ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
24 เม.ย.2563 [16:03:48]
1295
2
24 เม.ย.2563 [16:03:08]
44
3
24 เม.ย.2563 [16:02:29]
39
4
24 เม.ย.2563 [16:01:50]
1226
5
24 เม.ย.2563 [16:00:56]
1233
6
24 เม.ย.2563 [15:59:51]
2216
7
10 เม.ย.2563 [18:54:12]
1209
8
1 เม.ย.2563 [16:39:46]
1330
9
1 เม.ย.2563 [15:41:44]
1304
10
1 เม.ย.2563 [15:34:58]
33
11
28 มี.ค.2563 [08:17:06]
49
12
28 มี.ค.2563 [08:08:20]
51
13
18 มี.ค.2563 [14:58:43]
1290
14
18 มี.ค.2563 [13:26:10]
41
15
18 มี.ค.2563 [13:24:28]
34
16
18 มี.ค.2563 [13:22:44]
34
17
11 มี.ค.2563 [13:38:42]
33
18
11 มี.ค.2563 [13:19:54]
31
19
11 มี.ค.2563 [09:02:59]
39
20
10 มี.ค.2563 [17:00:34]
1215
21
6 มี.ค.2563 [18:31:06]
1279
22
4 มี.ค.2563 [15:03:17]
1269
23
4 มี.ค.2563 [15:00:09]
1242
24
3 มี.ค.2563 [09:05:37]
34
25
2 มี.ค.2563 [15:32:01]
1195
26
26 ก.พ.2563 [16:50:16]
44
27
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
1260
28
18 ก.พ.2563 [12:36:22]
1300
29
15 ก.พ.2563 [14:13:37]
1199
30
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
1217
31
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
1217
32
20 ม.ค.2563 [06:33:30]
1300
33
20 ม.ค.2563 [06:32:40]
1315
34
17 ม.ค.2563 [12:08:14]
1202
35
17 ม.ค.2563 [12:06:06]
1196
36
17 ม.ค.2563 [11:10:45]
1213
37
10 ม.ค.2563 [17:41:47]
1189
38
6 ม.ค.2563 [18:44:36]
1562
39
26 ธ.ค.2562 [13:16:34]
17
40
25 ธ.ค.2562 [14:34:24]
1394
41
19 ธ.ค.2562 [11:23:56]
1317
42
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
1225
43
18 ธ.ค.2562 [09:32:28]
1311
44
17 ธ.ค.2562 [15:00:05]
1191
45
17 ธ.ค.2562 [09:48:27]
1349
46
9 ธ.ค.2562 [12:46:57]
1234
47
6 ธ.ค.2562 [10:01:24]
1366
48
6 ธ.ค.2562 [09:29:21]
1351
49
1 ธ.ค.2562 [14:38:23]
1544
50
27 พ.ย.2562 [09:07:28]
1196
51
26 พ.ย.2562 [09:41:44]
1191
52
22 พ.ย.2562 [15:43:36]
1308
53
22 พ.ย.2562 [09:38:03]
1191
54
22 พ.ย.2562 [08:48:39]
1312
55
20 พ.ย.2562 [17:29:43]
1272
56
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
1250
57
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
1225
58
13 พ.ย.2562 [10:52:35]
1218
59
11 พ.ย.2562 [09:30:42]
1237
60
6 พ.ย.2562 [13:44:43]
1293
61
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
1219
62
1 พ.ย.2562 [13:33:06]
1208
63
31 ต.ค.2562 [13:42:04]
1651
64
31 ต.ค.2562 [10:42:22]
1198
65
29 ต.ค.2562 [10:52:28]
1187
66
29 ต.ค.2562 [08:55:11]
1206
67
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
1245
68
21 ต.ค.2562 [14:13:11]
1193
69
17 ต.ค.2562 [14:11:33]
1227
70
3 ต.ค.2562 [08:27:53]
1192
71
27 ก.ย.2562 [16:08:13]
8
72
27 ก.ย.2562 [15:04:18]
1325
73
24 ก.ย.2562 [11:56:27]
1283
74
24 ก.ย.2562 [11:40:14]
1278
75
24 ก.ย.2562 [11:12:09]
1303
76
21 ก.ย.2562 [10:23:46]
1204
77
20 ก.ย.2562 [10:04:34]
1235
78
20 ก.ย.2562 [09:08:46]
1222
79
18 ก.ย.2562 [15:44:18]
1209
80
18 ก.ย.2562 [15:35:52]
1558
81
18 ก.ย.2562 [14:38:22]
1465
82
15 ก.ย.2562 [09:10:07]
1196
83
10 ก.ย.2562 [12:23:58]
1186
84
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
1221
85
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
1215
86
31 ก.ค.2562 [17:22:40]
1648
87
26 ก.ค.2562 [14:00:48]
1191
88
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
1230
89
10 ก.ค.2562 [11:55:24]
1248
90
10 ก.ค.2562 [06:44:26]
1225
91
8 ก.ค.2562 [07:08:08]
1213
92
28 มิ.ย.2562 [14:18:21]
1341
93
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
1216
94
28 มิ.ย.2562 [13:36:31]
649
95
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
1223
96
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
1216
97
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
8
98
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
1212
99
18 มิ.ย.2562 [17:35:19]
1193
100
12 มิ.ย.2562 [09:31:59]
10
จำนวนทั้งหมด 798 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
เพลงมาร์ชลือคำหาญ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 140 คน | เมื่อวานนี้ : 594 คน | เดือนนี้:3,395คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,293 คน |ปีนี้  : 164,063 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence