ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2 เม.ย.2567 [00:00:01]
2,706
2
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มี.ค.2567 [00:00:01]
6,468
3
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 มี.ค.2567 [00:00:01]
8,180
4
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 มี.ค.2567 [10:04:21]
696
5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 มี.ค.2567 [09:46:09]
306
6
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 มี.ค.2567 [11:38:24]
2,506
7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 มี.ค.2567 [16:19:17]
1,519
8
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 มี.ค.2567 [16:17:25]
36
9
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 มี.ค.2567 [08:53:06]
7
10
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มี.ค.2567 [12:16:41]
551
11
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มี.ค.2567 [12:14:50]
122
12
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 ก.พ.2567 [14:21:05]
2,344
13
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 ก.พ.2567 [12:43:44]
3,766
14
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 ก.พ.2567 [14:55:05]
65
15
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 ก.พ.2567 [14:54:25]
102
16
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ม.ค.2567 [12:58:11]
62
17
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 ม.ค.2567 [10:30:06]
39
18
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 ธ.ค.2566 [10:14:58]
1
19
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
14 ธ.ค.2566 [15:19:17]
37
20
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 ธ.ค.2566 [12:21:19]
27
21
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 พ.ย.2566 [13:48:27]
94
22
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 พ.ย.2566 [13:35:23]
22
23
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 พ.ย.2566 [16:10:55]
2,872
24
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 พ.ย.2566 [13:43:16]
40
25
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ย.2566 [09:06:57]
20
26
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ย.2566 [09:00:09]
6
27
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ย.2566 [08:39:28]
60
28
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 พ.ย.2566 [10:10:15]
43
29
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 ต.ค.2566 [08:58:10]
213
30
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 ก.ย.2566 [11:15:24]
45
31
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ก.ย.2566 [16:22:52]
20
32
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ส.ค.2566 [09:36:40]
8
33
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ส.ค.2566 [12:49:52]
11
34
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 ส.ค.2566 [09:02:42]
2,562
35
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
14 ก.ค.2566 [11:10:28]
11
36
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ก.ค.2566 [11:16:07]
7
37
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ค.2566 [15:57:39]
16
38
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ค.2566 [12:21:06]
3
39
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 มิ.ย.2566 [15:05:14]
4
40
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 พ.ค.2566 [10:08:28]
11
41
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 พ.ค.2566 [14:31:48]
6
42
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 พ.ค.2566 [14:17:21]
207
43
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2566 [14:40:11]
18
44
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 เม.ย.2566 [08:15:35]
11
45
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 เม.ย.2566 [10:57:11]
49
46
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 เม.ย.2566 [08:43:42]
12
47
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 มี.ค.2566 [10:14:09]
57
48
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 มี.ค.2566 [09:30:22]
189
49
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 มี.ค.2566 [09:16:39]
113
50
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 มี.ค.2566 [09:12:10]
94
51
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 มี.ค.2566 [11:26:10]
21
52
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 มี.ค.2566 [10:05:13]
10
53
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 มี.ค.2566 [00:00:01]
71
54
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ก.พ.2566 [09:49:16]
18
55
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ก.พ.2566 [09:47:41]
8
56
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 ก.พ.2566 [06:41:19]
5
57
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 ก.พ.2566 [13:50:39]
4
58
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ม.ค.2566 [15:05:57]
3
59
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ธ.ค.2565 [14:33:54]
8
60
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ธ.ค.2565 [09:30:28]
12
61
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 พ.ย.2565 [11:28:06]
103
62
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ต.ค.2565 [11:41:34]
19
63
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ต.ค.2565 [07:22:28]
602
64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 ก.ย.2565 [10:12:17]
24
65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ก.ย.2565 [18:25:42]
34
66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 ก.ย.2565 [11:25:53]
136
67
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ก.ค.2565 [08:18:25]
13
68
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 ก.ค.2565 [16:01:18]
11
69
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 พ.ค.2565 [09:39:30]
15
70
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 พ.ค.2565 [12:11:08]
9
71
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 พ.ค.2565 [10:06:13]
8
72
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 พ.ค.2565 [10:50:34]
4
73
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ค.2565 [09:34:32]
11
74
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ค.2565 [07:54:45]
5
75
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 พ.ค.2565 [15:30:55]
4
76
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 พ.ค.2565 [11:47:25]
18
77
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 พ.ค.2565 [10:34:53]
20
78
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 พ.ค.2565 [15:53:29]
13
79
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 พ.ค.2565 [15:17:55]
32
80
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 พ.ค.2565 [07:36:42]
38
81
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 เม.ย.2565 [09:16:47]
16
82
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 เม.ย.2565 [12:14:47]
35
83
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 เม.ย.2565 [13:02:01]
6
84
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 เม.ย.2565 [12:38:27]
14
85
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 เม.ย.2565 [12:30:58]
5
86
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 เม.ย.2565 [14:24:18]
4
87
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 เม.ย.2565 [11:21:41]
4
88
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 เม.ย.2565 [13:50:55]
3
89
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 เม.ย.2565 [13:49:25]
7
90
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 มี.ค.2565 [07:00:00]
98
91
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 มี.ค.2565 [08:27:47]
9
92
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 มี.ค.2565 [12:54:53]
8
93
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 มี.ค.2565 [12:53:49]
74
94
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 มี.ค.2565 [14:04:52]
7
95
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มี.ค.2565 [07:00:00]
24
96
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 มี.ค.2565 [07:00:00]
145
97
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2565 [14:48:50]
2
98
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2565 [13:03:19]
6
99
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ม.ค.2565 [10:44:48]
8
100
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ม.ค.2565 [08:46:14]
442
จำนวนทั้งหมด 394 รายการ
1 2 3 4


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 409 คน | เมื่อวานนี้ : 538 คน | เดือนนี้:8,077คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,338 คน |ปีนี้  : 55,505 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence