รายละเอียด

ประเภท :
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หัวข้อ :
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียด :
ลำดับที่ ระดับชั้น Download
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Download
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Download
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Download
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Download
5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Download
6. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Download

[ อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม ]

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
15 ต.ค.2566 [08:58:10]
จำนวนอ่าน :
3,404 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

4 ธ.ค.2566 [12:21:19]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับทดสอบวัดความฤนัด (TGAT และ TPAT) ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ .. ( อ่าน : 167 )
17 พ.ย.2566 [13:48:27]- แนวปฏิบัติของนักเรียน โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ ในการเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 .. ( อ่าน : 481 )
17 พ.ย.2566 [13:35:23]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ประจำโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือโครงการ วมว.) .. ( อ่าน : 155 )
15 พ.ย.2566 [16:10:55]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ประจำโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย .. ( อ่าน : 1,884 )
15 พ.ย.2566 [13:43:16]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 21-24 พ.ย.2566 .. ( อ่าน : 426 )
13 พ.ย.2566 [09:06:57]- เว็บไซต์การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายใน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 61 )
13 พ.ย.2566 [09:00:09]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ประจำโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือโครงการ วมว.) .. ( อ่าน : 258 )
13 พ.ย.2566 [08:39:28]- ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( ฉบับปรับปรุง เริ่มใช้วันที่ 13 พย.2566 ) .. ( อ่าน : 1,200 )
9 พ.ย.2566 [10:10:15]- เชิญชวนคุณครู เยาวชน และประชาชนทั่วไป มาสร้างแรงบันดาลใจและค้นพบความมหัศจรรย์ด้วยวิทยาศาสตร์ (คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช )ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่สนุกสนาน พร้อมเคลื่อนพลเพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ .. ( อ่าน : 1,904 )
15 ต.ค.2566 [08:58:10]- ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 3,405 )
19 ก.ย.2566 [11:15:24]- ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 1,196 )
12 ก.ย.2566 [16:22:52]- แนวปฏิบัติงานวัดและประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2566 (ปรับปรุง 12 ก.ย.2566) .. ( อ่าน : 1,226 )
24 ส.ค.2566 [09:36:40]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ในกลุ่มงานโครงการพิเศษ)  .. ( อ่าน : 272 )
21 ส.ค.2566 [12:49:52]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ในกลุ่มงานโครงการพิเศษ) .. ( อ่าน : 268 )
15 ส.ค.2566 [09:02:42]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ( ในกลุ่มงานโครงการพิเศษ ) .. ( อ่าน : 8,427 )
14 ก.ค.2566 [11:10:28]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง งดการเรียนการสอน เพื่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ .. ( อ่าน : 333 )
12 ก.ค.2566 [11:16:07]- แจ้งจากงานทะเบียนและวัดผล ขอปรับปรุงตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ .. ( อ่าน : 296 )
10 ก.ค.2566 [15:57:39]- เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบทุกท่าน ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566  .. ( อ่าน : 1,714 )
10 ก.ค.2566 [12:21:06]- แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ .. ( อ่าน : 811 )
20 มิ.ย.2566 [15:05:14]- โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน ให้คนไทยมีงานทำผ่านแพลตฟอร์ม .. ( อ่าน : 1,121 )
16 พ.ค.2566 [10:08:28]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 1,106 )
12 พ.ค.2566 [14:31:48]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่องแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ .. ( อ่าน : 148 )
5 พ.ค.2566 [14:17:21]- ดาวน์โหลดตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 2,073 )
30 เม.ย.2566 [14:40:11]- แจ้งการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 942 )
23 เม.ย.2566 [08:15:35]- กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 1,826 )
3 เม.ย.2566 [10:57:11]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 1,547 )
1 เม.ย.2566 [08:43:42]- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมพิธี รดน้ำขอพร บูชาครู เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อบอจ .. ( อ่าน : 569 )
30 มี.ค.2566 [10:14:09]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 6,967 )
29 มี.ค.2566 [09:30:22]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 12,331 )
23 มี.ค.2566 [09:16:39]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 8,893 )
  ดูข่าวทั้งหมด


ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
เพลงมาร์ชลือคำหาญ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 206 คน | เมื่อวานนี้ : 594 คน | เดือนนี้:3,395คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,293 คน |ปีนี้  : 164,063 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence