ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
27 ก.ย.2562 [16:08:13]
9
2
27 ก.ย.2562 [15:04:18]
299
3
24 ก.ย.2562 [11:56:27]
306
4
24 ก.ย.2562 [11:40:14]
300
5
24 ก.ย.2562 [11:12:09]
300
6
21 ก.ย.2562 [10:23:46]
293
7
20 ก.ย.2562 [10:04:34]
305
8
20 ก.ย.2562 [09:08:46]
304
9
18 ก.ย.2562 [15:44:18]
293
10
18 ก.ย.2562 [15:35:52]
311
11
18 ก.ย.2562 [14:38:22]
315
12
15 ก.ย.2562 [09:10:07]
295
13
10 ก.ย.2562 [12:23:58]
291
14
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
299
15
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
302
16
31 ก.ค.2562 [17:22:40]
442
17
26 ก.ค.2562 [14:00:48]
295
18
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
299
19
10 ก.ค.2562 [11:55:24]
299
20
10 ก.ค.2562 [06:44:26]
304
21
8 ก.ค.2562 [07:08:08]
294
22
28 มิ.ย.2562 [14:18:21]
306
23
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
300
24
28 มิ.ย.2562 [13:36:31]
363
25
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
301
26
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
304
27
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
303
28
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
299
29
18 มิ.ย.2562 [17:35:19]
291
30
12 มิ.ย.2562 [09:31:59]
53
31
8 มิ.ย.2562 [05:02:47]
300
32
7 มิ.ย.2562 [16:53:16]
292
33
7 มิ.ย.2562 [08:32:23]
315
34
6 มิ.ย.2562 [12:10:48]
295
35
1 มิ.ย.2562 [08:16:50]
308
36
31 พ.ค.2562 [18:09:11]
294
37
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
338
38
28 พ.ค.2562 [13:58:01]
308
39
22 พ.ค.2562 [16:26:16]
292
40
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
305
41
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
305
42
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
1
43
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
2
44
30 เม.ย.2562 [22:21:23]
305
45
30 เม.ย.2562 [22:20:21]
49
46
30 เม.ย.2562 [22:19:20]
312
47
30 เม.ย.2562 [13:02:35]
291
48
30 เม.ย.2562 [12:57:56]
295
49
30 เม.ย.2562 [12:57:01]
309
50
26 เม.ย.2562 [18:31:24]
294
51
26 เม.ย.2562 [18:25:35]
293
52
17 เม.ย.2562 [18:37:46]
291
53
17 เม.ย.2562 [18:35:14]
291
54
12 เม.ย.2562 [13:18:40]
346
55
1 เม.ย.2562 [10:24:27]
299
56
1 เม.ย.2562 [10:22:37]
340
57
1 เม.ย.2562 [10:20:57]
301
58
1 เม.ย.2562 [10:19:30]
303
59
28 มี.ค.2562 [10:30:50]
309
60
27 มี.ค.2562 [17:38:48]
300
61
21 มี.ค.2562 [15:10:41]
298
62
21 มี.ค.2562 [15:06:52]
292
63
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
307
64
20 มี.ค.2562 [09:51:18]
297
65
20 มี.ค.2562 [09:47:33]
303
66
19 มี.ค.2562 [12:26:50]
294
67
19 มี.ค.2562 [10:03:47]
321
68
15 มี.ค.2562 [12:38:19]
297
69
15 มี.ค.2562 [07:59:45]
302
70
14 มี.ค.2562 [14:56:49]
291
71
13 มี.ค.2562 [18:00:25]
291
72
13 มี.ค.2562 [16:01:08]
297
73
13 มี.ค.2562 [06:51:33]
295
74
5 มี.ค.2562 [08:52:13]
314
75
5 มี.ค.2562 [08:50:53]
293
76
1 มี.ค.2562 [17:26:19]
298
77
1 มี.ค.2562 [09:42:19]
292
78
1 มี.ค.2562 [09:39:57]
292
79
1 มี.ค.2562 [09:38:42]
292
80
1 มี.ค.2562 [09:37:25]
293
81
1 มี.ค.2562 [09:35:48]
324
82
1 มี.ค.2562 [09:33:54]
294
83
18 ก.พ.2562 [20:25:49]
296
84
14 ก.พ.2562 [16:06:49]
306
85
14 ก.พ.2562 [15:58:40]
296
86
12 ก.พ.2562 [16:00:50]
293
87
8 ก.พ.2562 [15:31:54]
293
88
4 ก.พ.2562 [18:28:43]
298
89
31 ม.ค.2562 [14:26:39]
334
90
31 ม.ค.2562 [11:06:12]
294
91
31 ม.ค.2562 [10:34:37]
301
92
29 ม.ค.2562 [17:09:18]
300
93
24 ม.ค.2562 [10:58:07]
295
94
24 ม.ค.2562 [10:55:27]
301
95
24 ม.ค.2562 [10:39:43]
296
96
24 ม.ค.2562 [10:37:27]
293
97
21 ม.ค.2562 [14:27:10]
299
98
20 ม.ค.2562 [12:49:22]
39
99
14 ม.ค.2562 [15:27:14]
294
100
10 ม.ค.2562 [08:50:43]
291
จำนวนทั้งหมด 728 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 333 คน | เมื่อวานนี้ : 332 คน | เดือนนี้:9,440คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,238 คน |ปีนี้  : 58,095 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence