ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
17 มี.ค.2566 [11:26:10]
56
2
16 มี.ค.2566 [10:05:13]
1158
3
8 มี.ค.2566 [00:00:01]
25
4
25 ก.พ.2566 [09:49:16]
1141
5
25 ก.พ.2566 [09:47:41]
1147
6
22 ก.พ.2566 [06:41:19]
1140
7
15 ก.พ.2566 [13:50:39]
1142
8
25 ม.ค.2566 [15:05:57]
1136
9
20 ธ.ค.2565 [14:33:54]
1140
10
20 ธ.ค.2565 [09:30:28]
1137
11
18 พ.ย.2565 [11:28:06]
1144
12
27 ต.ค.2565 [13:04:19]
1140
13
21 ต.ค.2565 [12:40:24]
1139
14
21 ต.ค.2565 [11:41:34]
1149
15
12 ต.ค.2565 [07:22:28]
1407
16
26 ก.ย.2565 [10:12:17]
1141
17
20 ก.ย.2565 [18:25:42]
1138
18
16 ก.ย.2565 [11:25:53]
1138
19
3 ส.ค.2565 [08:51:18]
1138
20
24 ก.ค.2565 [07:24:16]
1152
21
21 ก.ค.2565 [08:18:25]
1136
22
20 ก.ค.2565 [11:04:20]
1135
23
5 ก.ค.2565 [16:01:18]
1137
24
18 มิ.ย.2565 [13:30:24]
1145
25
18 มิ.ย.2565 [13:28:32]
1148
26
15 มิ.ย.2565 [11:35:43]
1139
27
13 มิ.ย.2565 [10:49:07]
5
28
13 มิ.ย.2565 [10:32:50]
1135
29
13 มิ.ย.2565 [10:31:38]
1139
30
13 มิ.ย.2565 [10:29:59]
1138
31
13 มิ.ย.2565 [10:28:51]
1136
32
26 พ.ค.2565 [09:39:30]
1137
33
18 พ.ค.2565 [12:11:08]
1135
34
18 พ.ค.2565 [10:06:13]
1135
35
16 พ.ค.2565 [10:51:17]
1136
36
16 พ.ค.2565 [10:50:34]
1138
37
13 พ.ค.2565 [09:34:32]
1136
38
13 พ.ค.2565 [07:54:45]
1135
39
9 พ.ค.2565 [15:58:49]
1142
40
6 พ.ค.2565 [15:30:55]
1135
41
6 พ.ค.2565 [11:47:25]
1136
42
6 พ.ค.2565 [10:34:53]
1137
43
4 พ.ค.2565 [15:53:29]
1136
44
4 พ.ค.2565 [08:04:59]
1138
45
3 พ.ค.2565 [15:17:55]
1142
46
3 พ.ค.2565 [07:55:48]
1137
47
3 พ.ค.2565 [07:52:50]
1138
48
3 พ.ค.2565 [07:49:24]
1171
49
3 พ.ค.2565 [07:36:42]
1138
50
28 เม.ย.2565 [09:16:47]
1136
51
21 เม.ย.2565 [12:14:47]
1141
52
19 เม.ย.2565 [13:02:01]
1135
53
19 เม.ย.2565 [12:38:27]
1135
54
18 เม.ย.2565 [12:30:58]
1136
55
8 เม.ย.2565 [14:24:18]
1136
56
7 เม.ย.2565 [11:21:41]
1139
57
4 เม.ย.2565 [13:50:55]
1135
58
4 เม.ย.2565 [13:49:25]
1137
59
31 มี.ค.2565 [07:00:00]
1138
60
30 มี.ค.2565 [08:27:47]
1140
61
25 มี.ค.2565 [12:54:53]
1138
62
25 มี.ค.2565 [12:53:49]
1136
63
21 มี.ค.2565 [13:16:49]
1136
64
13 มี.ค.2565 [14:04:52]
1136
65
11 มี.ค.2565 [07:00:00]
1139
66
10 มี.ค.2565 [07:00:00]
1139
67
1 มี.ค.2565 [14:48:50]
1137
68
1 มี.ค.2565 [13:03:19]
1138
69
8 ก.พ.2565 [14:12:43]
1137
70
25 ม.ค.2565 [10:44:48]
1138
71
25 ม.ค.2565 [08:46:14]
1148
72
7 ม.ค.2565 [09:49:45]
1137
73
29 ธ.ค.2564 [11:28:14]
1172
74
8 ธ.ค.2564 [15:36:38]
1136
75
7 ธ.ค.2564 [14:08:17]
1136
76
30 พ.ย.2564 [11:23:33]
1138
77
30 พ.ย.2564 [09:09:07]
1136
78
26 พ.ย.2564 [17:46:59]
1137
79
22 พ.ย.2564 [14:53:05]
1137
80
18 พ.ย.2564 [10:44:08]
1137
81
15 พ.ย.2564 [15:54:59]
1136
82
10 พ.ย.2564 [16:25:30]
1139
83
10 พ.ย.2564 [16:21:11]
1138
84
10 พ.ย.2564 [11:10:06]
1138
85
5 พ.ย.2564 [14:56:29]
1138
86
29 ต.ค.2564 [14:58:35]
1139
87
29 ต.ค.2564 [13:46:10]
1138
88
29 ต.ค.2564 [13:16:52]
1137
89
29 ต.ค.2564 [10:54:31]
1136
90
3 ก.ย.2564 [12:02:28]
1137
91
17 ส.ค.2564 [17:16:07]
1137
92
2 ส.ค.2564 [12:46:53]
1136
93
23 ก.ค.2564 [15:23:44]
1142
94
16 ก.ค.2564 [12:52:52]
1137
95
9 ก.ค.2564 [13:03:46]
1136
96
7 ก.ค.2564 [21:10:05]
1136
97
2 ก.ค.2564 [15:03:38]
1137
98
28 มิ.ย.2564 [14:41:53]
1137
99
24 มิ.ย.2564 [10:15:14]
1137
100
11 มิ.ย.2564 [14:02:13]
1137
จำนวนทั้งหมด 761 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 71 คน | เมื่อวานนี้ : 632 คน | เดือนนี้:12,818คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,939 คน |ปีนี้  : 43,463 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence