ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
27 ก.พ.2567 [14:21:05]
2880
2
23 ก.พ.2567 [12:43:44]
4031
3
16 ก.พ.2567 [14:55:05]
407
4
16 ก.พ.2567 [14:54:25]
462
5
18 ม.ค.2567 [12:58:11]
309
6
9 ม.ค.2567 [11:32:33]
96
7
9 ม.ค.2567 [10:30:06]
1856
8
19 ธ.ค.2566 [10:14:58]
1456
9
14 ธ.ค.2566 [15:19:17]
453
10
4 ธ.ค.2566 [12:21:19]
1500
11
17 พ.ย.2566 [13:48:27]
1514
12
17 พ.ย.2566 [13:35:23]
1440
13
15 พ.ย.2566 [16:10:55]
7754
14
15 พ.ย.2566 [13:43:16]
1300
15
13 พ.ย.2566 [09:06:57]
1412
16
13 พ.ย.2566 [09:00:09]
1328
17
13 พ.ย.2566 [08:39:28]
1446
18
9 พ.ย.2566 [10:10:15]
225
19
15 ต.ค.2566 [08:58:10]
2516
20
19 ก.ย.2566 [11:15:24]
1279
21
12 ก.ย.2566 [16:22:52]
1218
22
24 ส.ค.2566 [09:36:40]
1237
23
21 ส.ค.2566 [12:49:52]
1233
24
15 ส.ค.2566 [09:02:42]
8405
25
14 ก.ค.2566 [11:10:28]
1232
26
12 ก.ค.2566 [11:16:07]
1231
27
10 ก.ค.2566 [15:57:39]
1237
28
10 ก.ค.2566 [12:21:06]
1232
29
6 ก.ค.2566 [14:21:26]
7
30
20 มิ.ย.2566 [15:05:14]
1212
31
1 มิ.ย.2566 [12:33:08]
11
32
22 พ.ค.2566 [15:37:52]
13
33
16 พ.ค.2566 [10:08:28]
1245
34
12 พ.ค.2566 [14:57:13]
22
35
12 พ.ค.2566 [14:31:48]
20
36
10 พ.ค.2566 [15:36:12]
37
37
5 พ.ค.2566 [14:17:21]
179
38
30 เม.ย.2566 [14:40:11]
10
39
28 เม.ย.2566 [09:33:21]
25
40
23 เม.ย.2566 [08:15:35]
8
41
3 เม.ย.2566 [10:57:11]
15
42
1 เม.ย.2566 [08:43:42]
33
43
30 มี.ค.2566 [10:14:09]
47
44
29 มี.ค.2566 [09:30:22]
93
45
23 มี.ค.2566 [09:16:39]
1335
46
23 มี.ค.2566 [09:12:10]
1310
47
17 มี.ค.2566 [11:26:10]
15
48
16 มี.ค.2566 [10:05:13]
1251
49
8 มี.ค.2566 [00:00:01]
1450
50
25 ก.พ.2566 [09:49:16]
38
51
25 ก.พ.2566 [09:47:41]
15
52
22 ก.พ.2566 [06:41:19]
22
53
15 ก.พ.2566 [13:50:39]
27
54
25 ม.ค.2566 [15:05:57]
7
55
20 ธ.ค.2565 [14:33:54]
1227
56
20 ธ.ค.2565 [09:30:28]
1213
57
18 พ.ย.2565 [11:28:06]
1551
58
27 ต.ค.2565 [13:04:19]
62
59
21 ต.ค.2565 [12:40:24]
19
60
21 ต.ค.2565 [11:41:34]
80
61
12 ต.ค.2565 [07:22:28]
129
62
26 ก.ย.2565 [10:12:17]
33
63
20 ก.ย.2565 [18:25:42]
37
64
16 ก.ย.2565 [11:25:53]
46
65
3 ส.ค.2565 [08:51:18]
4
66
24 ก.ค.2565 [07:24:16]
131
67
21 ก.ค.2565 [08:18:25]
1223
68
20 ก.ค.2565 [11:04:20]
6
69
5 ก.ค.2565 [16:01:18]
1238
70
18 มิ.ย.2565 [13:30:24]
34
71
18 มิ.ย.2565 [13:28:32]
17
72
15 มิ.ย.2565 [11:35:43]
16
73
13 มิ.ย.2565 [10:49:07]
41
74
13 มิ.ย.2565 [10:32:50]
15
75
13 มิ.ย.2565 [10:31:38]
76
76
13 มิ.ย.2565 [10:29:59]
31
77
13 มิ.ย.2565 [10:28:51]
45
78
26 พ.ค.2565 [09:39:30]
6
79
18 พ.ค.2565 [12:11:08]
6
80
18 พ.ค.2565 [10:06:13]
1211
81
16 พ.ค.2565 [10:51:17]
4
82
16 พ.ค.2565 [10:50:34]
1234
83
13 พ.ค.2565 [09:34:32]
1210
84
13 พ.ค.2565 [07:54:45]
1206
85
9 พ.ค.2565 [15:58:49]
48
86
6 พ.ค.2565 [15:30:55]
1224
87
6 พ.ค.2565 [11:47:25]
1217
88
6 พ.ค.2565 [10:34:53]
1215
89
4 พ.ค.2565 [15:53:29]
1218
90
4 พ.ค.2565 [08:04:59]
18
91
3 พ.ค.2565 [15:17:55]
1290
92
3 พ.ค.2565 [07:55:48]
18
93
3 พ.ค.2565 [07:52:50]
17
94
3 พ.ค.2565 [07:49:24]
174
95
3 พ.ค.2565 [07:36:42]
1244
96
28 เม.ย.2565 [09:16:47]
1213
97
21 เม.ย.2565 [12:14:47]
1292
98
19 เม.ย.2565 [13:02:01]
6
99
19 เม.ย.2565 [12:38:27]
10
100
18 เม.ย.2565 [12:30:58]
10
จำนวนทั้งหมด 807 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 713 คน | เมื่อวานนี้ : 100 คน | เดือนนี้:100คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,305 คน |ปีนี้  : 38,190 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence