ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2 ก.ค.2567 [15:41:04]
2,296
2
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 พ.ค.2567 [12:34:25]
5,788
3
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 พ.ค.2567 [12:27:34]
2,897
4
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 พ.ค.2567 [12:38:34]
439
5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ค.2567 [17:25:21]
1,309
6
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 พ.ค.2567 [16:14:20]
556
7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 พ.ค.2567 [16:11:09]
531
8
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 พ.ค.2567 [15:50:40]
2,378
9
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 พ.ค.2567 [13:59:19]
392
10
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2 เม.ย.2567 [00:00:01]
10,480
11
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มี.ค.2567 [00:00:01]
14,311
12
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 มี.ค.2567 [00:00:01]
16,372
13
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 มี.ค.2567 [10:04:21]
8,515
14
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 มี.ค.2567 [09:46:09]
7,791
15
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 มี.ค.2567 [11:38:24]
10,016
16
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 มี.ค.2567 [16:19:17]
9,682
17
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 มี.ค.2567 [16:17:25]
95
18
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 มี.ค.2567 [08:53:06]
144
19
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มี.ค.2567 [12:16:41]
6,428
20
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มี.ค.2567 [12:14:50]
2,314
21
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 ก.พ.2567 [14:21:05]
2,857
22
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 ก.พ.2567 [12:43:44]
81
23
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 ก.พ.2567 [14:55:05]
2,655
24
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 ก.พ.2567 [14:54:25]
1,631
25
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ม.ค.2567 [12:58:11]
5
26
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 ม.ค.2567 [10:30:06]
150
27
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 ธ.ค.2566 [10:14:58]
22
28
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
14 ธ.ค.2566 [15:19:17]
203
29
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 ธ.ค.2566 [12:21:19]
74
30
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 พ.ย.2566 [13:48:27]
67
31
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 พ.ย.2566 [13:35:23]
59
32
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 พ.ย.2566 [16:10:55]
136
33
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 พ.ย.2566 [13:43:16]
51
34
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ย.2566 [09:06:57]
38
35
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ย.2566 [09:00:09]
7
36
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ย.2566 [08:39:28]
77
37
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 พ.ย.2566 [10:10:15]
15
38
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 ต.ค.2566 [08:58:10]
624
39
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 ก.ย.2566 [11:15:24]
36
40
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ก.ย.2566 [16:22:52]
58
41
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ส.ค.2566 [09:36:40]
5
42
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ส.ค.2566 [12:49:52]
31
43
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 ส.ค.2566 [09:02:42]
4,177
44
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
14 ก.ค.2566 [11:10:28]
28
45
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ก.ค.2566 [11:16:07]
2
46
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ค.2566 [15:57:39]
68
47
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ค.2566 [12:21:06]
67
48
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 มิ.ย.2566 [15:05:14]
63
49
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 พ.ค.2566 [10:08:28]
20
50
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 พ.ค.2566 [14:31:48]
22
51
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 พ.ค.2566 [14:17:21]
1,247
52
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2566 [14:40:11]
108
53
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 เม.ย.2566 [08:15:35]
81
54
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 เม.ย.2566 [10:57:11]
188
55
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 เม.ย.2566 [08:43:42]
67
56
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 มี.ค.2566 [10:14:09]
144
57
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 มี.ค.2566 [09:30:22]
175
58
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 มี.ค.2566 [09:16:39]
21
59
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 มี.ค.2566 [09:12:10]
3
60
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 มี.ค.2566 [11:26:10]
7
61
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 มี.ค.2566 [10:05:13]
70
62
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 มี.ค.2566 [00:00:01]
97
63
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ก.พ.2566 [09:49:16]
13
64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ก.พ.2566 [09:47:41]
14
65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 ก.พ.2566 [06:41:19]
72
66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 ก.พ.2566 [13:50:39]
12
67
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ม.ค.2566 [15:05:57]
77
68
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ธ.ค.2565 [14:33:54]
22
69
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ธ.ค.2565 [09:30:28]
21
70
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 พ.ย.2565 [11:28:06]
198
71
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ต.ค.2565 [11:41:34]
30
72
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ต.ค.2565 [07:22:28]
2,098
73
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 ก.ย.2565 [10:12:17]
15
74
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 ก.ย.2565 [18:25:42]
207
75
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 ก.ย.2565 [11:25:53]
250
76
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ก.ค.2565 [08:18:25]
61
77
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 ก.ค.2565 [16:01:18]
43
78
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 พ.ค.2565 [09:39:30]
38
79
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 พ.ค.2565 [12:11:08]
82
80
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 พ.ค.2565 [10:06:13]
9
81
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 พ.ค.2565 [10:50:34]
12
82
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ค.2565 [09:34:32]
32
83
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ค.2565 [07:54:45]
45
84
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 พ.ค.2565 [15:30:55]
41
85
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 พ.ค.2565 [11:47:25]
25
86
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6 พ.ค.2565 [10:34:53]
104
87
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 พ.ค.2565 [15:53:29]
7
88
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 พ.ค.2565 [15:17:55]
74
89
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 พ.ค.2565 [07:36:42]
10
90
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 เม.ย.2565 [09:16:47]
52
91
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 เม.ย.2565 [12:14:47]
9
92
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 เม.ย.2565 [13:02:01]
51
93
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 เม.ย.2565 [12:38:27]
81
94
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 เม.ย.2565 [12:30:58]
5
95
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 เม.ย.2565 [14:24:18]
76
96
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 เม.ย.2565 [11:21:41]
35
97
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 เม.ย.2565 [13:50:55]
64
98
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 เม.ย.2565 [13:49:25]
72
99
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 มี.ค.2565 [07:00:00]
115
100
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 มี.ค.2565 [08:27:47]
126
จำนวนทั้งหมด 403 รายการ
1 2 3 4 5


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 55 คน | เมื่อวานนี้ : 815 คน | เดือนนี้:11,304คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 116,708 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence