ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 ก.ย.2564 [12:02:28]
855
2
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 ส.ค.2564 [17:16:07]
1,664
3
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2 ส.ค.2564 [12:46:53]
618
4
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 ก.ค.2564 [15:23:44]
727
5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 ก.ค.2564 [12:52:52]
497
6
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 ก.ค.2564 [13:03:46]
783
7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 ก.ค.2564 [21:10:05]
178
8
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2 ก.ค.2564 [15:03:38]
928
9
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มิ.ย.2564 [14:41:53]
950
10
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 มิ.ย.2564 [10:15:14]
821
11
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มิ.ย.2564 [14:02:13]
808
12
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มิ.ย.2564 [10:07:35]
1,279
13
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 พ.ค.2564 [10:53:25]
1,412
14
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 พ.ค.2564 [08:31:18]
1,149
15
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 พ.ค.2564 [13:00:41]
1,966
16
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 พ.ค.2564 [09:10:24]
1,892
17
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 พ.ค.2564 [11:16:35]
2,992
18
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 พ.ค.2564 [09:00:10]
2,671
19
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 พ.ค.2564 [09:58:01]
2,509
20
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 พ.ค.2564 [08:41:20]
1,834
21
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 พ.ค.2564 [16:29:54]
1,595
22
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 พ.ค.2564 [16:09:21]
210
23
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 พ.ค.2564 [15:51:33]
426
24
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 พ.ค.2564 [09:19:18]
843
25
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 พ.ค.2564 [08:53:46]
215
26
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2564 [19:57:29]
246
27
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2564 [15:48:57]
230
28
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 เม.ย.2564 [15:47:51]
224
29
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 เม.ย.2564 [15:47:21]
677
30
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 เม.ย.2564 [14:45:27]
569
31
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 เม.ย.2564 [15:43:18]
552
32
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 เม.ย.2564 [15:03:09]
1,267
33
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 เม.ย.2564 [07:05:11]
530
34
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 เม.ย.2564 [07:03:09]
665
35
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 เม.ย.2564 [17:54:46]
3,429
36
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 เม.ย.2564 [09:32:15]
720
37
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 เม.ย.2564 [08:04:31]
165
38
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 เม.ย.2564 [08:49:38]
167
39
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 เม.ย.2564 [08:48:37]
422
40
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 มี.ค.2564 [09:47:05]
691
41
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 มี.ค.2564 [15:43:27]
304
42
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 มี.ค.2564 [13:39:07]
319
43
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 มี.ค.2564 [13:36:45]
779
44
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มี.ค.2564 [09:03:28]
897
45
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 ก.พ.2564 [07:21:14]
715
46
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 ก.พ.2564 [14:58:43]
205
47
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ก.พ.2564 [10:22:24]
207
48
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 ก.พ.2564 [14:07:39]
999
49
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 ก.พ.2564 [13:26:13]
1,149
50
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 ก.พ.2564 [12:21:44]
1,357
51
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1 ก.พ.2564 [09:44:51]
1,035
52
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ม.ค.2564 [17:38:46]
168
53
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ม.ค.2564 [12:08:09]
230
54
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ม.ค.2564 [11:55:14]
217
55
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ม.ค.2564 [11:44:15]
326
56
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ม.ค.2564 [17:28:18]
1,440
57
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 ม.ค.2564 [11:47:42]
251
58
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 ม.ค.2564 [09:09:28]
521
59
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ธ.ค.2563 [10:48:56]
3,760
60
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ธ.ค.2563 [19:23:39]
1,239
61
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ธ.ค.2563 [13:21:36]
724
62
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ธ.ค.2563 [13:14:59]
374
63
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 ธ.ค.2563 [14:11:21]
230
64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ธ.ค.2563 [09:16:41]
593
65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8 ธ.ค.2563 [15:30:39]
338
66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 พ.ย.2563 [14:15:43]
2,734
67
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 พ.ย.2563 [06:16:43]
1,658
68
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 พ.ย.2563 [10:12:07]
310
69
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 ต.ค.2563 [13:23:55]
404
70
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 ต.ค.2563 [11:50:42]
315
71
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 ต.ค.2563 [14:04:21]
91
72
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ต.ค.2563 [16:09:15]
416
73
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 ก.ย.2563 [09:13:16]
444
74
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3 ก.ย.2563 [05:55:36]
284
75
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 ส.ค.2563 [07:42:48]
294
76
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ส.ค.2563 [10:07:15]
307
77
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 ส.ค.2563 [17:30:10]
458
78
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ก.ค.2563 [16:15:53]
285
79
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ก.ค.2563 [12:52:10]
320
80
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7 ก.ค.2563 [06:13:22]
520
81
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 มิ.ย.2563 [16:56:11]
328
82
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มิ.ย.2563 [12:22:12]
396
83
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 มิ.ย.2563 [08:30:48]
603
84
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 มิ.ย.2563 [13:26:04]
337
85
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 มิ.ย.2563 [10:47:36]
505
86
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 มิ.ย.2563 [10:45:42]
336
87
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 มิ.ย.2563 [10:44:21]
449
88
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มิ.ย.2563 [09:00:00]
619
89
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 มิ.ย.2563 [08:50:00]
660
90
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
9 มิ.ย.2563 [09:31:58]
411
91
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5 มิ.ย.2563 [10:28:34]
92
92
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4 มิ.ย.2563 [12:08:07]
565
93
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 พ.ค.2563 [12:10:48]
296
94
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 พ.ค.2563 [10:31:07]
439
95
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 พ.ค.2563 [18:03:28]
329
96
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 พ.ค.2563 [17:18:36]
1,262
97
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
14 พ.ค.2563 [07:57:50]
397
98
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ค.2563 [08:01:38]
258
99
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 เม.ย.2563 [16:03:48]
909
100
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 เม.ย.2563 [16:03:08]
474
จำนวนทั้งหมด 282 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 179 คน | เมื่อวานนี้ : 262 คน | เดือนนี้:5,478คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,361 คน |ปีนี้  : 96,286 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence