ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ม.ค.2564 [12:08:09]
22
2
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ม.ค.2564 [11:55:14]
44
3
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ม.ค.2564 [11:44:15]
56
4
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ม.ค.2564 [17:28:18]
399
5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 ม.ค.2564 [11:47:42]
92
6
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 ม.ค.2564 [09:09:28]
258
7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ธ.ค.2563 [10:48:56]
142
8
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ธ.ค.2563 [19:23:39]
446
9
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ธ.ค.2563 [13:21:36]
460
10
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ธ.ค.2563 [13:14:59]
195
11
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 ธ.ค.2563 [14:11:21]
84
12
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ธ.ค.2563 [09:16:41]
382
13
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ธ.ค.2563 [15:30:39]
194
14
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 พ.ย.2563 [14:15:43]
1,489
15
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 พ.ย.2563 [06:16:43]
1,328
16
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 พ.ย.2563 [10:12:07]
61
17
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 ต.ค.2563 [13:23:55]
199
18
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 ต.ค.2563 [11:50:42]
167
19
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 ต.ค.2563 [14:04:21]
203
20
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ต.ค.2563 [16:09:15]
198
21
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 ก.ย.2563 [09:13:16]
204
22
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 ก.ย.2563 [05:55:36]
167
23
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 ส.ค.2563 [07:42:48]
162
24
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ส.ค.2563 [10:07:15]
160
25
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 ส.ค.2563 [17:30:10]
164
26
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ก.ค.2563 [16:15:53]
160
27
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ค.2563 [12:52:10]
160
28
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 ก.ค.2563 [06:13:22]
188
29
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 มิ.ย.2563 [16:56:11]
156
30
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มิ.ย.2563 [12:22:12]
167
31
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 มิ.ย.2563 [08:30:48]
211
32
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 มิ.ย.2563 [13:26:04]
160
33
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 มิ.ย.2563 [10:47:36]
178
34
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 มิ.ย.2563 [10:45:42]
161
35
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 มิ.ย.2563 [10:44:21]
167
36
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มิ.ย.2563 [09:00:00]
203
37
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 มิ.ย.2563 [08:50:00]
204
38
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 มิ.ย.2563 [09:31:58]
155
39
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 มิ.ย.2563 [10:28:34]
169
40
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มิ.ย.2563 [12:08:07]
170
41
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 พ.ค.2563 [12:10:48]
158
42
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 พ.ค.2563 [10:31:07]
156
43
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 พ.ค.2563 [18:03:28]
180
44
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 พ.ค.2563 [17:18:36]
322
45
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
14 พ.ค.2563 [07:57:50]
163
46
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ค.2563 [08:01:38]
147
47
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 เม.ย.2563 [16:03:48]
166
48
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 เม.ย.2563 [16:03:08]
166
49
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 เม.ย.2563 [16:02:29]
170
50
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 เม.ย.2563 [16:01:50]
389
51
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 เม.ย.2563 [16:00:56]
164
52
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 เม.ย.2563 [15:59:51]
162
53
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 เม.ย.2563 [15:34:58]
159
54
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มี.ค.2563 [08:17:06]
195
55
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มี.ค.2563 [08:08:20]
185
56
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มี.ค.2563 [13:26:10]
164
57
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มี.ค.2563 [13:24:28]
186
58
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มี.ค.2563 [13:22:44]
164
59
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มี.ค.2563 [13:38:42]
160
60
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มี.ค.2563 [13:19:54]
170
61
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มี.ค.2563 [09:02:59]
163
62
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 มี.ค.2563 [17:00:34]
169
63
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มี.ค.2563 [15:03:17]
169
64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มี.ค.2563 [15:00:09]
173
65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 มี.ค.2563 [09:05:37]
160
66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 มี.ค.2563 [09:00:05]
514
67
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2 มี.ค.2563 [15:32:01]
151
68
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 ก.พ.2563 [16:50:16]
163
69
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 ก.พ.2563 [14:13:37]
162
70
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ม.ค.2563 [12:08:14]
155
71
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ม.ค.2563 [12:06:06]
154
72
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ม.ค.2563 [11:10:45]
167
73
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ม.ค.2563 [17:41:47]
153
74
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 ม.ค.2563 [18:44:36]
157
75
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ธ.ค.2562 [15:00:05]
161
76
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ธ.ค.2562 [09:48:27]
4
77
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 ธ.ค.2562 [12:46:57]
164
78
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 พ.ย.2562 [09:07:28]
159
79
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 พ.ย.2562 [09:41:44]
148
80
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 พ.ย.2562 [09:38:03]
149
81
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 พ.ย.2562 [17:29:43]
173
82
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ย.2562 [10:52:35]
158
83
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 พ.ย.2562 [09:30:42]
157
84
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 พ.ย.2562 [13:33:06]
150
85
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 ต.ค.2562 [10:42:22]
146
86
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ต.ค.2562 [10:52:28]
151
87
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ต.ค.2562 [08:55:11]
151
88
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ต.ค.2562 [14:13:11]
160
89
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ต.ค.2562 [14:11:33]
188
90
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 ต.ค.2562 [08:27:53]
151
91
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 ก.ย.2562 [16:08:13]
161
92
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ก.ย.2562 [10:23:46]
154
93
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ก.ย.2562 [10:04:34]
162
94
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ก.ย.2562 [09:08:46]
161
95
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ก.ย.2562 [15:44:18]
158
96
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 ก.ย.2562 [09:10:07]
156
97
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ย.2562 [12:23:58]
145
98
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 ก.ค.2562 [17:22:40]
379
99
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 ก.ค.2562 [14:00:48]
154
100
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ค.2562 [11:55:24]
185
จำนวนทั้งหมด 230 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 37 คน | เมื่อวานนี้ : 326 คน | เดือนนี้:7,333คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,080 คน |ปีนี้  : 7,333 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560