ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
8 เม.ย.2561 [14:44:16]
250
2
8 เม.ย.2561 [14:37:27]
116
3
8 เม.ย.2561 [14:36:20]
121
4
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
94
5
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
103
6
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
93
7
8 เม.ย.2561 [14:30:27]
81
8
8 เม.ย.2561 [14:25:39]
97
9
8 เม.ย.2561 [14:24:38]
97
10
8 เม.ย.2561 [14:23:33]
229
11
8 เม.ย.2561 [14:21:09]
97
12
8 เม.ย.2561 [14:08:56]
64
13
8 เม.ย.2561 [14:07:43]
74
14
8 เม.ย.2561 [14:06:37]
94
15
8 เม.ย.2561 [14:05:40]
132
16
8 เม.ย.2561 [14:04:25]
151
17
8 เม.ย.2561 [14:02:46]
120
18
8 เม.ย.2561 [14:01:21]
115
19
8 เม.ย.2561 [13:57:32]
133
20
3 เม.ย.2561 [22:12:46]
346
21
3 เม.ย.2561 [16:23:17]
764
22
3 เม.ย.2561 [14:15:58]
892
23
2 เม.ย.2561 [22:28:23]
69
24
31 มี.ค.2561 [09:41:36]
129
25
31 มี.ค.2561 [09:41:36]
25
26
30 มี.ค.2561 [10:44:14]
1571
27
30 มี.ค.2561 [10:32:58]
685
28
30 มี.ค.2561 [06:19:22]
219
29
29 มี.ค.2561 [15:07:46]
254
30
28 มี.ค.2561 [06:11:13]
100
31
27 มี.ค.2561 [13:39:03]
303
32
26 มี.ค.2561 [14:54:41]
89
33
26 มี.ค.2561 [13:23:46]
215
34
23 มี.ค.2561 [10:29:54]
405
35
23 มี.ค.2561 [10:25:18]
927
36
22 มี.ค.2561 [12:00:20]
220
37
17 มี.ค.2561 [10:36:19]
576
38
16 มี.ค.2561 [23:39:35]
172
39
16 มี.ค.2561 [23:23:50]
155
40
16 มี.ค.2561 [23:14:45]
317
41
16 มี.ค.2561 [22:31:53]
140
42
15 มี.ค.2561 [11:18:49]
62
43
14 มี.ค.2561 [19:27:38]
142
44
14 มี.ค.2561 [18:25:06]
524
45
14 มี.ค.2561 [18:13:03]
104
46
12 มี.ค.2561 [10:35:58]
456
47
12 มี.ค.2561 [06:37:44]
343
48
11 มี.ค.2561 [08:15:25]
405
49
10 มี.ค.2561 [14:05:02]
180
50
7 มี.ค.2561 [15:09:26]
219
51
6 มี.ค.2561 [14:57:42]
652
52
5 มี.ค.2561 [22:50:07]
165
53
5 มี.ค.2561 [12:21:41]
384
54
5 มี.ค.2561 [12:20:35]
284
55
5 มี.ค.2561 [09:40:40]
436
56
5 มี.ค.2561 [09:39:59]
97
57
25 ก.พ.2561 [13:37:40]
193
58
23 ก.พ.2561 [21:32:42]
144
59
23 ก.พ.2561 [13:42:13]
175
60
22 ก.พ.2561 [04:49:46]
137
61
22 ก.พ.2561 [04:07:07]
76
62
22 ก.พ.2561 [04:05:52]
118
63
20 ก.พ.2561 [09:32:38]
252
64
16 ก.พ.2561 [06:03:51]
136
65
15 ก.พ.2561 [12:23:05]
3
66
14 ก.พ.2561 [13:12:50]
142
67
13 ก.พ.2561 [12:22:27]
817
68
13 ก.พ.2561 [10:03:25]
137
69
13 ก.พ.2561 [09:52:04]
126
70
13 ก.พ.2561 [09:39:28]
273
71
6 ก.พ.2561 [10:13:59]
119
72
6 ก.พ.2561 [10:04:45]
115
73
6 ก.พ.2561 [09:45:51]
496
74
6 ก.พ.2561 [09:44:46]
998
75
2 ก.พ.2561 [10:49:43]
63
76
2 ก.พ.2561 [10:03:02]
251
77
2 ก.พ.2561 [09:59:36]
230
78
2 ก.พ.2561 [09:58:25]
201
79
29 ม.ค.2561 [15:36:03]
222
80
29 ม.ค.2561 [10:40:03]
395
81
29 ม.ค.2561 [10:38:45]
423
82
27 ม.ค.2561 [23:16:28]
204
83
26 ม.ค.2561 [12:44:54]
474
84
20 ม.ค.2561 [10:02:01]
190
85
19 ม.ค.2561 [09:54:39]
135
86
13 ม.ค.2561 [14:45:09]
177
87
5 ม.ค.2561 [10:43:45]
7
88
2 ม.ค.2561 [22:19:12]
35
89
31 ธ.ค.2560 [15:09:05]
55
90
26 ธ.ค.2560 [22:26:59]
1547
91
26 ธ.ค.2560 [10:42:39]
229
92
25 ธ.ค.2560 [09:18:30]
145
93
15 ธ.ค.2560 [15:56:15]
124
94
15 ธ.ค.2560 [09:12:53]
270
95
13 ธ.ค.2560 [06:38:24]
194
96
12 ธ.ค.2560 [06:32:21]
182
97
11 ธ.ค.2560 [09:46:17]
191
98
8 ธ.ค.2560 [21:13:48]
559
99
7 ธ.ค.2560 [21:44:06]
169
100
7 ธ.ค.2560 [21:33:30]
166
จำนวนทั้งหมด 475 รายการ
1 2 3 4 5
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 94 คน | เมื่อวานนี้ : 239 คน | เดือนนี้:8,242คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,725 คน |ปีนี้  : 8,242 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560