ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ย.2562 [10:52:35]
82
2
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 พ.ย.2562 [09:30:42]
703
3
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 พ.ย.2562 [13:33:06]
101
4
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 ต.ค.2562 [10:42:22]
202
5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ต.ค.2562 [10:52:28]
42
6
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ต.ค.2562 [08:55:11]
233
7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ต.ค.2562 [14:13:11]
26
8
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ต.ค.2562 [14:11:33]
780
9
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 ต.ค.2562 [08:27:53]
159
10
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 ก.ย.2562 [16:08:13]
310
11
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ก.ย.2562 [10:23:46]
23
12
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ก.ย.2562 [10:04:34]
63
13
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ก.ย.2562 [09:08:46]
480
14
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ก.ย.2562 [15:44:18]
858
15
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 ก.ย.2562 [09:10:07]
299
16
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ย.2562 [12:23:58]
685
17
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 ก.ค.2562 [17:22:40]
537
18
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 ก.ค.2562 [14:00:48]
53
19
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ค.2562 [11:55:24]
1,031
20
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ค.2562 [06:44:26]
1,521
21
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ก.ค.2562 [07:08:08]
437
22
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มิ.ย.2562 [17:35:19]
848
23
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 มิ.ย.2562 [16:53:16]
335
24
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 มิ.ย.2562 [12:10:48]
203
25
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 พ.ค.2562 [18:09:11]
469
26
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 พ.ค.2562 [16:26:16]
762
27
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2562 [13:02:35]
224
28
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2562 [12:57:56]
429
29
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2562 [12:57:01]
278
30
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 เม.ย.2562 [18:31:24]
498
31
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 เม.ย.2562 [18:25:35]
309
32
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 เม.ย.2562 [18:37:46]
269
33
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 เม.ย.2562 [18:35:14]
622
34
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 มี.ค.2562 [15:06:52]
1,191
35
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 มี.ค.2562 [12:26:50]
1,139
36
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มี.ค.2562 [00:00:05]
146
37
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 มี.ค.2562 [12:38:19]
163
38
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
14 มี.ค.2562 [14:56:49]
440
39
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 มี.ค.2562 [18:00:25]
271
40
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 มี.ค.2562 [06:51:33]
284
41
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 มี.ค.2562 [08:52:13]
119
42
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 มี.ค.2562 [08:50:53]
1,362
43
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:42:19]
72
44
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:39:57]
658
45
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:38:42]
188
46
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:37:25]
276
47
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:35:48]
869
48
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 มี.ค.2562 [09:33:54]
8
49
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ก.พ.2562 [20:25:49]
535
50
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ก.พ.2562 [16:00:50]
56
51
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ก.พ.2562 [15:31:54]
37
52
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 ม.ค.2562 [11:06:12]
202
53
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ม.ค.2562 [10:58:07]
661
54
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ม.ค.2562 [10:55:27]
574
55
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ม.ค.2562 [10:39:43]
463
56
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ม.ค.2562 [10:37:27]
404
57
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ม.ค.2562 [12:49:22]
280
58
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ม.ค.2562 [08:50:43]
68
59
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 ม.ค.2562 [12:46:55]
191
60
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 ม.ค.2562 [09:16:37]
87
61
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ธ.ค.2561 [07:03:28]
199
62
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ธ.ค.2561 [12:59:43]
27
63
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ธ.ค.2561 [07:09:10]
128
64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 ธ.ค.2561 [06:27:41]
79
65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ธ.ค.2561 [20:58:41]
40
66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 ธ.ค.2561 [11:19:04]
94
67
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 พ.ย.2561 [16:34:32]
116
68
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 พ.ย.2561 [16:10:08]
145
69
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 พ.ย.2561 [15:42:40]
128
70
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 พ.ย.2561 [15:46:33]
128
71
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 พ.ย.2561 [11:20:48]
103
72
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 พ.ย.2561 [14:18:08]
379
73
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 พ.ย.2561 [08:03:17]
114
74
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ต.ค.2561 [10:17:30]
198
75
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 ต.ค.2561 [20:12:45]
81
76
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ก.ย.2561 [12:24:01]
472
77
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ย.2561 [13:14:34]
123
78
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 ส.ค.2561 [11:45:34]
265
79
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 ส.ค.2561 [15:16:16]
518
80
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 ก.ค.2561 [21:40:54]
97
81
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ก.ค.2561 [19:52:18]
299
82
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ก.ค.2561 [16:39:16]
312
83
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ก.ค.2561 [11:25:26]
253
84
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ก.ค.2561 [12:33:54]
673
85
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ก.ค.2561 [12:29:13]
277
86
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ก.ค.2561 [12:23:19]
230
87
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ค.2561 [17:28:23]
31
88
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มิ.ย.2561 [16:16:33]
278
89
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 มิ.ย.2561 [14:36:30]
260
90
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มิ.ย.2561 [16:35:25]
1,219
91
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มิ.ย.2561 [14:56:13]
356
92
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 มิ.ย.2561 [09:33:00]
420
93
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 พ.ค.2561 [15:50:50]
243
94
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 พ.ค.2561 [11:08:24]
132
95
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 พ.ค.2561 [15:00:06]
131
96
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 พ.ค.2561 [16:43:32]
694
97
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 พ.ค.2561 [15:17:23]
157
98
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 เม.ย.2561 [09:47:24]
173
99
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 เม.ย.2561 [21:59:46]
368
100
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 เม.ย.2561 [13:56:13]
396
จำนวนทั้งหมด 150 รายการ
1 2
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 304 คน | เมื่อวานนี้ : 312 คน | เดือนนี้:3,108คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,304 คน |ปีนี้  : 74,319 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560