ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
8 มิ.ย.2561 [08:43:31]
831
2
6 มิ.ย.2561 [12:20:35]
502
3
5 มิ.ย.2561 [09:33:00]
443
4
4 มิ.ย.2561 [22:07:09]
245
5
4 มิ.ย.2561 [22:04:53]
161
6
1 มิ.ย.2561 [10:16:20]
270
7
1 มิ.ย.2561 [09:43:12]
281
8
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
422
9
27 พ.ค.2561 [13:42:45]
218
10
26 พ.ค.2561 [11:23:31]
782
11
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
742
12
24 พ.ค.2561 [09:23:41]
194
13
22 พ.ค.2561 [16:05:46]
258
14
22 พ.ค.2561 [15:50:50]
268
15
22 พ.ค.2561 [15:44:22]
1228
16
22 พ.ค.2561 [15:39:46]
253
17
21 พ.ค.2561 [11:16:49]
378
18
21 พ.ค.2561 [11:08:24]
177
19
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
167
20
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
152
21
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
102
22
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
167
23
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
66
24
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
220
25
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
215
26
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
176
27
18 พ.ค.2561 [05:15:17]
250
28
18 พ.ค.2561 [05:08:36]
245
29
18 พ.ค.2561 [04:22:59]
40
30
17 พ.ค.2561 [05:28:34]
439
31
16 พ.ค.2561 [21:45:53]
313
32
16 พ.ค.2561 [21:38:02]
350
33
16 พ.ค.2561 [21:36:40]
218
34
16 พ.ค.2561 [21:34:56]
218
35
16 พ.ค.2561 [21:33:20]
171
36
16 พ.ค.2561 [21:31:04]
204
37
16 พ.ค.2561 [21:29:24]
219
38
16 พ.ค.2561 [21:27:58]
226
39
16 พ.ค.2561 [21:25:59]
125
40
16 พ.ค.2561 [21:24:28]
47
41
12 พ.ค.2561 [06:48:31]
229
42
12 พ.ค.2561 [06:43:42]
271
43
11 พ.ค.2561 [15:00:06]
142
44
7 พ.ค.2561 [11:27:56]
511
45
6 พ.ค.2561 [16:43:32]
740
46
4 พ.ค.2561 [15:17:23]
356
47
4 พ.ค.2561 [11:39:14]
807
48
3 พ.ค.2561 [14:31:08]
247
49
1 พ.ค.2561 [10:37:19]
189
50
1 พ.ค.2561 [10:24:16]
95
51
28 เม.ย.2561 [09:47:24]
188
52
28 เม.ย.2561 [09:37:53]
283
53
28 เม.ย.2561 [09:30:17]
272
54
25 เม.ย.2561 [11:33:07]
189
55
18 เม.ย.2561 [21:59:46]
386
56
10 เม.ย.2561 [13:56:13]
435
57
8 เม.ย.2561 [15:22:51]
322
58
8 เม.ย.2561 [15:04:21]
676
59
8 เม.ย.2561 [14:44:16]
298
60
8 เม.ย.2561 [14:37:27]
162
61
8 เม.ย.2561 [14:36:20]
45
62
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
131
63
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
140
64
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
144
65
8 เม.ย.2561 [14:30:27]
129
66
8 เม.ย.2561 [14:25:39]
131
67
8 เม.ย.2561 [14:24:38]
128
68
8 เม.ย.2561 [14:23:33]
343
69
8 เม.ย.2561 [14:21:09]
129
70
8 เม.ย.2561 [14:08:56]
111
71
8 เม.ย.2561 [14:07:43]
112
72
8 เม.ย.2561 [14:06:37]
130
73
8 เม.ย.2561 [14:05:40]
29
74
8 เม.ย.2561 [14:04:25]
227
75
8 เม.ย.2561 [14:02:46]
157
76
8 เม.ย.2561 [14:01:21]
157
77
8 เม.ย.2561 [13:57:32]
184
78
3 เม.ย.2561 [22:12:46]
380
79
3 เม.ย.2561 [16:23:17]
914
80
3 เม.ย.2561 [14:15:58]
951
81
2 เม.ย.2561 [22:28:23]
94
82
31 มี.ค.2561 [09:41:36]
6
83
31 มี.ค.2561 [09:41:36]
75
84
30 มี.ค.2561 [10:44:14]
2154
85
30 มี.ค.2561 [10:32:58]
875
86
30 มี.ค.2561 [06:19:22]
413
87
29 มี.ค.2561 [15:07:46]
310
88
28 มี.ค.2561 [06:11:13]
116
89
27 มี.ค.2561 [13:39:03]
345
90
26 มี.ค.2561 [14:54:41]
148
91
26 มี.ค.2561 [13:23:46]
274
92
23 มี.ค.2561 [10:29:54]
426
93
23 มี.ค.2561 [10:25:18]
957
94
22 มี.ค.2561 [12:00:20]
282
95
17 มี.ค.2561 [10:36:19]
636
96
16 มี.ค.2561 [23:39:35]
215
97
16 มี.ค.2561 [23:23:50]
191
98
16 มี.ค.2561 [23:14:45]
378
99
16 มี.ค.2561 [22:31:53]
181
100
15 มี.ค.2561 [11:18:49]
107
จำนวนทั้งหมด 533 รายการ
1 2 3 4 5 6
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 119 คน | เมื่อวานนี้ : 935 คน | เดือนนี้:4,165คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,361 คน |ปีนี้  : 86,372 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560