ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 ก.ย.2565 [10:12:17]
924
2
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ก.ย.2565 [18:25:42]
730
3
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 ก.ย.2565 [11:25:53]
158
4
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ก.ค.2565 [08:18:25]
151
5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 ก.ค.2565 [16:01:18]
1,073
6
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 พ.ค.2565 [09:39:30]
150
7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 พ.ค.2565 [12:11:08]
116
8
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 พ.ค.2565 [10:06:13]
146
9
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 พ.ค.2565 [10:50:34]
1,600
10
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ค.2565 [09:34:32]
214
11
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ค.2565 [07:54:45]
284
12
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 พ.ค.2565 [15:30:55]
227
13
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 พ.ค.2565 [11:47:25]
291
14
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 พ.ค.2565 [10:34:53]
471
15
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 พ.ค.2565 [15:53:29]
1,216
16
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 พ.ค.2565 [15:17:55]
229
17
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 พ.ค.2565 [07:36:42]
1,537
18
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 เม.ย.2565 [09:16:47]
269
19
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 เม.ย.2565 [12:14:47]
449
20
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 เม.ย.2565 [13:02:01]
441
21
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 เม.ย.2565 [12:38:27]
397
22
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 เม.ย.2565 [12:30:58]
452
23
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 เม.ย.2565 [14:24:18]
424
24
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 เม.ย.2565 [11:21:41]
571
25
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 เม.ย.2565 [13:50:55]
537
26
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 เม.ย.2565 [13:49:25]
482
27
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 มี.ค.2565 [07:00:00]
1,092
28
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 มี.ค.2565 [08:27:47]
1,837
29
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 มี.ค.2565 [12:54:53]
1,484
30
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 มี.ค.2565 [12:53:49]
1,474
31
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 มี.ค.2565 [16:22:28]
356
32
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 มี.ค.2565 [14:04:52]
1,487
33
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มี.ค.2565 [07:00:00]
1,601
34
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 มี.ค.2565 [07:00:00]
1,509
35
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2565 [14:48:50]
1,449
36
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2565 [13:03:19]
1,390
37
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ม.ค.2565 [10:44:48]
1,853
38
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ม.ค.2565 [08:46:14]
1,614
39
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 ม.ค.2565 [09:49:45]
470
40
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ธ.ค.2564 [11:28:14]
4,734
41
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ธ.ค.2564 [15:36:38]
397
42
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 ธ.ค.2564 [14:08:17]
371
43
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 พ.ย.2564 [11:23:33]
400
44
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 พ.ย.2564 [09:09:07]
412
45
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 พ.ย.2564 [17:46:59]
379
46
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 พ.ย.2564 [14:53:05]
428
47
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 พ.ย.2564 [10:44:08]
377
48
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 พ.ย.2564 [15:54:59]
370
49
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 พ.ย.2564 [14:56:29]
411
50
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ต.ค.2564 [13:16:52]
432
51
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ต.ค.2564 [10:54:31]
423
52
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 ก.ย.2564 [12:02:28]
402
53
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ส.ค.2564 [17:16:07]
443
54
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2 ส.ค.2564 [12:46:53]
397
55
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 ก.ค.2564 [15:23:44]
488
56
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 ก.ค.2564 [12:52:52]
427
57
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 ก.ค.2564 [13:03:46]
405
58
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 ก.ค.2564 [21:10:05]
369
59
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2 ก.ค.2564 [15:03:38]
446
60
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มิ.ย.2564 [14:41:53]
397
61
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 มิ.ย.2564 [10:15:14]
401
62
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มิ.ย.2564 [14:02:13]
381
63
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มิ.ย.2564 [10:07:35]
395
64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 พ.ค.2564 [10:53:25]
376
65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 พ.ค.2564 [08:31:18]
374
66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 พ.ค.2564 [13:00:41]
398
67
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 พ.ค.2564 [09:10:24]
443
68
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 พ.ค.2564 [11:16:35]
416
69
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 พ.ค.2564 [09:00:10]
387
70
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 พ.ค.2564 [09:58:01]
469
71
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 พ.ค.2564 [08:41:20]
447
72
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 พ.ค.2564 [16:29:54]
415
73
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 พ.ค.2564 [16:09:21]
387
74
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 พ.ค.2564 [15:51:33]
402
75
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 พ.ค.2564 [09:19:18]
429
76
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 พ.ค.2564 [08:53:46]
372
77
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2564 [19:57:29]
384
78
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2564 [15:48:57]
397
79
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2564 [15:47:51]
454
80
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 เม.ย.2564 [15:47:21]
406
81
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 เม.ย.2564 [14:45:27]
442
82
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 เม.ย.2564 [15:43:18]
391
83
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 เม.ย.2564 [15:03:09]
413
84
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 เม.ย.2564 [07:05:11]
390
85
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 เม.ย.2564 [07:03:09]
389
86
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 เม.ย.2564 [17:54:46]
4,611
87
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 เม.ย.2564 [09:32:15]
403
88
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 เม.ย.2564 [08:04:31]
422
89
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 เม.ย.2564 [08:49:38]
373
90
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 เม.ย.2564 [08:48:37]
372
91
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 มี.ค.2564 [09:47:05]
385
92
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 มี.ค.2564 [15:43:27]
376
93
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 มี.ค.2564 [13:39:07]
377
94
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 มี.ค.2564 [13:36:45]
387
95
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มี.ค.2564 [09:03:28]
386
96
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 ก.พ.2564 [07:21:14]
381
97
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 ก.พ.2564 [14:58:43]
374
98
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ก.พ.2564 [10:22:24]
368
99
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 ก.พ.2564 [14:07:39]
384
100
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 ก.พ.2564 [13:26:13]
410
จำนวนทั้งหมด 332 รายการ
1 2 3 4
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 90 คน | เมื่อวานนี้ : 435 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,489 คน |ปีนี้  : 93,436 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence