ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
1 ก.ค.2563 [11:14:58]
338
2
29 มิ.ย.2563 [16:56:11]
294
3
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
308
4
28 มิ.ย.2563 [12:22:12]
323
5
26 มิ.ย.2563 [08:30:48]
315
6
25 มิ.ย.2563 [13:26:04]
301
7
23 มิ.ย.2563 [12:25:43]
301
8
15 มิ.ย.2563 [18:00:03]
304
9
15 มิ.ย.2563 [10:47:36]
305
10
15 มิ.ย.2563 [10:45:42]
298
11
15 มิ.ย.2563 [10:44:21]
297
12
14 มิ.ย.2563 [19:20:05]
304
13
11 มิ.ย.2563 [13:03:25]
299
14
11 มิ.ย.2563 [09:00:00]
315
15
10 มิ.ย.2563 [08:50:00]
335
16
9 มิ.ย.2563 [09:31:58]
296
17
8 มิ.ย.2563 [15:52:37]
310
18
5 มิ.ย.2563 [10:28:34]
294
19
4 มิ.ย.2563 [12:08:07]
301
20
27 พ.ค.2563 [12:10:48]
293
21
25 พ.ค.2563 [10:31:07]
291
22
24 พ.ค.2563 [18:03:28]
300
23
21 พ.ค.2563 [21:55:42]
300
24
21 พ.ค.2563 [21:53:25]
298
25
16 พ.ค.2563 [10:52:41]
327
26
16 พ.ค.2563 [10:00:23]
313
27
15 พ.ค.2563 [18:00:00]
362
28
15 พ.ค.2563 [17:18:36]
355
29
14 พ.ค.2563 [07:57:50]
296
30
13 พ.ค.2563 [08:01:38]
293
31
24 เม.ย.2563 [16:03:48]
313
32
24 เม.ย.2563 [16:03:08]
299
33
24 เม.ย.2563 [16:02:29]
298
34
24 เม.ย.2563 [16:01:50]
298
35
24 เม.ย.2563 [16:00:56]
335
36
24 เม.ย.2563 [15:59:51]
1268
37
10 เม.ย.2563 [18:54:12]
300
38
1 เม.ย.2563 [16:39:46]
298
39
1 เม.ย.2563 [15:41:44]
302
40
1 เม.ย.2563 [15:34:58]
293
41
28 มี.ค.2563 [08:17:06]
340
42
28 มี.ค.2563 [08:08:20]
329
43
18 มี.ค.2563 [14:58:43]
298
44
18 มี.ค.2563 [13:26:10]
331
45
18 มี.ค.2563 [13:24:28]
298
46
18 มี.ค.2563 [13:22:44]
297
47
11 มี.ค.2563 [13:38:42]
298
48
11 มี.ค.2563 [13:19:54]
294
49
11 มี.ค.2563 [09:02:59]
296
50
10 มี.ค.2563 [17:00:34]
304
51
6 มี.ค.2563 [18:31:06]
307
52
4 มี.ค.2563 [15:03:17]
307
53
4 มี.ค.2563 [15:00:09]
301
54
3 มี.ค.2563 [09:05:37]
296
55
2 มี.ค.2563 [15:32:01]
296
56
26 ก.พ.2563 [16:50:16]
297
57
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
329
58
18 ก.พ.2563 [12:36:22]
300
59
15 ก.พ.2563 [14:13:37]
295
60
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
301
61
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
299
62
20 ม.ค.2563 [06:33:30]
298
63
20 ม.ค.2563 [06:32:40]
303
64
17 ม.ค.2563 [12:08:14]
295
65
17 ม.ค.2563 [12:06:06]
295
66
17 ม.ค.2563 [11:10:45]
314
67
10 ม.ค.2563 [17:41:47]
292
68
6 ม.ค.2563 [18:44:36]
295
69
26 ธ.ค.2562 [13:16:34]
9
70
25 ธ.ค.2562 [14:34:24]
299
71
19 ธ.ค.2562 [11:23:56]
299
72
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
309
73
18 ธ.ค.2562 [09:32:28]
299
74
17 ธ.ค.2562 [15:00:05]
294
75
17 ธ.ค.2562 [09:48:27]
311
76
9 ธ.ค.2562 [12:46:57]
304
77
6 ธ.ค.2562 [10:01:24]
305
78
6 ธ.ค.2562 [09:29:21]
313
79
1 ธ.ค.2562 [14:38:23]
354
80
27 พ.ย.2562 [09:07:28]
292
81
26 พ.ย.2562 [09:41:44]
293
82
22 พ.ย.2562 [15:43:36]
303
83
22 พ.ย.2562 [09:38:03]
304
84
22 พ.ย.2562 [08:48:39]
304
85
20 พ.ย.2562 [17:29:43]
297
86
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
306
87
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
300
88
13 พ.ย.2562 [10:52:35]
293
89
11 พ.ย.2562 [09:30:42]
294
90
6 พ.ย.2562 [13:44:43]
299
91
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
299
92
1 พ.ย.2562 [13:33:06]
293
93
31 ต.ค.2562 [13:42:04]
305
94
31 ต.ค.2562 [10:42:22]
296
95
29 ต.ค.2562 [10:52:28]
290
96
29 ต.ค.2562 [08:55:11]
295
97
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
304
98
21 ต.ค.2562 [14:13:11]
292
99
17 ต.ค.2562 [14:11:33]
295
100
3 ต.ค.2562 [08:27:53]
327
จำนวนทั้งหมด 728 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 16 คน | เมื่อวานนี้ : 337 คน | เดือนนี้:9,777คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,238 คน |ปีนี้  : 58,432 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence