ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ก.ค.2563 [16:15:53]
95
2
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ค.2563 [12:52:10]
452
3
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 ก.ค.2563 [06:13:22]
1,598
4
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 มิ.ย.2563 [16:56:11]
735
5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มิ.ย.2563 [12:22:12]
1,189
6
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 มิ.ย.2563 [08:30:48]
7,878
7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 มิ.ย.2563 [13:26:04]
620
8
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 มิ.ย.2563 [10:47:36]
910
9
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 มิ.ย.2563 [10:45:42]
819
10
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 มิ.ย.2563 [10:44:21]
544
11
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มิ.ย.2563 [09:00:00]
392
12
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 มิ.ย.2563 [08:50:00]
9,594
13
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 มิ.ย.2563 [09:31:58]
249
14
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 มิ.ย.2563 [10:28:34]
868
15
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มิ.ย.2563 [12:08:07]
13
16
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 พ.ค.2563 [12:10:48]
176
17
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 พ.ค.2563 [10:31:07]
148
18
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 พ.ค.2563 [18:03:28]
1,088
19
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 พ.ค.2563 [17:18:36]
314
20
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
14 พ.ค.2563 [07:57:50]
202
21
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ค.2563 [08:01:38]
555
22
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 เม.ย.2563 [16:03:48]
975
23
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 เม.ย.2563 [16:03:08]
2,810
24
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 เม.ย.2563 [16:02:29]
1,837
25
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 เม.ย.2563 [16:01:50]
1,148
26
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 เม.ย.2563 [16:00:56]
183
27
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 เม.ย.2563 [15:59:51]
1,420
28
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 เม.ย.2563 [15:34:58]
1,099
29
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มี.ค.2563 [08:17:06]
1,318
30
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มี.ค.2563 [08:08:20]
652
31
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มี.ค.2563 [13:26:10]
708
32
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มี.ค.2563 [13:24:28]
400
33
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มี.ค.2563 [13:22:44]
2,053
34
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มี.ค.2563 [13:38:42]
1,116
35
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มี.ค.2563 [13:19:54]
334
36
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มี.ค.2563 [09:02:59]
715
37
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 มี.ค.2563 [17:00:34]
362
38
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มี.ค.2563 [15:03:17]
544
39
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มี.ค.2563 [15:00:09]
576
40
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 มี.ค.2563 [09:05:37]
75
41
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 มี.ค.2563 [09:00:05]
243
42
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2 มี.ค.2563 [15:32:01]
480
43
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 ก.พ.2563 [16:50:16]
121
44
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 ก.พ.2563 [14:13:37]
1,543
45
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ม.ค.2563 [12:08:14]
197
46
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ม.ค.2563 [12:06:06]
915
47
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ม.ค.2563 [11:10:45]
773
48
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ม.ค.2563 [17:41:47]
153
49
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 ม.ค.2563 [18:44:36]
481
50
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ธ.ค.2562 [15:00:05]
795
51
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ธ.ค.2562 [09:48:27]
1,043
52
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 ธ.ค.2562 [12:46:57]
1,512
53
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 พ.ย.2562 [09:07:28]
51
54
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 พ.ย.2562 [09:41:44]
324
55
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 พ.ย.2562 [09:38:03]
259
56
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 พ.ย.2562 [17:29:43]
854
57
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ย.2562 [10:52:35]
953
58
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 พ.ย.2562 [09:30:42]
1,668
59
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 พ.ย.2562 [13:33:06]
562
60
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 ต.ค.2562 [10:42:22]
511
61
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ต.ค.2562 [10:52:28]
490
62
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ต.ค.2562 [08:55:11]
473
63
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ต.ค.2562 [14:13:11]
195
64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ต.ค.2562 [14:11:33]
1,371
65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 ต.ค.2562 [08:27:53]
251
66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 ก.ย.2562 [16:08:13]
25
67
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ก.ย.2562 [10:23:46]
179
68
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ก.ย.2562 [10:04:34]
404
69
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ก.ย.2562 [09:08:46]
880
70
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ก.ย.2562 [15:44:18]
1,369
71
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 ก.ย.2562 [09:10:07]
580
72
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ย.2562 [12:23:58]
754
73
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 ก.ค.2562 [17:22:40]
285
74
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 ก.ค.2562 [14:00:48]
131
75
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ค.2562 [11:55:24]
1,503
76
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ค.2562 [06:44:26]
1,986
77
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ก.ค.2562 [07:08:08]
707
78
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มิ.ย.2562 [17:35:19]
1,085
79
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 มิ.ย.2562 [16:53:16]
816
80
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 มิ.ย.2562 [12:10:48]
273
81
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 พ.ค.2562 [18:09:11]
730
82
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 พ.ค.2562 [16:26:16]
985
83
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2562 [13:02:35]
380
84
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2562 [12:57:56]
641
85
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2562 [12:57:01]
435
86
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 เม.ย.2562 [18:31:24]
733
87
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 เม.ย.2562 [18:25:35]
483
88
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 เม.ย.2562 [18:37:46]
475
89
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 เม.ย.2562 [18:35:14]
845
90
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 มี.ค.2562 [15:06:52]
1,512
91
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 มี.ค.2562 [12:26:50]
1,279
92
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 มี.ค.2562 [12:38:19]
583
93
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
14 มี.ค.2562 [14:56:49]
488
94
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 มี.ค.2562 [18:00:25]
650
95
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 มี.ค.2562 [06:51:33]
135
96
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 มี.ค.2562 [08:52:13]
181
97
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 มี.ค.2562 [08:50:53]
1
98
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:42:19]
313
99
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:39:57]
871
100
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:38:42]
415
จำนวนทั้งหมด 205 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 67 คน | เมื่อวานนี้ : 258 คน | เดือนนี้:2,717คน | เดือนที่ผ่านมา  : 13,152 คน |ปีนี้  : 98,076 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560