ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มี.ค.2563 [08:17:06]
183
2
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มี.ค.2563 [08:08:20]
208
3
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มี.ค.2563 [13:26:10]
226
4
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มี.ค.2563 [13:24:28]
627
5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มี.ค.2563 [13:22:44]
653
6
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มี.ค.2563 [13:38:42]
815
7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มี.ค.2563 [13:19:54]
1,329
8
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มี.ค.2563 [09:02:59]
313
9
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 มี.ค.2563 [17:00:34]
415
10
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มี.ค.2563 [15:03:17]
1,594
11
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มี.ค.2563 [15:00:09]
50
12
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 มี.ค.2563 [09:05:37]
215
13
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 มี.ค.2563 [09:00:05]
668
14
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2 มี.ค.2563 [15:32:01]
402
15
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 ก.พ.2563 [16:50:16]
571
16
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 ก.พ.2563 [14:13:37]
1,369
17
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ม.ค.2563 [16:03:48]
1,780
18
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ม.ค.2563 [16:03:08]
57
19
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ม.ค.2563 [16:02:29]
193
20
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ม.ค.2563 [16:01:50]
506
21
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ม.ค.2563 [16:00:56]
339
22
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ม.ค.2563 [15:59:51]
293
23
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ม.ค.2563 [12:08:14]
146
24
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ม.ค.2563 [12:06:06]
850
25
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ม.ค.2563 [11:10:45]
408
26
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ม.ค.2563 [17:41:47]
118
27
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 ม.ค.2563 [18:44:36]
449
28
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ธ.ค.2562 [15:00:05]
720
29
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ธ.ค.2562 [09:48:27]
831
30
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 ธ.ค.2562 [12:46:57]
1,288
31
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 พ.ย.2562 [09:07:28]
12
32
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 พ.ย.2562 [09:41:44]
301
33
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 พ.ย.2562 [09:38:03]
235
34
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 พ.ย.2562 [17:29:43]
692
35
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ย.2562 [10:52:35]
773
36
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 พ.ย.2562 [09:30:42]
1,492
37
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 พ.ย.2562 [13:33:06]
477
38
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 ต.ค.2562 [10:42:22]
464
39
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ต.ค.2562 [10:52:28]
458
40
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ต.ค.2562 [08:55:11]
433
41
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ต.ค.2562 [14:13:11]
164
42
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ต.ค.2562 [14:11:33]
1,256
43
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 ต.ค.2562 [08:27:53]
222
44
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 ก.ย.2562 [16:08:13]
116
45
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ก.ย.2562 [10:23:46]
141
46
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ก.ย.2562 [10:04:34]
330
47
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ก.ย.2562 [09:08:46]
763
48
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ก.ย.2562 [15:44:18]
1,268
49
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 ก.ย.2562 [09:10:07]
521
50
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ย.2562 [12:23:58]
734
51
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 ก.ค.2562 [17:22:40]
93
52
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 ก.ค.2562 [14:00:48]
107
53
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ค.2562 [11:55:24]
1,377
54
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ค.2562 [06:44:26]
1,866
55
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ก.ค.2562 [07:08:08]
638
56
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มิ.ย.2562 [17:35:19]
1,013
57
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 มิ.ย.2562 [16:53:16]
650
58
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 มิ.ย.2562 [12:10:48]
257
59
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 พ.ค.2562 [18:09:11]
655
60
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 พ.ค.2562 [16:26:16]
923
61
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2562 [13:02:35]
342
62
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2562 [12:57:56]
600
63
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2562 [12:57:01]
394
64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 เม.ย.2562 [18:31:24]
689
65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 เม.ย.2562 [18:25:35]
436
66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 เม.ย.2562 [18:37:46]
396
67
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 เม.ย.2562 [18:35:14]
782
68
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 มี.ค.2562 [15:06:52]
1,426
69
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 มี.ค.2562 [12:26:50]
1,223
70
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 มี.ค.2562 [12:38:19]
267
71
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
14 มี.ค.2562 [14:56:49]
469
72
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 มี.ค.2562 [18:00:25]
581
73
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 มี.ค.2562 [06:51:33]
642
74
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 มี.ค.2562 [08:52:13]
95
75
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 มี.ค.2562 [08:50:53]
1,439
76
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:42:19]
251
77
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:39:57]
816
78
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:38:42]
352
79
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:37:25]
480
80
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:35:48]
1,040
81
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:33:54]
195
82
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ก.พ.2562 [20:25:49]
630
83
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ก.พ.2562 [16:00:50]
129
84
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ก.พ.2562 [15:31:54]
115
85
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 ม.ค.2562 [11:06:12]
266
86
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ม.ค.2562 [10:58:07]
772
87
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ม.ค.2562 [10:55:27]
671
88
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ม.ค.2562 [10:39:43]
580
89
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ม.ค.2562 [10:37:27]
506
90
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ม.ค.2562 [12:49:22]
1,119
91
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ม.ค.2562 [08:50:43]
82
92
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 ม.ค.2562 [12:46:55]
297
93
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 ม.ค.2562 [09:16:37]
49
94
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ธ.ค.2561 [07:03:28]
216
95
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ธ.ค.2561 [12:59:43]
39
96
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ธ.ค.2561 [07:09:10]
197
97
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 ธ.ค.2561 [06:27:41]
93
98
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ธ.ค.2561 [20:58:41]
64
99
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 ธ.ค.2561 [11:19:04]
198
100
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 พ.ย.2561 [16:34:32]
167
จำนวนทั้งหมด 183 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 574 คน | เมื่อวานนี้ : 539 คน | เดือนนี้:14,769คน | เดือนที่ผ่านมา  : 14,769 คน |ปีนี้  : 38,022 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560