ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
7 ม.ค.2565 [09:49:45]
277
2
29 ธ.ค.2564 [11:28:14]
1612
3
8 ธ.ค.2564 [15:36:38]
258
4
7 ธ.ค.2564 [14:08:17]
246
5
30 พ.ย.2564 [11:23:33]
268
6
30 พ.ย.2564 [09:09:07]
271
7
26 พ.ย.2564 [17:46:59]
250
8
22 พ.ย.2564 [14:53:05]
276
9
18 พ.ย.2564 [10:44:08]
247
10
15 พ.ย.2564 [15:54:59]
246
11
10 พ.ย.2564 [16:25:30]
283
12
10 พ.ย.2564 [16:21:11]
257
13
10 พ.ย.2564 [11:10:06]
342
14
5 พ.ย.2564 [14:56:29]
1274
15
29 ต.ค.2564 [14:58:35]
271
16
29 ต.ค.2564 [13:46:10]
266
17
29 ต.ค.2564 [13:16:52]
976
18
29 ต.ค.2564 [10:54:31]
1975
19
26 ต.ค.2564 [16:00:00]
1092
20
3 ก.ย.2564 [12:02:28]
254
21
17 ส.ค.2564 [17:16:07]
262
22
2 ส.ค.2564 [12:46:53]
250
23
23 ก.ค.2564 [15:23:44]
246
24
16 ก.ค.2564 [12:52:52]
251
25
9 ก.ค.2564 [13:03:46]
246
26
7 ก.ค.2564 [21:10:05]
235
27
2 ก.ค.2564 [15:03:38]
255
28
28 มิ.ย.2564 [14:41:53]
243
29
24 มิ.ย.2564 [10:15:14]
262
30
11 มิ.ย.2564 [14:02:13]
251
31
11 มิ.ย.2564 [10:07:35]
252
32
10 มิ.ย.2564 [14:20:26]
301
33
31 พ.ค.2564 [10:53:25]
239
34
31 พ.ค.2564 [08:31:18]
935
35
29 พ.ค.2564 [13:00:41]
254
36
26 พ.ค.2564 [17:17:05]
283
37
26 พ.ค.2564 [17:16:05]
360
38
25 พ.ค.2564 [09:10:24]
253
39
24 พ.ค.2564 [11:16:35]
256
40
24 พ.ค.2564 [09:00:10]
245
41
23 พ.ค.2564 [09:58:01]
255
42
21 พ.ค.2564 [08:41:20]
239
43
19 พ.ค.2564 [16:29:54]
251
44
19 พ.ค.2564 [16:09:21]
237
45
17 พ.ค.2564 [15:51:33]
237
46
11 พ.ค.2564 [09:19:18]
255
47
5 พ.ค.2564 [08:53:46]
233
48
30 เม.ย.2564 [19:57:29]
238
49
30 เม.ย.2564 [15:48:57]
240
50
30 เม.ย.2564 [15:47:51]
236
51
26 เม.ย.2564 [15:47:21]
240
52
26 เม.ย.2564 [14:45:27]
254
53
23 เม.ย.2564 [15:43:18]
248
54
15 เม.ย.2564 [15:03:09]
237
55
9 เม.ย.2564 [14:50:35]
269
56
9 เม.ย.2564 [14:48:35]
245
57
9 เม.ย.2564 [07:05:11]
241
58
9 เม.ย.2564 [07:03:09]
247
59
8 เม.ย.2564 [17:54:46]
267
60
8 เม.ย.2564 [09:32:15]
244
61
8 เม.ย.2564 [08:04:31]
259
62
1 เม.ย.2564 [08:49:38]
237
63
1 เม.ย.2564 [08:48:37]
237
64
25 มี.ค.2564 [09:47:05]
243
65
23 มี.ค.2564 [15:43:27]
236
66
22 มี.ค.2564 [13:39:07]
239
67
22 มี.ค.2564 [13:36:45]
237
68
4 มี.ค.2564 [09:03:28]
239
69
27 ก.พ.2564 [07:21:14]
241
70
11 ก.พ.2564 [14:58:43]
235
71
8 ก.พ.2564 [10:22:24]
236
72
4 ก.พ.2564 [14:07:39]
246
73
4 ก.พ.2564 [13:26:13]
243
74
4 ก.พ.2564 [12:21:44]
245
75
2 ก.พ.2564 [14:25:45]
246
76
1 ก.พ.2564 [09:44:51]
242
77
29 ม.ค.2564 [17:38:46]
237
78
18 ม.ค.2564 [12:08:09]
239
79
18 ม.ค.2564 [11:55:14]
235
80
18 ม.ค.2564 [11:44:15]
235
81
17 ม.ค.2564 [09:43:19]
237
82
8 ม.ค.2564 [17:28:18]
243
83
8 ม.ค.2564 [12:29:41]
240
84
7 ม.ค.2564 [13:10:49]
250
85
6 ม.ค.2564 [11:13:14]
251
86
5 ม.ค.2564 [11:47:42]
233
87
5 ม.ค.2564 [09:09:28]
243
88
29 ธ.ค.2563 [11:07:52]
251
89
29 ธ.ค.2563 [10:48:56]
271
90
25 ธ.ค.2563 [19:23:39]
240
91
25 ธ.ค.2563 [09:36:50]
270
92
24 ธ.ค.2563 [13:21:36]
243
93
24 ธ.ค.2563 [13:14:59]
239
94
22 ธ.ค.2563 [14:11:21]
234
95
21 ธ.ค.2563 [09:16:41]
238
96
9 ธ.ค.2563 [15:40:31]
255
97
8 ธ.ค.2563 [15:30:39]
235
98
8 ธ.ค.2563 [09:41:33]
239
99
4 ธ.ค.2563 [06:33:59]
254
100
4 ธ.ค.2563 [06:31:44]
325
จำนวนทั้งหมด 691 รายการ
1 2 3 4 5 6 7
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 120 คน | เมื่อวานนี้ : 297 คน | เดือนนี้:4,697คน | เดือนที่ผ่านมา  : 8,375 คน |ปีนี้  : 4,697 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence