ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 เม.ย.2564 [07:05:11]
243
2
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 เม.ย.2564 [07:03:09]
322
3
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 เม.ย.2564 [09:32:15]
414
4
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 เม.ย.2564 [08:04:31]
764
5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 เม.ย.2564 [08:49:38]
207
6
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 เม.ย.2564 [08:48:37]
263
7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 มี.ค.2564 [09:47:05]
496
8
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 มี.ค.2564 [15:43:27]
195
9
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 มี.ค.2564 [13:39:07]
226
10
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 มี.ค.2564 [13:36:45]
615
11
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มี.ค.2564 [09:03:28]
720
12
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 ก.พ.2564 [07:21:14]
115
13
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 ก.พ.2564 [14:58:43]
99
14
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ก.พ.2564 [10:22:24]
103
15
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 ก.พ.2564 [14:07:39]
826
16
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 ก.พ.2564 [13:26:13]
969
17
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 ก.พ.2564 [12:21:44]
1,050
18
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 ก.พ.2564 [09:44:51]
853
19
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ม.ค.2564 [17:38:46]
81
20
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ม.ค.2564 [12:08:09]
95
21
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ม.ค.2564 [11:55:14]
118
22
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ม.ค.2564 [11:44:15]
168
23
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ม.ค.2564 [17:28:18]
1,213
24
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 ม.ค.2564 [11:47:42]
153
25
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 ม.ค.2564 [09:09:28]
371
26
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ธ.ค.2563 [10:48:56]
453
27
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ธ.ค.2563 [19:23:39]
1,084
28
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ธ.ค.2563 [13:21:36]
569
29
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ธ.ค.2563 [13:14:59]
268
30
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 ธ.ค.2563 [14:11:21]
135
31
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ธ.ค.2563 [09:16:41]
469
32
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ธ.ค.2563 [15:30:39]
252
33
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 พ.ย.2563 [14:15:43]
2,100
34
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 พ.ย.2563 [06:16:43]
1,493
35
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 พ.ย.2563 [10:12:07]
167
36
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 ต.ค.2563 [13:23:55]
280
37
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 ต.ค.2563 [11:50:42]
223
38
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 ต.ค.2563 [14:04:21]
303
39
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ต.ค.2563 [16:09:15]
273
40
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 ก.ย.2563 [09:13:16]
291
41
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 ก.ย.2563 [05:55:36]
204
42
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 ส.ค.2563 [07:42:48]
204
43
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ส.ค.2563 [10:07:15]
205
44
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 ส.ค.2563 [17:30:10]
225
45
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ก.ค.2563 [16:15:53]
209
46
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ค.2563 [12:52:10]
209
47
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 ก.ค.2563 [06:13:22]
306
48
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 มิ.ย.2563 [16:56:11]
189
49
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มิ.ย.2563 [12:22:12]
251
50
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 มิ.ย.2563 [08:30:48]
335
51
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 มิ.ย.2563 [13:26:04]
216
52
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 มิ.ย.2563 [10:47:36]
268
53
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 มิ.ย.2563 [10:45:42]
213
54
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 มิ.ย.2563 [10:44:21]
264
55
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มิ.ย.2563 [09:00:00]
319
56
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 มิ.ย.2563 [08:50:00]
362
57
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 มิ.ย.2563 [09:31:58]
217
58
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 มิ.ย.2563 [10:28:34]
55
59
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มิ.ย.2563 [12:08:07]
249
60
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 พ.ค.2563 [12:10:48]
197
61
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 พ.ค.2563 [10:31:07]
225
62
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 พ.ค.2563 [18:03:28]
55
63
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 พ.ค.2563 [17:18:36]
697
64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
14 พ.ค.2563 [07:57:50]
206
65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ค.2563 [08:01:38]
177
66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 เม.ย.2563 [16:03:48]
267
67
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 เม.ย.2563 [16:03:08]
236
68
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 เม.ย.2563 [16:02:29]
260
69
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 เม.ย.2563 [16:01:50]
650
70
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 เม.ย.2563 [16:00:56]
220
71
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 เม.ย.2563 [15:59:51]
289
72
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 เม.ย.2563 [15:34:58]
51
73
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มี.ค.2563 [08:17:06]
321
74
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มี.ค.2563 [08:08:20]
303
75
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มี.ค.2563 [13:26:10]
232
76
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มี.ค.2563 [13:24:28]
238
77
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มี.ค.2563 [13:22:44]
209
78
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มี.ค.2563 [13:38:42]
261
79
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มี.ค.2563 [13:19:54]
254
80
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มี.ค.2563 [09:02:59]
220
81
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 มี.ค.2563 [17:00:34]
284
82
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มี.ค.2563 [15:03:17]
304
83
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มี.ค.2563 [15:00:09]
297
84
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 มี.ค.2563 [09:05:37]
235
85
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 มี.ค.2563 [09:00:05]
34
86
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2 มี.ค.2563 [15:32:01]
180
87
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 ก.พ.2563 [16:50:16]
219
88
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 ก.พ.2563 [14:13:37]
202
89
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ม.ค.2563 [12:08:14]
185
90
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ม.ค.2563 [12:06:06]
204
91
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ม.ค.2563 [11:10:45]
242
92
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ม.ค.2563 [17:41:47]
178
93
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 ม.ค.2563 [18:44:36]
216
94
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ธ.ค.2562 [15:00:05]
210
95
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ธ.ค.2562 [09:48:27]
93
96
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 ธ.ค.2562 [12:46:57]
207
97
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 พ.ย.2562 [09:07:28]
217
98
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 พ.ย.2562 [09:41:44]
171
99
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 พ.ย.2562 [09:38:03]
172
100
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 พ.ย.2562 [17:29:43]
246
จำนวนทั้งหมด 249 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 409 คน | เมื่อวานนี้ : 560 คน | เดือนนี้:5,355คน | เดือนที่ผ่านมา  : 13,178 คน |ปีนี้  : 35,182 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560