ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 ม.ค.2565 [09:49:45]
287
2
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ธ.ค.2564 [11:28:14]
1,614
3
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ธ.ค.2564 [15:36:38]
259
4
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 ธ.ค.2564 [14:08:17]
246
5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 พ.ย.2564 [11:23:33]
269
6
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 พ.ย.2564 [09:09:07]
272
7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 พ.ย.2564 [17:46:59]
251
8
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 พ.ย.2564 [14:53:05]
277
9
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 พ.ย.2564 [10:44:08]
247
10
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 พ.ย.2564 [15:54:59]
246
11
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 พ.ย.2564 [14:56:29]
1,276
12
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ต.ค.2564 [13:16:52]
979
13
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ต.ค.2564 [10:54:31]
1,980
14
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 ต.ค.2564 [16:00:00]
1,132
15
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 ก.ย.2564 [12:02:28]
255
16
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ส.ค.2564 [17:16:07]
265
17
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2 ส.ค.2564 [12:46:53]
252
18
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 ก.ค.2564 [15:23:44]
247
19
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 ก.ค.2564 [12:52:52]
252
20
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 ก.ค.2564 [13:03:46]
247
21
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 ก.ค.2564 [21:10:05]
235
22
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2 ก.ค.2564 [15:03:38]
257
23
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มิ.ย.2564 [14:41:53]
246
24
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 มิ.ย.2564 [10:15:14]
264
25
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มิ.ย.2564 [14:02:13]
253
26
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มิ.ย.2564 [10:07:35]
257
27
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 พ.ค.2564 [10:53:25]
240
28
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 พ.ค.2564 [08:31:18]
936
29
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 พ.ค.2564 [13:00:41]
254
30
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 พ.ค.2564 [09:10:24]
253
31
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 พ.ค.2564 [11:16:35]
258
32
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 พ.ค.2564 [09:00:10]
246
33
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 พ.ค.2564 [09:58:01]
256
34
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 พ.ค.2564 [08:41:20]
240
35
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 พ.ค.2564 [16:29:54]
251
36
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 พ.ค.2564 [16:09:21]
237
37
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 พ.ค.2564 [15:51:33]
239
38
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 พ.ค.2564 [09:19:18]
257
39
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 พ.ค.2564 [08:53:46]
233
40
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2564 [19:57:29]
238
41
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2564 [15:48:57]
243
42
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2564 [15:47:51]
238
43
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 เม.ย.2564 [15:47:21]
240
44
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 เม.ย.2564 [14:45:27]
254
45
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 เม.ย.2564 [15:43:18]
249
46
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 เม.ย.2564 [15:03:09]
238
47
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 เม.ย.2564 [07:05:11]
243
48
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 เม.ย.2564 [07:03:09]
248
49
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 เม.ย.2564 [17:54:46]
271
50
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 เม.ย.2564 [09:32:15]
245
51
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 เม.ย.2564 [08:04:31]
261
52
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 เม.ย.2564 [08:49:38]
238
53
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 เม.ย.2564 [08:48:37]
237
54
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 มี.ค.2564 [09:47:05]
244
55
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 มี.ค.2564 [15:43:27]
237
56
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 มี.ค.2564 [13:39:07]
239
57
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 มี.ค.2564 [13:36:45]
237
58
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มี.ค.2564 [09:03:28]
241
59
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 ก.พ.2564 [07:21:14]
241
60
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 ก.พ.2564 [14:58:43]
235
61
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ก.พ.2564 [10:22:24]
237
62
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 ก.พ.2564 [14:07:39]
248
63
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 ก.พ.2564 [13:26:13]
245
64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 ก.พ.2564 [12:21:44]
246
65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 ก.พ.2564 [09:44:51]
243
66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ม.ค.2564 [17:38:46]
239
67
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ม.ค.2564 [12:08:09]
239
68
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ม.ค.2564 [11:55:14]
236
69
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ม.ค.2564 [11:44:15]
235
70
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ม.ค.2564 [17:28:18]
247
71
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 ม.ค.2564 [11:47:42]
234
72
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 ม.ค.2564 [09:09:28]
245
73
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ธ.ค.2563 [10:48:56]
275
74
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ธ.ค.2563 [19:23:39]
242
75
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ธ.ค.2563 [13:21:36]
247
76
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ธ.ค.2563 [13:14:59]
242
77
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 ธ.ค.2563 [14:11:21]
234
78
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ธ.ค.2563 [09:16:41]
240
79
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ธ.ค.2563 [15:30:39]
237
80
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 พ.ย.2563 [14:15:43]
506
81
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 พ.ย.2563 [06:16:43]
258
82
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 พ.ย.2563 [10:12:07]
240
83
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 ต.ค.2563 [13:23:55]
244
84
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 ต.ค.2563 [11:50:42]
235
85
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 ต.ค.2563 [14:04:21]
238
86
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ต.ค.2563 [16:09:15]
240
87
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 ก.ย.2563 [09:13:16]
246
88
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 ก.ย.2563 [05:55:36]
234
89
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 ส.ค.2563 [07:42:48]
237
90
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ส.ค.2563 [10:07:15]
242
91
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 ส.ค.2563 [17:30:10]
234
92
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ก.ค.2563 [16:15:53]
238
93
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ค.2563 [12:52:10]
235
94
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 ก.ค.2563 [06:13:22]
256
95
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 มิ.ย.2563 [16:56:11]
235
96
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มิ.ย.2563 [12:22:12]
241
97
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 มิ.ย.2563 [08:30:48]
252
98
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 มิ.ย.2563 [13:26:04]
239
99
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 มิ.ย.2563 [10:47:36]
243
100
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 มิ.ย.2563 [10:45:42]
246
จำนวนทั้งหมด 295 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 79 คน | เมื่อวานนี้ : 295 คน | เดือนนี้:5,298คน | เดือนที่ผ่านมา  : 8,375 คน |ปีนี้  : 5,298 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence