ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 พ.ค.2565 [09:39:30]
69
2
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 พ.ค.2565 [12:11:08]
49
3
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 พ.ค.2565 [10:06:13]
74
4
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 พ.ค.2565 [10:50:34]
1,144
5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ค.2565 [09:34:32]
135
6
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ค.2565 [07:54:45]
207
7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 พ.ค.2565 [15:30:55]
146
8
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 พ.ค.2565 [11:47:25]
186
9
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 พ.ค.2565 [10:34:53]
369
10
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 พ.ค.2565 [15:53:29]
1,108
11
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 พ.ค.2565 [15:17:55]
167
12
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 พ.ค.2565 [07:36:42]
1,404
13
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 เม.ย.2565 [09:16:47]
190
14
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 เม.ย.2565 [12:14:47]
365
15
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 เม.ย.2565 [13:02:01]
376
16
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 เม.ย.2565 [12:38:27]
328
17
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 เม.ย.2565 [12:30:58]
371
18
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 เม.ย.2565 [14:24:18]
352
19
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 เม.ย.2565 [11:21:41]
459
20
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 เม.ย.2565 [13:50:55]
437
21
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 เม.ย.2565 [13:49:25]
393
22
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 มี.ค.2565 [07:00:00]
675
23
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 มี.ค.2565 [08:27:47]
1,660
24
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 มี.ค.2565 [12:54:53]
1,376
25
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 มี.ค.2565 [12:53:49]
1,370
26
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 มี.ค.2565 [16:22:28]
1,000
27
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 มี.ค.2565 [14:04:52]
1,379
28
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มี.ค.2565 [07:00:00]
1,476
29
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 มี.ค.2565 [07:00:00]
1,394
30
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2565 [14:48:50]
1,364
31
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2565 [13:03:19]
1,326
32
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ม.ค.2565 [10:44:48]
1,469
33
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ม.ค.2565 [08:46:14]
1,537
34
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 ม.ค.2565 [09:49:45]
368
35
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ธ.ค.2564 [11:28:14]
2,018
36
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ธ.ค.2564 [15:36:38]
340
37
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 ธ.ค.2564 [14:08:17]
319
38
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 พ.ย.2564 [11:23:33]
329
39
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 พ.ย.2564 [09:09:07]
337
40
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 พ.ย.2564 [17:46:59]
322
41
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 พ.ย.2564 [14:53:05]
346
42
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 พ.ย.2564 [10:44:08]
323
43
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 พ.ย.2564 [15:54:59]
319
44
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 พ.ย.2564 [14:56:29]
336
45
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ต.ค.2564 [13:16:52]
347
46
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ต.ค.2564 [10:54:31]
341
47
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 ก.ย.2564 [12:02:28]
328
48
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ส.ค.2564 [17:16:07]
352
49
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2 ส.ค.2564 [12:46:53]
321
50
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 ก.ค.2564 [15:23:44]
337
51
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 ก.ค.2564 [12:52:52]
328
52
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 ก.ค.2564 [13:03:46]
327
53
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 ก.ค.2564 [21:10:05]
315
54
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2 ก.ค.2564 [15:03:38]
347
55
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มิ.ย.2564 [14:41:53]
323
56
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 มิ.ย.2564 [10:15:14]
329
57
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มิ.ย.2564 [14:02:13]
322
58
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มิ.ย.2564 [10:07:35]
322
59
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 พ.ค.2564 [10:53:25]
318
60
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 พ.ค.2564 [08:31:18]
319
61
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 พ.ค.2564 [13:00:41]
330
62
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 พ.ค.2564 [09:10:24]
353
63
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 พ.ค.2564 [11:16:35]
338
64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 พ.ค.2564 [09:00:10]
322
65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 พ.ค.2564 [09:58:01]
369
66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 พ.ค.2564 [08:41:20]
341
67
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 พ.ค.2564 [16:29:54]
341
68
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 พ.ค.2564 [16:09:21]
324
69
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 พ.ค.2564 [15:51:33]
334
70
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 พ.ค.2564 [09:19:18]
357
71
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 พ.ค.2564 [08:53:46]
316
72
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2564 [19:57:29]
324
73
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2564 [15:48:57]
329
74
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2564 [15:47:51]
354
75
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 เม.ย.2564 [15:47:21]
327
76
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 เม.ย.2564 [14:45:27]
354
77
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 เม.ย.2564 [15:43:18]
335
78
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 เม.ย.2564 [15:03:09]
336
79
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 เม.ย.2564 [07:05:11]
326
80
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 เม.ย.2564 [07:03:09]
328
81
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 เม.ย.2564 [17:54:46]
1,935
82
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 เม.ย.2564 [09:32:15]
327
83
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 เม.ย.2564 [08:04:31]
347
84
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 เม.ย.2564 [08:49:38]
322
85
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 เม.ย.2564 [08:48:37]
319
86
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 มี.ค.2564 [09:47:05]
326
87
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 มี.ค.2564 [15:43:27]
321
88
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 มี.ค.2564 [13:39:07]
318
89
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 มี.ค.2564 [13:36:45]
326
90
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มี.ค.2564 [09:03:28]
319
91
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 ก.พ.2564 [07:21:14]
322
92
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 ก.พ.2564 [14:58:43]
319
93
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ก.พ.2564 [10:22:24]
319
94
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 ก.พ.2564 [14:07:39]
325
95
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 ก.พ.2564 [13:26:13]
333
96
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 ก.พ.2564 [12:21:44]
325
97
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 ก.พ.2564 [09:44:51]
334
98
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ม.ค.2564 [17:38:46]
319
99
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ม.ค.2564 [12:08:09]
329
100
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ม.ค.2564 [11:55:14]
315
จำนวนทั้งหมด 327 รายการ
1 2 3 4
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 55 คน | เมื่อวานนี้ : 169 คน | เดือนนี้:7,560คน | เดือนที่ผ่านมา  : 11,593 คน |ปีนี้  : 67,808 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence