ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 พ.ค.2566 [14:31:48]
983
2
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 พ.ค.2566 [14:17:21]
1,136
3
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2566 [14:40:11]
751
4
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 เม.ย.2566 [08:15:35]
1,512
5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 เม.ย.2566 [10:57:11]
1,192
6
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 เม.ย.2566 [08:43:42]
333
7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 มี.ค.2566 [10:14:09]
6,486
8
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 มี.ค.2566 [09:30:22]
11,706
9
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 มี.ค.2566 [09:16:39]
1,652
10
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 มี.ค.2566 [09:12:10]
346
11
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 มี.ค.2566 [11:26:10]
676
12
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 มี.ค.2566 [10:05:13]
1,728
13
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 มี.ค.2566 [00:00:01]
587
14
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ก.พ.2566 [09:49:16]
1,316
15
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ก.พ.2566 [09:47:41]
1,302
16
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 ก.พ.2566 [06:41:19]
1,207
17
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 ก.พ.2566 [13:50:39]
1,345
18
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ม.ค.2566 [15:05:57]
1,192
19
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ธ.ค.2565 [14:33:54]
1,210
20
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ธ.ค.2565 [09:30:28]
1,190
21
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 พ.ย.2565 [11:28:06]
1,527
22
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ต.ค.2565 [11:41:34]
1,786
23
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ต.ค.2565 [07:22:28]
576
24
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 ก.ย.2565 [10:12:17]
1,274
25
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ก.ย.2565 [18:25:42]
1,241
26
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 ก.ย.2565 [11:25:53]
1,181
27
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ก.ค.2565 [08:18:25]
1,183
28
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 ก.ค.2565 [16:01:18]
1,189
29
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 พ.ค.2565 [09:39:30]
1,173
30
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 พ.ค.2565 [12:11:08]
1,178
31
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 พ.ค.2565 [10:06:13]
1,171
32
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 พ.ค.2565 [10:50:34]
1,203
33
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ค.2565 [09:34:32]
1,185
34
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ค.2565 [07:54:45]
1,167
35
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 พ.ค.2565 [15:30:55]
1,172
36
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 พ.ค.2565 [11:47:25]
1,185
37
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 พ.ค.2565 [10:34:53]
1,182
38
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 พ.ค.2565 [15:53:29]
1,182
39
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 พ.ค.2565 [15:17:55]
1,314
40
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 พ.ค.2565 [07:36:42]
1,316
41
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 เม.ย.2565 [09:16:47]
1,180
42
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 เม.ย.2565 [12:14:47]
1,359
43
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 เม.ย.2565 [13:02:01]
1,174
44
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 เม.ย.2565 [12:38:27]
1,174
45
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 เม.ย.2565 [12:30:58]
1,186
46
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 เม.ย.2565 [14:24:18]
1,169
47
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 เม.ย.2565 [11:21:41]
1,181
48
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 เม.ย.2565 [13:50:55]
1,223
49
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 เม.ย.2565 [13:49:25]
1,204
50
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 มี.ค.2565 [07:00:00]
1,243
51
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 มี.ค.2565 [08:27:47]
1,385
52
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 มี.ค.2565 [12:54:53]
1,191
53
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 มี.ค.2565 [12:53:49]
1,189
54
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 มี.ค.2565 [14:04:52]
1,179
55
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มี.ค.2565 [07:00:00]
1,194
56
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 มี.ค.2565 [07:00:00]
1,192
57
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2565 [14:48:50]
1,190
58
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2565 [13:03:19]
1,160
59
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ม.ค.2565 [10:44:48]
1,168
60
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ม.ค.2565 [08:46:14]
1,455
61
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 ม.ค.2565 [09:49:45]
1,191
62
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ธ.ค.2564 [11:28:14]
1,499
63
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ธ.ค.2564 [15:36:38]
1,166
64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 ธ.ค.2564 [14:08:17]
1,168
65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 พ.ย.2564 [11:23:33]
1,177
66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 พ.ย.2564 [09:09:07]
1,180
67
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 พ.ย.2564 [17:46:59]
1,159
68
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 พ.ย.2564 [14:53:05]
1,333
69
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 พ.ย.2564 [10:44:08]
1,166
70
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 พ.ย.2564 [15:54:59]
1,159
71
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 พ.ย.2564 [14:56:29]
1,182
72
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ต.ค.2564 [13:16:52]
1,181
73
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ต.ค.2564 [10:54:31]
1,178
74
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 ก.ย.2564 [12:02:28]
1,337
75
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ส.ค.2564 [17:16:07]
1,199
76
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2 ส.ค.2564 [12:46:53]
1,180
77
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 ก.ค.2564 [15:23:44]
1,407
78
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 ก.ค.2564 [12:52:52]
1,182
79
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 ก.ค.2564 [13:03:46]
1,171
80
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 ก.ค.2564 [21:10:05]
1,159
81
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2 ก.ค.2564 [15:03:38]
1,200
82
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มิ.ย.2564 [14:41:53]
1,181
83
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 มิ.ย.2564 [10:15:14]
1,170
84
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มิ.ย.2564 [14:02:13]
1,179
85
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มิ.ย.2564 [10:07:35]
1,184
86
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 พ.ค.2564 [10:53:25]
1,178
87
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 พ.ค.2564 [08:31:18]
1,163
88
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 พ.ค.2564 [13:00:41]
1,177
89
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 พ.ค.2564 [09:10:24]
1,181
90
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 พ.ค.2564 [11:16:35]
1,183
91
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 พ.ค.2564 [09:00:10]
1,177
92
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 พ.ค.2564 [09:58:01]
1,171
93
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 พ.ค.2564 [08:41:20]
1,180
94
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 พ.ค.2564 [16:29:54]
1,170
95
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 พ.ค.2564 [16:09:21]
1,167
96
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 พ.ค.2564 [15:51:33]
1,185
97
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 พ.ค.2564 [09:19:18]
1,179
98
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 พ.ค.2564 [08:53:46]
1,159
99
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2564 [19:57:29]
1,166
100
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2564 [15:48:57]
1,401
จำนวนทั้งหมด 354 รายการ
1 2 3 4

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 60 คน | เมื่อวานนี้ : 517 คน | เดือนนี้:2,123คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,177 คน |ปีนี้  : 79,734 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence