ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
3 มี.ค.2563 [09:05:37]
1165
2
2 มี.ค.2563 [15:32:01]
1150
3
26 ก.พ.2563 [16:50:16]
1150
4
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
1159
5
18 ก.พ.2563 [12:36:22]
1174
6
15 ก.พ.2563 [14:13:37]
1151
7
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
1157
8
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
1155
9
20 ม.ค.2563 [06:33:30]
1172
10
20 ม.ค.2563 [06:32:40]
1178
11
17 ม.ค.2563 [12:08:14]
1152
12
17 ม.ค.2563 [12:06:06]
1156
13
17 ม.ค.2563 [11:10:45]
1159
14
10 ม.ค.2563 [17:41:47]
1149
15
6 ม.ค.2563 [18:44:36]
1319
16
26 ธ.ค.2562 [13:16:34]
12
17
25 ธ.ค.2562 [14:34:24]
1193
18
19 ธ.ค.2562 [11:23:56]
1181
19
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
1157
20
18 ธ.ค.2562 [09:32:28]
1176
21
17 ธ.ค.2562 [15:00:05]
1152
22
17 ธ.ค.2562 [09:48:27]
1198
23
9 ธ.ค.2562 [12:46:57]
1170
24
6 ธ.ค.2562 [10:01:24]
1205
25
6 ธ.ค.2562 [09:29:21]
1182
26
1 ธ.ค.2562 [14:38:23]
1243
27
27 พ.ย.2562 [09:07:28]
1153
28
26 พ.ย.2562 [09:41:44]
1150
29
22 พ.ย.2562 [15:43:36]
1173
30
22 พ.ย.2562 [09:38:03]
1151
31
22 พ.ย.2562 [08:48:39]
1175
32
20 พ.ย.2562 [17:29:43]
1168
33
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
1164
34
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
1162
35
13 พ.ย.2562 [10:52:35]
1161
36
11 พ.ย.2562 [09:30:42]
1171
37
6 พ.ย.2562 [13:44:43]
1174
38
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
1162
39
1 พ.ย.2562 [13:33:06]
1157
40
31 ต.ค.2562 [13:42:04]
1196
41
31 ต.ค.2562 [10:42:22]
1158
42
29 ต.ค.2562 [10:52:28]
1151
43
29 ต.ค.2562 [08:55:11]
1160
44
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
1157
45
21 ต.ค.2562 [14:13:11]
1151
46
17 ต.ค.2562 [14:11:33]
1162
47
3 ต.ค.2562 [08:27:53]
1154
48
27 ก.ย.2562 [16:08:13]
1368
49
27 ก.ย.2562 [15:04:18]
1170
50
24 ก.ย.2562 [11:56:27]
1177
51
24 ก.ย.2562 [11:40:14]
1166
52
24 ก.ย.2562 [11:12:09]
1169
53
21 ก.ย.2562 [10:23:46]
1160
54
20 ก.ย.2562 [10:04:34]
1163
55
20 ก.ย.2562 [09:08:46]
1158
56
18 ก.ย.2562 [15:44:18]
1160
57
18 ก.ย.2562 [15:35:52]
1249
58
18 ก.ย.2562 [14:38:22]
1210
59
15 ก.ย.2562 [09:10:07]
1156
60
10 ก.ย.2562 [12:23:58]
1152
61
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
1159
62
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
1154
63
31 ก.ค.2562 [17:22:40]
1282
64
26 ก.ค.2562 [14:00:48]
1154
65
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
1161
66
10 ก.ค.2562 [11:55:24]
1165
67
10 ก.ค.2562 [06:44:26]
1161
68
8 ก.ค.2562 [07:08:08]
1163
69
28 มิ.ย.2562 [14:18:21]
1197
70
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
1154
71
28 มิ.ย.2562 [13:36:31]
58
72
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
1160
73
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
1161
74
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
8
75
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
1156
76
18 มิ.ย.2562 [17:35:19]
1154
77
12 มิ.ย.2562 [09:31:59]
14
78
8 มิ.ย.2562 [05:02:47]
1172
79
7 มิ.ย.2562 [16:53:16]
1186
80
7 มิ.ย.2562 [08:32:23]
1185
81
6 มิ.ย.2562 [12:10:48]
1146
82
1 มิ.ย.2562 [08:16:50]
1189
83
31 พ.ค.2562 [18:09:11]
1153
84
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
9
85
28 พ.ค.2562 [13:58:01]
1164
86
22 พ.ค.2562 [16:26:16]
1152
87
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
1190
88
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
1159
89
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
9
90
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
10
91
30 เม.ย.2562 [22:21:23]
1181
92
30 เม.ย.2562 [22:20:21]
17
93
30 เม.ย.2562 [22:19:20]
1187
94
30 เม.ย.2562 [13:02:35]
1150
95
30 เม.ย.2562 [12:57:56]
1151
96
30 เม.ย.2562 [12:57:01]
1155
97
26 เม.ย.2562 [18:31:24]
1158
98
26 เม.ย.2562 [18:25:35]
1158
99
17 เม.ย.2562 [18:37:46]
1164
100
17 เม.ย.2562 [18:35:14]
1155
จำนวนทั้งหมด 775 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 323 คน | เมื่อวานนี้ : 517 คน | เดือนนี้:2,123คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,177 คน |ปีนี้  : 79,734 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence