6 ธ.ค.2562 [09:29:21]
490
10
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
1 ธ.ค.2562 [14:38:23]
608
11
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
31 ต.ค.2562 [13:42:04]
180
12
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
31 ม.ค.2562 [14:26:39]
539
13
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
17 ธ.ค.2561 [12:23:56]
407
14
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
16 ต.ค.2561 [21:57:51]
390
15
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
10 ต.ค.2561 [10:45:17]
517
16
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
12 ก.ย.2561 [15:17:21]
549
17
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
27 ส.ค.2561 [14:00:48]
391
18
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
23 ส.ค.2561 [10:51:17]
431
19
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
26 ก.ค.2561 [21:37:03]
470
20
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
12 มิ.ย.2561 [14:35:24]
394
21
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
26 พ.ค.2561 [11:23:31]
416
22
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
2 ม.ค.2561 [22:19:12]
796
23
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
18 ต.ค.2560 [15:55:41]
27
24
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
16 ต.ค.2560 [17:07:51]
410
25
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
16 ต.ค.2560 [17:07:12]
467
26
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์
16 ต.ค.2560 [13:01:42]
27
จำนวนทั้งหมด 26 รายการ
1
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 95 คน | เมื่อวานนี้ : 435 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,489 คน |ปีนี้  : 93,436 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence