ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
12 ก.ย.2566 [16:22:52]
111
2
24 ส.ค.2566 [09:36:40]
153
3
21 ส.ค.2566 [12:49:52]
156
4
15 ส.ค.2566 [09:02:42]
1561
5
14 ก.ค.2566 [11:10:28]
247
6
12 ก.ค.2566 [11:16:07]
218
7
10 ก.ค.2566 [15:57:39]
602
8
10 ก.ค.2566 [12:21:06]
730
9
6 ก.ค.2566 [14:21:26]
79
10
20 มิ.ย.2566 [15:05:14]
1029
11
1 มิ.ย.2566 [12:33:08]
46
12
22 พ.ค.2566 [15:37:52]
255
13
12 พ.ค.2566 [14:57:13]
192
14
12 พ.ค.2566 [14:31:48]
37
15
10 พ.ค.2566 [15:36:12]
380
16
5 พ.ค.2566 [14:17:21]
1699
17
30 เม.ย.2566 [14:40:11]
889
18
28 เม.ย.2566 [09:33:21]
210
19
23 เม.ย.2566 [08:15:35]
1745
20
3 เม.ย.2566 [10:57:11]
1408
21
1 เม.ย.2566 [08:43:42]
440
22
30 มี.ค.2566 [10:14:09]
6745
23
29 มี.ค.2566 [09:30:22]
12085
24
23 มี.ค.2566 [09:16:39]
5925
25
23 มี.ค.2566 [09:12:10]
2535
26
17 มี.ค.2566 [11:26:10]
806
27
16 มี.ค.2566 [10:05:13]
3882
28
8 มี.ค.2566 [00:00:01]
92
29
25 ก.พ.2566 [09:49:16]
1453
30
25 ก.พ.2566 [09:47:41]
1419
31
22 ก.พ.2566 [06:41:19]
1285
32
15 ก.พ.2566 [13:50:39]
1552
33
25 ม.ค.2566 [15:05:57]
1248
34
20 ธ.ค.2565 [14:33:54]
1309
35
20 ธ.ค.2565 [09:30:28]
1267
36
18 พ.ย.2565 [11:28:06]
2100
37
27 ต.ค.2565 [13:04:19]
38
38
21 ต.ค.2565 [12:40:24]
45
39
21 ต.ค.2565 [11:41:34]
2316
40
12 ต.ค.2565 [07:22:28]
4464
41
26 ก.ย.2565 [10:12:17]
1409
42
20 ก.ย.2565 [18:25:42]
1368
43
16 ก.ย.2565 [11:25:53]
1457
44
3 ส.ค.2565 [08:51:18]
22
45
24 ก.ค.2565 [07:24:16]
6
46
21 ก.ค.2565 [08:18:25]
1261
47
20 ก.ค.2565 [11:04:20]
33
48
5 ก.ค.2565 [16:01:18]
1270
49
18 มิ.ย.2565 [13:30:24]
70
50
18 มิ.ย.2565 [13:28:32]
57
51
15 มิ.ย.2565 [11:35:43]
27
52
13 มิ.ย.2565 [10:49:07]
27
53
13 มิ.ย.2565 [10:32:50]
22
54
13 มิ.ย.2565 [10:31:38]
39
55
13 มิ.ย.2565 [10:29:59]
23
56
13 มิ.ย.2565 [10:28:51]
21
57
26 พ.ค.2565 [09:39:30]
1244
58
18 พ.ค.2565 [12:11:08]
1241
59
18 พ.ค.2565 [10:06:13]
1228
60
16 พ.ค.2565 [10:51:17]
48
61
16 พ.ค.2565 [10:50:34]
1295
62
13 พ.ค.2565 [09:34:32]
1244
63
13 พ.ค.2565 [07:54:45]
1229
64
9 พ.ค.2565 [15:58:49]
32
65
6 พ.ค.2565 [15:30:55]
1239
66
6 พ.ค.2565 [11:47:25]
1258
67
6 พ.ค.2565 [10:34:53]
1248
68
4 พ.ค.2565 [15:53:29]
1237
69
4 พ.ค.2565 [08:04:59]
30
70
3 พ.ค.2565 [15:17:55]
1355
71
3 พ.ค.2565 [07:55:48]
24
72
3 พ.ค.2565 [07:52:50]
32
73
3 พ.ค.2565 [07:49:24]
112
74
3 พ.ค.2565 [07:36:42]
29
75
28 เม.ย.2565 [09:16:47]
1255
76
21 เม.ย.2565 [12:14:47]
1434
77
19 เม.ย.2565 [13:02:01]
1231
78
19 เม.ย.2565 [12:38:27]
1221
79
18 เม.ย.2565 [12:30:58]
1299
80
8 เม.ย.2565 [14:24:18]
1230
81
7 เม.ย.2565 [11:21:41]
1260
82
4 เม.ย.2565 [13:50:55]
1309
83
4 เม.ย.2565 [13:49:25]
1276
84
31 มี.ค.2565 [07:00:00]
1354
85
30 มี.ค.2565 [08:27:47]
1546
86
25 มี.ค.2565 [12:54:53]
1273
87
25 มี.ค.2565 [12:53:49]
1272
88
21 มี.ค.2565 [13:16:49]
164
89
13 มี.ค.2565 [14:04:52]
1252
90
11 มี.ค.2565 [07:00:00]
1360
91
10 มี.ค.2565 [07:00:00]
1298
92
1 มี.ค.2565 [14:48:50]
1271
93
1 มี.ค.2565 [13:03:19]
1222
94
8 ก.พ.2565 [14:12:43]
1275
95
25 ม.ค.2565 [10:44:48]
1220
96
25 ม.ค.2565 [08:46:14]
1907
97
7 ม.ค.2565 [09:49:45]
1275
98
29 ธ.ค.2564 [11:28:14]
1690
99
8 ธ.ค.2564 [15:36:38]
1239
100
7 ธ.ค.2564 [14:08:17]
1207
จำนวนทั้งหมด 786 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 362 คน | เมื่อวานนี้ : 465 คน | เดือนนี้:9,499คน | เดือนที่ผ่านมา  : 11,090 คน |ปีนี้  : 121,585 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence