ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
22 ธ.ค.2563 [14:11:21]
1207
2
21 ธ.ค.2563 [09:16:41]
1223
3
9 ธ.ค.2563 [15:40:31]
1356
4
8 ธ.ค.2563 [15:30:39]
1287
5
8 ธ.ค.2563 [09:41:33]
103
6
4 ธ.ค.2563 [06:33:59]
1300
7
4 ธ.ค.2563 [06:31:44]
1689
8
4 ธ.ค.2563 [06:29:32]
1321
9
1 ธ.ค.2563 [16:57:52]
1233
10
30 พ.ย.2563 [14:15:43]
1479
11
30 พ.ย.2563 [14:01:40]
1330
12
30 พ.ย.2563 [13:54:06]
1276
13
27 พ.ย.2563 [12:01:56]
1328
14
27 พ.ย.2563 [11:56:49]
108
15
27 พ.ย.2563 [09:21:37]
72
16
27 พ.ย.2563 [09:07:53]
64
17
26 พ.ย.2563 [06:16:43]
1419
18
26 พ.ย.2563 [05:59:32]
69
19
19 พ.ย.2563 [20:54:35]
2524
20
19 พ.ย.2563 [20:44:19]
45
21
18 พ.ย.2563 [21:47:55]
117
22
12 พ.ย.2563 [10:12:07]
1287
23
28 ต.ค.2563 [13:23:55]
1310
24
22 ต.ค.2563 [11:50:42]
1205
25
16 ต.ค.2563 [14:30:47]
50
26
16 ต.ค.2563 [14:25:46]
119
27
16 ต.ค.2563 [14:04:21]
1295
28
15 ต.ค.2563 [14:16:05]
152
29
12 ต.ค.2563 [16:09:15]
1288
30
12 ต.ค.2563 [10:48:39]
39
31
12 ต.ค.2563 [10:29:46]
1209
32
9 ต.ค.2563 [14:28:12]
123
33
1 ต.ค.2563 [09:39:43]
230
34
1 ต.ค.2563 [09:34:56]
422
35
30 ก.ย.2563 [09:13:16]
1352
36
17 ก.ย.2563 [14:22:47]
207
37
10 ก.ย.2563 [11:22:45]
95
38
10 ก.ย.2563 [06:25:05]
143
39
3 ก.ย.2563 [05:55:36]
1208
40
2 ก.ย.2563 [16:18:47]
1281
41
28 ส.ค.2563 [14:07:36]
1216
42
28 ส.ค.2563 [07:42:48]
1198
43
27 ส.ค.2563 [15:55:41]
1221
44
21 ส.ค.2563 [10:07:15]
1252
45
20 ส.ค.2563 [14:19:27]
118
46
11 ส.ค.2563 [17:30:10]
1272
47
7 ส.ค.2563 [10:47:28]
1318
48
5 ส.ค.2563 [20:42:21]
1292
49
5 ส.ค.2563 [09:39:41]
13
50
4 ส.ค.2563 [11:10:52]
112
51
29 ก.ค.2563 [13:37:06]
1207
52
23 ก.ค.2563 [15:10:05]
1278
53
23 ก.ค.2563 [15:05:38]
1222
54
23 ก.ค.2563 [15:01:14]
1205
55
23 ก.ค.2563 [14:56:31]
1245
56
21 ก.ค.2563 [16:15:53]
1289
57
16 ก.ค.2563 [15:44:01]
1228
58
16 ก.ค.2563 [13:38:19]
1925
59
16 ก.ค.2563 [13:35:32]
1312
60
15 ก.ค.2563 [09:37:32]
121
61
14 ก.ค.2563 [11:56:58]
1202
62
13 ก.ค.2563 [11:21:46]
1203
63
10 ก.ค.2563 [12:52:10]
1263
64
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
1253
65
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
1236
66
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
1216
67
7 ก.ค.2563 [06:13:22]
1360
68
3 ก.ค.2563 [11:43:15]
1212
69
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
1211
70
1 ก.ค.2563 [12:52:42]
1359
71
1 ก.ค.2563 [11:14:58]
1601
72
29 มิ.ย.2563 [16:56:11]
31
73
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
1278
74
28 มิ.ย.2563 [12:22:12]
268
75
26 มิ.ย.2563 [08:30:48]
1370
76
25 มิ.ย.2563 [13:26:04]
103
77
23 มิ.ย.2563 [12:25:43]
1338
78
15 มิ.ย.2563 [18:00:03]
169
79
15 มิ.ย.2563 [10:47:36]
1235
80
15 มิ.ย.2563 [10:45:42]
1299
81
15 มิ.ย.2563 [10:44:21]
1339
82
14 มิ.ย.2563 [19:20:05]
1355
83
11 มิ.ย.2563 [13:03:25]
1556
84
11 มิ.ย.2563 [09:00:00]
1452
85
10 มิ.ย.2563 [08:50:00]
1413
86
9 มิ.ย.2563 [09:31:58]
1283
87
8 มิ.ย.2563 [15:52:37]
1315
88
5 มิ.ย.2563 [10:28:34]
1270
89
4 มิ.ย.2563 [12:08:07]
1227
90
27 พ.ค.2563 [12:10:48]
1198
91
25 พ.ค.2563 [10:31:07]
1197
92
24 พ.ค.2563 [18:03:28]
1217
93
21 พ.ค.2563 [21:55:42]
1307
94
21 พ.ค.2563 [21:53:25]
1335
95
16 พ.ค.2563 [10:52:41]
1376
96
16 พ.ค.2563 [10:00:23]
1364
97
15 พ.ค.2563 [18:00:00]
1503
98
15 พ.ค.2563 [17:18:36]
1284
99
14 พ.ค.2563 [07:57:50]
1208
100
13 พ.ค.2563 [08:01:38]
23
จำนวนทั้งหมด 798 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
เพลงมาร์ชลือคำหาญ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 158 คน | เมื่อวานนี้ : 594 คน | เดือนนี้:3,395คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,293 คน |ปีนี้  : 164,063 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence