ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
28 มี.ค.2563 [08:17:06]
183
2
28 มี.ค.2563 [08:08:20]
208
3
18 มี.ค.2563 [14:58:43]
92
4
18 มี.ค.2563 [13:26:10]
226
5
18 มี.ค.2563 [13:24:28]
627
6
18 มี.ค.2563 [13:22:44]
653
7
11 มี.ค.2563 [13:38:42]
815
8
11 มี.ค.2563 [13:19:54]
1329
9
11 มี.ค.2563 [09:02:59]
313
10
10 มี.ค.2563 [17:00:34]
415
11
4 มี.ค.2563 [15:03:17]
1594
12
4 มี.ค.2563 [15:00:09]
50
13
3 มี.ค.2563 [09:05:37]
215
14
3 มี.ค.2563 [09:00:05]
669
15
2 มี.ค.2563 [15:32:01]
402
16
26 ก.พ.2563 [16:50:16]
571
17
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
158
18
18 ก.พ.2563 [12:36:22]
135
19
15 ก.พ.2563 [14:13:37]
1369
20
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
199
21
20 ม.ค.2563 [16:03:48]
1780
22
20 ม.ค.2563 [16:03:08]
57
23
20 ม.ค.2563 [16:02:29]
193
24
20 ม.ค.2563 [16:01:50]
506
25
20 ม.ค.2563 [16:00:56]
339
26
20 ม.ค.2563 [15:59:51]
293
27
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
271
28
20 ม.ค.2563 [06:33:30]
53
29
20 ม.ค.2563 [06:32:40]
36
30
17 ม.ค.2563 [12:08:14]
146
31
17 ม.ค.2563 [12:06:06]
850
32
17 ม.ค.2563 [11:10:45]
408
33
10 ม.ค.2563 [17:41:47]
118
34
6 ม.ค.2563 [18:44:36]
449
35
26 ธ.ค.2562 [13:16:34]
1
36
25 ธ.ค.2562 [14:34:24]
51
37
19 ธ.ค.2562 [11:23:56]
18
38
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
112
39
18 ธ.ค.2562 [09:32:28]
57
40
17 ธ.ค.2562 [15:00:05]
720
41
17 ธ.ค.2562 [09:48:27]
831
42
9 ธ.ค.2562 [12:46:57]
1288
43
6 ธ.ค.2562 [10:01:24]
469
44
6 ธ.ค.2562 [09:29:21]
452
45
1 ธ.ค.2562 [14:38:23]
446
46
27 พ.ย.2562 [09:07:28]
12
47
26 พ.ย.2562 [09:41:44]
301
48
22 พ.ย.2562 [15:43:36]
140
49
22 พ.ย.2562 [09:38:03]
235
50
22 พ.ย.2562 [08:48:39]
185
51
20 พ.ย.2562 [17:29:43]
692
52
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
1221
53
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
610
54
13 พ.ย.2562 [10:52:35]
773
55
11 พ.ย.2562 [09:30:42]
1492
56
6 พ.ย.2562 [13:44:43]
253
57
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
324
58
1 พ.ย.2562 [13:33:06]
477
59
31 ต.ค.2562 [13:42:04]
655
60
31 ต.ค.2562 [10:42:22]
464
61
29 ต.ค.2562 [10:52:28]
458
62
29 ต.ค.2562 [08:55:11]
433
63
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
137
64
21 ต.ค.2562 [14:13:11]
164
65
17 ต.ค.2562 [14:11:33]
1256
66
3 ต.ค.2562 [08:27:53]
222
67
27 ก.ย.2562 [16:08:13]
116
68
27 ก.ย.2562 [15:04:18]
297
69
24 ก.ย.2562 [11:56:27]
184
70
24 ก.ย.2562 [11:40:14]
58
71
24 ก.ย.2562 [11:12:09]
239
72
21 ก.ย.2562 [10:23:46]
141
73
20 ก.ย.2562 [10:04:34]
330
74
20 ก.ย.2562 [09:08:46]
763
75
18 ก.ย.2562 [15:44:18]
1268
76
18 ก.ย.2562 [15:35:52]
473
77
18 ก.ย.2562 [14:38:22]
719
78
15 ก.ย.2562 [09:10:07]
521
79
10 ก.ย.2562 [12:23:58]
734
80
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
350
81
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
235
82
31 ก.ค.2562 [17:22:40]
93
83
26 ก.ค.2562 [14:00:48]
107
84
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
173
85
10 ก.ค.2562 [11:55:24]
1377
86
10 ก.ค.2562 [06:44:26]
1866
87
8 ก.ค.2562 [07:08:08]
638
88
28 มิ.ย.2562 [14:18:21]
523
89
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
521
90
28 มิ.ย.2562 [13:36:31]
685
91
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
689
92
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
317
93
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
334
94
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
305
95
18 มิ.ย.2562 [17:35:19]
1014
96
12 มิ.ย.2562 [09:31:59]
276
97
8 มิ.ย.2562 [05:02:47]
567
98
7 มิ.ย.2562 [16:53:16]
650
99
7 มิ.ย.2562 [08:32:23]
337
100
6 มิ.ย.2562 [12:10:48]
257
จำนวนทั้งหมด 494 รายการ
1 2 3 4 5
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 574 คน | เมื่อวานนี้ : 539 คน | เดือนนี้:14,769คน | เดือนที่ผ่านมา  : 14,769 คน |ปีนี้  : 38,022 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560