ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
18 พ.ย.2565 [11:28:06]
574
2
27 ต.ค.2565 [13:04:19]
131
3
21 ต.ค.2565 [12:40:24]
392
4
21 ต.ค.2565 [11:41:34]
4376
5
12 ต.ค.2565 [07:22:28]
829
6
26 ก.ย.2565 [10:12:17]
164
7
20 ก.ย.2565 [18:25:42]
806
8
16 ก.ย.2565 [11:25:53]
750
9
3 ส.ค.2565 [08:51:18]
752
10
24 ก.ค.2565 [07:24:16]
5
11
21 ก.ค.2565 [08:18:25]
757
12
20 ก.ค.2565 [11:04:20]
779
13
5 ก.ค.2565 [16:01:18]
769
14
18 มิ.ย.2565 [13:30:24]
786
15
18 มิ.ย.2565 [13:28:32]
963
16
15 มิ.ย.2565 [11:35:43]
759
17
13 มิ.ย.2565 [10:49:07]
45
18
13 มิ.ย.2565 [10:32:50]
752
19
13 มิ.ย.2565 [10:31:38]
761
20
13 มิ.ย.2565 [10:29:59]
759
21
13 มิ.ย.2565 [10:28:51]
750
22
26 พ.ค.2565 [09:39:30]
753
23
18 พ.ค.2565 [12:11:08]
753
24
18 พ.ค.2565 [10:06:13]
753
25
16 พ.ค.2565 [10:51:17]
778
26
16 พ.ค.2565 [10:50:34]
775
27
13 พ.ค.2565 [09:34:32]
755
28
13 พ.ค.2565 [07:54:45]
750
29
9 พ.ค.2565 [15:58:49]
779
30
6 พ.ค.2565 [15:30:55]
758
31
6 พ.ค.2565 [11:47:25]
759
32
6 พ.ค.2565 [10:34:53]
759
33
4 พ.ค.2565 [15:53:29]
748
34
4 พ.ค.2565 [08:04:59]
758
35
3 พ.ค.2565 [15:17:55]
752
36
3 พ.ค.2565 [07:55:48]
767
37
3 พ.ค.2565 [07:52:50]
759
38
3 พ.ค.2565 [07:49:24]
873
39
3 พ.ค.2565 [07:36:42]
779
40
28 เม.ย.2565 [09:16:47]
755
41
21 เม.ย.2565 [12:14:47]
756
42
19 เม.ย.2565 [13:02:01]
752
43
19 เม.ย.2565 [12:38:27]
746
44
18 เม.ย.2565 [12:30:58]
762
45
8 เม.ย.2565 [14:24:18]
752
46
7 เม.ย.2565 [11:21:41]
772
47
4 เม.ย.2565 [13:50:55]
760
48
4 เม.ย.2565 [13:49:25]
761
49
31 มี.ค.2565 [07:00:00]
781
50
30 มี.ค.2565 [08:27:47]
795
51
25 มี.ค.2565 [12:54:53]
774
52
25 มี.ค.2565 [12:53:49]
764
53
21 มี.ค.2565 [13:16:49]
926
54
13 มี.ค.2565 [14:04:52]
762
55
11 มี.ค.2565 [07:00:00]
779
56
10 มี.ค.2565 [07:00:00]
762
57
1 มี.ค.2565 [14:48:50]
767
58
1 มี.ค.2565 [13:03:19]
743
59
8 ก.พ.2565 [14:12:43]
752
60
25 ม.ค.2565 [10:44:48]
746
61
25 ม.ค.2565 [08:46:14]
759
62
7 ม.ค.2565 [09:49:45]
761
63
29 ธ.ค.2564 [11:28:14]
1737
64
8 ธ.ค.2564 [15:36:38]
746
65
7 ธ.ค.2564 [14:08:17]
747
66
30 พ.ย.2564 [11:23:33]
755
67
30 พ.ย.2564 [09:09:07]
757
68
26 พ.ย.2564 [17:46:59]
750
69
22 พ.ย.2564 [14:53:05]
758
70
18 พ.ย.2564 [10:44:08]
744
71
15 พ.ย.2564 [15:54:59]
751
72
10 พ.ย.2564 [16:25:30]
759
73
10 พ.ย.2564 [16:21:11]
758
74
10 พ.ย.2564 [11:10:06]
766
75
5 พ.ย.2564 [14:56:29]
758
76
29 ต.ค.2564 [14:58:35]
757
77
29 ต.ค.2564 [13:46:10]
761
78
29 ต.ค.2564 [13:16:52]
766
79
29 ต.ค.2564 [10:54:31]
764
80
3 ก.ย.2564 [12:02:28]
749
81
17 ส.ค.2564 [17:16:07]
753
82
2 ส.ค.2564 [12:46:53]
748
83
23 ก.ค.2564 [15:23:44]
754
84
16 ก.ค.2564 [12:52:52]
749
85
9 ก.ค.2564 [13:03:46]
744
86
7 ก.ค.2564 [21:10:05]
746
87
2 ก.ค.2564 [15:03:38]
757
88
28 มิ.ย.2564 [14:41:53]
752
89
24 มิ.ย.2564 [10:15:14]
754
90
11 มิ.ย.2564 [14:02:13]
744
91
11 มิ.ย.2564 [10:07:35]
757
92
10 มิ.ย.2564 [14:20:26]
771
93
31 พ.ค.2564 [10:53:25]
741
94
31 พ.ค.2564 [08:31:18]
744
95
29 พ.ค.2564 [13:00:41]
745
96
26 พ.ค.2564 [17:17:05]
754
97
26 พ.ค.2564 [17:16:05]
746
98
25 พ.ค.2564 [09:10:24]
758
99
24 พ.ค.2564 [11:16:35]
766
100
24 พ.ค.2564 [09:00:10]
745
จำนวนทั้งหมด 751 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 467 คน | เมื่อวานนี้ : 261 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,063 คน |ปีนี้  : 113,452 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence