ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
17 ก.ย.2563 [14:22:47]
1147
2
10 ก.ย.2563 [11:22:45]
3
3
10 ก.ย.2563 [06:25:05]
1141
4
3 ก.ย.2563 [05:55:36]
1136
5
2 ก.ย.2563 [16:18:47]
1140
6
28 ส.ค.2563 [14:07:36]
1137
7
28 ส.ค.2563 [07:42:48]
1135
8
27 ส.ค.2563 [15:55:41]
1137
9
21 ส.ค.2563 [10:07:15]
1138
10
20 ส.ค.2563 [14:19:27]
1141
11
11 ส.ค.2563 [17:30:10]
1136
12
7 ส.ค.2563 [10:47:28]
1138
13
5 ส.ค.2563 [20:42:21]
1138
14
5 ส.ค.2563 [09:39:41]
1137
15
4 ส.ค.2563 [11:10:52]
1141
16
29 ก.ค.2563 [13:37:06]
1136
17
23 ก.ค.2563 [15:10:05]
1137
18
23 ก.ค.2563 [15:05:38]
1135
19
23 ก.ค.2563 [15:01:14]
1137
20
23 ก.ค.2563 [14:56:31]
1145
21
21 ก.ค.2563 [16:15:53]
1137
22
16 ก.ค.2563 [15:44:01]
1136
23
16 ก.ค.2563 [13:38:19]
1142
24
16 ก.ค.2563 [13:35:32]
1138
25
15 ก.ค.2563 [09:37:32]
1139
26
14 ก.ค.2563 [11:56:58]
1136
27
13 ก.ค.2563 [11:21:46]
1135
28
10 ก.ค.2563 [12:52:10]
1137
29
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
1138
30
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
1136
31
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
1137
32
7 ก.ค.2563 [06:13:22]
1146
33
3 ก.ค.2563 [11:43:15]
1136
34
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
1136
35
1 ก.ค.2563 [12:52:42]
1138
36
1 ก.ค.2563 [11:14:58]
1143
37
29 มิ.ย.2563 [16:56:11]
1137
38
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
1137
39
28 มิ.ย.2563 [12:22:12]
1138
40
26 มิ.ย.2563 [08:30:48]
1139
41
25 มิ.ย.2563 [13:26:04]
1136
42
23 มิ.ย.2563 [12:25:43]
1139
43
15 มิ.ย.2563 [18:00:03]
1138
44
15 มิ.ย.2563 [10:47:36]
1138
45
15 มิ.ย.2563 [10:45:42]
1138
46
15 มิ.ย.2563 [10:44:21]
1138
47
14 มิ.ย.2563 [19:20:05]
1142
48
11 มิ.ย.2563 [13:03:25]
1140
49
11 มิ.ย.2563 [09:00:00]
1149
50
10 มิ.ย.2563 [08:50:00]
1138
51
9 มิ.ย.2563 [09:31:58]
1136
52
8 มิ.ย.2563 [15:52:37]
1139
53
5 มิ.ย.2563 [10:28:34]
1136
54
4 มิ.ย.2563 [12:08:07]
1137
55
27 พ.ค.2563 [12:10:48]
1136
56
25 พ.ค.2563 [10:31:07]
1137
57
24 พ.ค.2563 [18:03:28]
1137
58
21 พ.ค.2563 [21:55:42]
1137
59
21 พ.ค.2563 [21:53:25]
1142
60
16 พ.ค.2563 [10:52:41]
1141
61
16 พ.ค.2563 [10:00:23]
1137
62
15 พ.ค.2563 [18:00:00]
1138
63
15 พ.ค.2563 [17:18:36]
1141
64
14 พ.ค.2563 [07:57:50]
1137
65
13 พ.ค.2563 [08:01:38]
1137
66
24 เม.ย.2563 [16:03:48]
1137
67
24 เม.ย.2563 [16:03:08]
1136
68
24 เม.ย.2563 [16:02:29]
1136
69
24 เม.ย.2563 [16:01:50]
1136
70
24 เม.ย.2563 [16:00:56]
1138
71
24 เม.ย.2563 [15:59:51]
1226
72
10 เม.ย.2563 [18:54:12]
1136
73
1 เม.ย.2563 [16:39:46]
1139
74
1 เม.ย.2563 [15:41:44]
1137
75
1 เม.ย.2563 [15:34:58]
1136
76
28 มี.ค.2563 [08:17:06]
1137
77
28 มี.ค.2563 [08:08:20]
1138
78
18 มี.ค.2563 [14:58:43]
1137
79
18 มี.ค.2563 [13:26:10]
1136
80
18 มี.ค.2563 [13:24:28]
1136
81
18 มี.ค.2563 [13:22:44]
1137
82
11 มี.ค.2563 [13:38:42]
1136
83
11 มี.ค.2563 [13:19:54]
1136
84
11 มี.ค.2563 [09:02:59]
1137
85
10 มี.ค.2563 [17:00:34]
1137
86
6 มี.ค.2563 [18:31:06]
1136
87
4 มี.ค.2563 [15:03:17]
1137
88
4 มี.ค.2563 [15:00:09]
1136
89
3 มี.ค.2563 [09:05:37]
1136
90
2 มี.ค.2563 [15:32:01]
1136
91
26 ก.พ.2563 [16:50:16]
1135
92
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
1138
93
18 ก.พ.2563 [12:36:22]
1137
94
15 ก.พ.2563 [14:13:37]
1136
95
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
1137
96
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
1136
97
20 ม.ค.2563 [06:33:30]
1139
98
20 ม.ค.2563 [06:32:40]
1138
99
17 ม.ค.2563 [12:08:14]
1135
100
17 ม.ค.2563 [12:06:06]
1136
จำนวนทั้งหมด 763 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 436 คน | เมื่อวานนี้ : 894 คน | เดือนนี้:13,970คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,939 คน |ปีนี้  : 44,615 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence