ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ม.ค.2563 [16:03:48]
158
2
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ม.ค.2563 [16:03:08]
124
3
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ม.ค.2563 [16:02:29]
94
4
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ม.ค.2563 [16:01:50]
212
5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ม.ค.2563 [16:00:56]
147
6
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ม.ค.2563 [15:59:51]
106
7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ม.ค.2563 [12:08:14]
84
8
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ม.ค.2563 [12:06:06]
92
9
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ม.ค.2563 [11:10:45]
191
10
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ม.ค.2563 [17:41:47]
56
11
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 ม.ค.2563 [18:44:36]
268
12
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ธ.ค.2562 [15:00:05]
612
13
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ธ.ค.2562 [09:48:27]
559
14
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 ธ.ค.2562 [12:46:57]
952
15
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 พ.ย.2562 [09:07:28]
526
16
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 พ.ย.2562 [09:41:44]
269
17
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 พ.ย.2562 [09:38:03]
202
18
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 พ.ย.2562 [17:29:43]
379
19
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ย.2562 [10:52:35]
525
20
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 พ.ย.2562 [09:30:42]
1,244
21
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 พ.ย.2562 [13:33:06]
394
22
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 ต.ค.2562 [10:42:22]
363
23
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ต.ค.2562 [10:52:28]
411
24
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ต.ค.2562 [08:55:11]
396
25
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ต.ค.2562 [14:13:11]
123
26
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ต.ค.2562 [14:11:33]
1,052
27
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 ต.ค.2562 [08:27:53]
198
28
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 ก.ย.2562 [16:08:13]
52
29
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ก.ย.2562 [10:23:46]
100
30
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ก.ย.2562 [10:04:34]
243
31
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ก.ย.2562 [09:08:46]
678
32
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ก.ย.2562 [15:44:18]
1,113
33
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 ก.ย.2562 [09:10:07]
451
34
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ย.2562 [12:23:58]
716
35
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 ก.ค.2562 [17:22:40]
740
36
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 ก.ค.2562 [14:00:48]
86
37
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ค.2562 [11:55:24]
1,227
38
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ค.2562 [06:44:26]
1,704
39
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ก.ค.2562 [07:08:08]
546
40
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มิ.ย.2562 [17:35:19]
939
41
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 มิ.ย.2562 [16:53:16]
489
42
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 มิ.ย.2562 [12:10:48]
240
43
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 พ.ค.2562 [18:09:11]
570
44
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 พ.ค.2562 [16:26:16]
853
45
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2562 [13:02:35]
277
46
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2562 [12:57:56]
501
47
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2562 [12:57:01]
324
48
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 เม.ย.2562 [18:31:24]
598
49
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 เม.ย.2562 [18:25:35]
361
50
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 เม.ย.2562 [18:37:46]
329
51
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 เม.ย.2562 [18:35:14]
699
52
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 มี.ค.2562 [15:06:52]
1,304
53
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 มี.ค.2562 [12:26:50]
1,182
54
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มี.ค.2562 [00:00:05]
94
55
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 มี.ค.2562 [12:38:19]
10
56
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
14 มี.ค.2562 [14:56:49]
453
57
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 มี.ค.2562 [18:00:25]
433
58
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 มี.ค.2562 [06:51:33]
477
59
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 มี.ค.2562 [08:52:13]
24
60
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 มี.ค.2562 [08:50:53]
1,404
61
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:42:19]
158
62
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:39:57]
740
63
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:38:42]
275
64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:37:25]
393
65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:35:48]
956
66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:33:54]
101
67
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ก.พ.2562 [20:25:49]
607
68
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ก.พ.2562 [16:00:50]
92
69
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ก.พ.2562 [15:31:54]
77
70
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 ม.ค.2562 [11:06:12]
238
71
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ม.ค.2562 [10:58:07]
722
72
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ม.ค.2562 [10:55:27]
627
73
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ม.ค.2562 [10:39:43]
522
74
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ม.ค.2562 [10:37:27]
459
75
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ม.ค.2562 [12:49:22]
242
76
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ม.ค.2562 [08:50:43]
72
77
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 ม.ค.2562 [12:46:55]
267
78
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 ม.ค.2562 [09:16:37]
13
79
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ธ.ค.2561 [07:03:28]
204
80
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ธ.ค.2561 [12:59:43]
31
81
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ธ.ค.2561 [07:09:10]
170
82
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 ธ.ค.2561 [06:27:41]
84
83
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ธ.ค.2561 [20:58:41]
53
84
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 ธ.ค.2561 [11:19:04]
162
85
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 พ.ย.2561 [16:34:32]
143
86
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 พ.ย.2561 [16:10:08]
149
87
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 พ.ย.2561 [15:42:40]
134
88
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 พ.ย.2561 [15:46:33]
236
89
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 พ.ย.2561 [11:20:48]
121
90
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 พ.ย.2561 [14:18:08]
428
91
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 พ.ย.2561 [08:03:17]
123
92
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ต.ค.2561 [10:17:30]
202
93
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 ต.ค.2561 [20:12:45]
132
94
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ก.ย.2561 [12:24:01]
478
95
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ย.2561 [13:14:34]
126
96
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 ส.ค.2561 [11:45:34]
273
97
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 ส.ค.2561 [15:16:16]
541
98
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 ก.ค.2561 [21:40:54]
119
99
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ก.ค.2561 [19:52:18]
305
100
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ก.ค.2561 [16:39:16]
320
จำนวนทั้งหมด 168 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 22 คน | เมื่อวานนี้ : 300 คน | เดือนนี้:9,117คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,725 คน |ปีนี้  : 9,117 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560