รายละเอียด

ประเภท :
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หัวข้อ :
ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP)
รายละเอียด :

ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP)


[ อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม ]

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
25 ก.พ.2566 [09:49:16]
จำนวนอ่าน :
1,141 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

17 มี.ค.2566 [11:26:10]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 56 )
16 มี.ค.2566 [10:05:13]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 1,158 )
8 มี.ค.2566 [00:00:01]- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ (Science English Mathematics Program : SEMP) .. ( อ่าน : 25 )
25 ก.พ.2566 [09:49:16]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP) .. ( อ่าน : 1,142 )
25 ก.พ.2566 [09:47:41]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ (Scienc .. ( อ่าน : 1,147 )
22 ก.พ.2566 [06:41:19]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การจัดระเบียบการจราจรภายในโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 1,140 )
15 ก.พ.2566 [13:50:39]- ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี .. ( อ่าน : 1,142 )
25 ม.ค.2566 [15:05:57]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 30-1 ก.พ.2566 .. ( อ่าน : 1,136 )
20 ธ.ค.2565 [14:33:54]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 .. ( อ่าน : 1,140 )
20 ธ.ค.2565 [09:30:28]- ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี .. ( อ่าน : 1,137 )
18 พ.ย.2565 [11:28:06]- ใบรายชื่อติดสนามสอบ การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 1) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2) โรงเรียนวิทยาศาตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 3) โครงการ วมว. 4) โครงการ พสวท. และ 5) สถาบันโคเซ็น สนามสอบ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำร .. ( อ่าน : 1,144 )
21 ต.ค.2565 [11:41:34]- ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 1 วันที่ 21 ตุลาคม 2565) .. ( อ่าน : 1,149 )
12 ต.ค.2565 [07:22:28]- ประกาศผลการเรียนภาคเรียนออนไลน์ .. ( อ่าน : 1,407 )
26 ก.ย.2565 [10:12:17]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่องการปิดภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๕ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๕ .. ( อ่าน : 1,141 )
20 ก.ย.2565 [18:25:42]- แจ้งประชาสัมพันธ์จากงานวัดผลประเมินผลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 26-30 ก.ย.2565 .. ( อ่าน : 1,138 )
16 ก.ย.2565 [11:25:53]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสุขศึกษาและพลศึกษา .. ( อ่าน : 1,138 )
21 ก.ค.2565 [08:18:25]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านและช่างไฟฟ้า .. ( อ่าน : 1,136 )
5 ก.ค.2565 [16:01:18]- กลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบียนวัดผล แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 1,137 )
26 พ.ค.2565 [09:39:30]- ประกาศรายชื่อผู่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาภาษาไทย .. ( อ่าน : 1,137 )
18 พ.ค.2565 [12:11:08]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย .. ( อ่าน : 1,135 )
18 พ.ค.2565 [10:06:13]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 1,135 )
16 พ.ค.2565 [10:50:34]- ตารางสอน/ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565  ( ฉบับปรับปรุงล่าสุด ) เริ่มใช้ 17 พ.ค.2565 .. ( อ่าน : 1,138 )
13 พ.ค.2565 [09:34:32]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ .. ( อ่าน : 1,136 )
13 พ.ค.2565 [07:54:45]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (สัปดาห์ที่ 2) .. ( อ่าน : 1,135 )
6 พ.ค.2565 [15:30:55]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ .. ( อ่าน : 1,135 )
6 พ.ค.2565 [11:47:25]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ 11,000 บาท. .. ( อ่าน : 1,136 )
6 พ.ค.2565 [10:34:53]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 1,137 )
4 พ.ค.2565 [15:53:29]- ตารางเรียน/ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับวันที่ 4 พฤษภาคม 2565) .. ( อ่าน : 1,136 )
3 พ.ค.2565 [15:17:55]- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ .. ( อ่าน : 1,142 )
3 พ.ค.2565 [07:36:42]- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 1,138 )
  ดูข่าวทั้งหมด


ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 72 คน | เมื่อวานนี้ : 632 คน | เดือนนี้:12,818คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,939 คน |ปีนี้  : 43,463 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence