ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
89
2
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
74
3
7 ก.ค.2563 [06:13:22]
1037
4
3 ก.ค.2563 [11:43:15]
72
5
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
769
6
29 มิ.ย.2563 [16:56:11]
665
7
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
525
8
28 มิ.ย.2563 [12:22:12]
1047
9
26 มิ.ย.2563 [08:30:48]
7141
10
25 มิ.ย.2563 [13:26:04]
543
11
23 มิ.ย.2563 [12:25:43]
615
12
15 มิ.ย.2563 [18:00:03]
145
13
15 มิ.ย.2563 [10:47:36]
820
14
15 มิ.ย.2563 [10:45:42]
742
15
15 มิ.ย.2563 [10:44:21]
458
16
14 มิ.ย.2563 [19:20:05]
77
17
11 มิ.ย.2563 [13:03:25]
168
18
11 มิ.ย.2563 [09:00:00]
218
19
10 มิ.ย.2563 [08:50:00]
9421
20
9 มิ.ย.2563 [09:31:58]
221
21
8 มิ.ย.2563 [15:52:37]
199
22
5 มิ.ย.2563 [10:28:34]
804
23
4 มิ.ย.2563 [12:08:07]
32
24
27 พ.ค.2563 [12:10:48]
165
25
25 พ.ค.2563 [10:31:07]
138
26
24 พ.ค.2563 [18:03:28]
954
27
21 พ.ค.2563 [21:55:42]
139
28
21 พ.ค.2563 [21:53:25]
492
29
16 พ.ค.2563 [10:52:41]
801
30
16 พ.ค.2563 [10:00:23]
174
31
15 พ.ค.2563 [18:00:00]
212
32
15 พ.ค.2563 [17:18:36]
4977
33
14 พ.ค.2563 [07:57:50]
176
34
13 พ.ค.2563 [08:01:38]
533
35
24 เม.ย.2563 [16:03:48]
809
36
24 เม.ย.2563 [16:03:08]
2755
37
24 เม.ย.2563 [16:02:29]
1788
38
24 เม.ย.2563 [16:01:50]
882
39
24 เม.ย.2563 [16:00:56]
136
40
24 เม.ย.2563 [15:59:51]
1372
41
10 เม.ย.2563 [18:54:12]
161
42
1 เม.ย.2563 [16:39:46]
158
43
1 เม.ย.2563 [15:41:44]
310
44
1 เม.ย.2563 [15:34:58]
1073
45
28 มี.ค.2563 [08:17:06]
1244
46
28 มี.ค.2563 [08:08:20]
599
47
18 มี.ค.2563 [14:58:43]
202
48
18 มี.ค.2563 [13:26:10]
658
49
18 มี.ค.2563 [13:24:28]
360
50
18 มี.ค.2563 [13:22:44]
2000
51
11 มี.ค.2563 [13:38:42]
1074
52
11 มี.ค.2563 [13:19:54]
294
53
11 มี.ค.2563 [09:02:59]
645
54
10 มี.ค.2563 [17:00:34]
309
55
6 มี.ค.2563 [18:31:06]
308
56
4 มี.ค.2563 [15:03:17]
477
57
4 มี.ค.2563 [15:00:09]
499
58
3 มี.ค.2563 [09:05:37]
55
59
3 มี.ค.2563 [09:00:05]
30
60
2 มี.ค.2563 [15:32:01]
469
61
26 ก.พ.2563 [16:50:16]
83
62
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
234
63
18 ก.พ.2563 [12:36:22]
180
64
15 ก.พ.2563 [14:13:37]
1514
65
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
280
66
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
367
67
20 ม.ค.2563 [06:33:30]
106
68
20 ม.ค.2563 [06:32:40]
81
69
17 ม.ค.2563 [12:08:14]
193
70
17 ม.ค.2563 [12:06:06]
908
71
17 ม.ค.2563 [11:10:45]
714
72
10 ม.ค.2563 [17:41:47]
153
73
6 ม.ค.2563 [18:44:36]
478
74
26 ธ.ค.2562 [13:16:34]
2
75
25 ธ.ค.2562 [14:34:24]
78
76
19 ธ.ค.2562 [11:23:56]
73
77
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
294
78
18 ธ.ค.2562 [09:32:28]
101
79
17 ธ.ค.2562 [15:00:05]
789
80
17 ธ.ค.2562 [09:48:27]
987
81
9 ธ.ค.2562 [12:46:57]
1463
82
6 ธ.ค.2562 [10:01:24]
509
83
6 ธ.ค.2562 [09:29:21]
496
84
1 ธ.ค.2562 [14:38:23]
529
85
27 พ.ย.2562 [09:07:28]
44
86
26 พ.ย.2562 [09:41:44]
320
87
22 พ.ย.2562 [15:43:36]
167
88
22 พ.ย.2562 [09:38:03]
254
89
22 พ.ย.2562 [08:48:39]
288
90
20 พ.ย.2562 [17:29:43]
834
91
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
1382
92
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
670
93
13 พ.ย.2562 [10:52:35]
920
94
11 พ.ย.2562 [09:30:42]
1638
95
6 พ.ย.2562 [13:44:43]
311
96
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
391
97
1 พ.ย.2562 [13:33:06]
538
98
31 ต.ค.2562 [13:42:04]
11
99
31 ต.ค.2562 [10:42:22]
497
100
29 ต.ค.2562 [10:52:28]
481
จำนวนทั้งหมด 533 รายการ
1 2 3 4 5 6
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 127 คน | เมื่อวานนี้ : 935 คน | เดือนนี้:4,165คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,361 คน |ปีนี้  : 86,372 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560