ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
24 พ.ค.2567 [12:34:25]
3265
2
24 พ.ค.2567 [12:27:34]
2054
3
19 พ.ค.2567 [12:38:34]
316
4
13 พ.ค.2567 [17:25:21]
1155
5
12 พ.ค.2567 [23:12:11]
524
6
12 พ.ค.2567 [16:14:20]
440
7
12 พ.ค.2567 [16:11:09]
421
8
12 พ.ค.2567 [16:09:11]
153
9
12 พ.ค.2567 [15:50:40]
2150
10
12 พ.ค.2567 [15:38:10]
335
11
11 พ.ค.2567 [13:59:19]
343
12
2 เม.ย.2567 [00:00:01]
8281
13
28 มี.ค.2567 [00:00:01]
12127
14
27 มี.ค.2567 [00:00:01]
13902
15
21 มี.ค.2567 [10:04:21]
6321
16
21 มี.ค.2567 [09:46:09]
5647
17
20 มี.ค.2567 [11:38:24]
7680
18
6 มี.ค.2567 [16:19:17]
7372
19
6 มี.ค.2567 [16:17:25]
2695
20
6 มี.ค.2567 [08:53:06]
120
21
4 มี.ค.2567 [12:16:41]
4947
22
4 มี.ค.2567 [12:14:50]
882
23
27 ก.พ.2567 [14:21:05]
2780
24
23 ก.พ.2567 [12:43:44]
219
25
16 ก.พ.2567 [14:55:05]
2614
26
16 ก.พ.2567 [14:54:25]
1573
27
18 ม.ค.2567 [12:58:11]
64
28
9 ม.ค.2567 [11:32:33]
481
29
9 ม.ค.2567 [10:30:06]
127
30
19 ธ.ค.2566 [10:14:58]
66
31
14 ธ.ค.2566 [15:19:17]
169
32
4 ธ.ค.2566 [12:21:19]
43
33
17 พ.ย.2566 [13:48:27]
36
34
17 พ.ย.2566 [13:35:23]
40
35
15 พ.ย.2566 [16:10:55]
1478
36
15 พ.ย.2566 [13:43:16]
14
37
13 พ.ย.2566 [09:06:57]
21
38
13 พ.ย.2566 [09:00:09]
27
39
13 พ.ย.2566 [08:39:28]
48
40
9 พ.ย.2566 [10:10:15]
53
41
15 ต.ค.2566 [08:58:10]
263
42
19 ก.ย.2566 [11:15:24]
11
43
12 ก.ย.2566 [16:22:52]
31
44
24 ส.ค.2566 [09:36:40]
30
45
21 ส.ค.2566 [12:49:52]
31
46
15 ส.ค.2566 [09:02:42]
1903
47
14 ก.ค.2566 [11:10:28]
12
48
12 ก.ค.2566 [11:16:07]
33
49
10 ก.ค.2566 [15:57:39]
40
50
10 ก.ค.2566 [12:21:06]
34
51
6 ก.ค.2566 [14:21:26]
44
52
20 มิ.ย.2566 [15:05:14]
36
53
1 มิ.ย.2566 [12:33:08]
29
54
22 พ.ค.2566 [15:37:52]
135
55
16 พ.ค.2566 [10:08:28]
3
56
12 พ.ค.2566 [14:57:13]
29
57
12 พ.ค.2566 [14:31:48]
78
58
10 พ.ค.2566 [15:36:12]
265
59
5 พ.ค.2566 [14:17:21]
1050
60
30 เม.ย.2566 [14:40:11]
95
61
28 เม.ย.2566 [09:33:21]
185
62
23 เม.ย.2566 [08:15:35]
57
63
3 เม.ย.2566 [10:57:11]
160
64
1 เม.ย.2566 [08:43:42]
50
65
30 มี.ค.2566 [10:14:09]
116
66
29 มี.ค.2566 [09:30:22]
123
67
23 มี.ค.2566 [09:16:39]
35
68
23 มี.ค.2566 [09:12:10]
19
69
17 มี.ค.2566 [11:26:10]
93
70
16 มี.ค.2566 [10:05:13]
40
71
8 มี.ค.2566 [00:00:01]
50
72
25 ก.พ.2566 [09:49:16]
113
73
25 ก.พ.2566 [09:47:41]
88
74
22 ก.พ.2566 [06:41:19]
47
75
15 ก.พ.2566 [13:50:39]
88
76
25 ม.ค.2566 [15:05:57]
57
77
20 ธ.ค.2565 [14:33:54]
8
78
20 ธ.ค.2565 [09:30:28]
7
79
18 พ.ย.2565 [11:28:06]
91
80
27 ต.ค.2565 [13:04:19]
125
81
21 ต.ค.2565 [12:40:24]
196
82
21 ต.ค.2565 [11:41:34]
98
83
12 ต.ค.2565 [07:22:28]
1367
84
26 ก.ย.2565 [10:12:17]
15
85
20 ก.ย.2565 [18:25:42]
157
86
16 ก.ย.2565 [11:25:53]
132
87
3 ส.ค.2565 [08:51:18]
116
88
24 ก.ค.2565 [07:24:16]
6
89
21 ก.ค.2565 [08:18:25]
33
90
20 ก.ค.2565 [11:04:20]
50
91
5 ก.ค.2565 [16:01:18]
12
92
18 มิ.ย.2565 [13:30:24]
73
93
18 มิ.ย.2565 [13:28:32]
297
94
15 มิ.ย.2565 [11:35:43]
20
95
13 มิ.ย.2565 [10:49:07]
25
96
13 มิ.ย.2565 [10:32:50]
62
97
13 มิ.ย.2565 [10:31:38]
50
98
13 มิ.ย.2565 [10:29:59]
32
99
13 มิ.ย.2565 [10:28:51]
29
100
26 พ.ค.2565 [09:39:30]
26
จำนวนทั้งหมด 829 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 1,058 คน | เมื่อวานนี้ : 113 คน | เดือนนี้:12,127คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,403 คน |ปีนี้  : 99,746 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence