ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 พ.ค.2566 [14:57:13]
90
2
คำสั่งปฏิบัติงาน
28 เม.ย.2566 [09:33:21]
127
3
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มิ.ย.2565 [10:49:07]
53
4
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มิ.ย.2565 [10:31:38]
1,197
5
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มิ.ย.2565 [10:29:59]
1,184
6
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มิ.ย.2565 [10:28:51]
1,189
7
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 เม.ย.2564 [14:50:35]
70
8
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 เม.ย.2564 [14:48:35]
1,178
9
คำสั่งปฏิบัติงาน
2 ก.พ.2564 [14:25:45]
1,173
10
คำสั่งปฏิบัติงาน
6 ม.ค.2564 [11:13:14]
1,175
11
คำสั่งปฏิบัติงาน
29 ธ.ค.2563 [11:07:52]
1,175
12
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ธ.ค.2563 [06:33:59]
1,179
13
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ธ.ค.2563 [06:31:44]
1,236
14
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ธ.ค.2563 [06:29:32]
1,186
15
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 พ.ย.2563 [14:01:40]
1,175
16
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ต.ค.2563 [14:25:46]
32
17
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ต.ค.2563 [14:16:05]
43
18
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 ต.ค.2563 [14:28:12]
1,179
19
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 ต.ค.2563 [09:39:43]
53
20
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 ต.ค.2563 [09:34:56]
190
21
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ก.ย.2563 [14:22:47]
1,219
22
คำสั่งปฏิบัติงาน
10 ก.ย.2563 [11:22:45]
44
23
คำสั่งปฏิบัติงาน
2 ก.ย.2563 [16:18:47]
1,171
24
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ส.ค.2563 [14:19:27]
1,179
25
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 ส.ค.2563 [10:47:28]
1,170
26
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ส.ค.2563 [20:42:21]
1,174
27
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ส.ค.2563 [11:10:52]
1,197
28
คำสั่งปฏิบัติงาน
23 ก.ค.2563 [15:10:05]
1,170
29
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ก.ค.2563 [13:38:19]
1,350
30
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ก.ค.2563 [13:35:32]
1,170
31
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 ก.ค.2563 [12:52:42]
1,180
32
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 ก.ค.2563 [11:14:58]
1,271
33
คำสั่งปฏิบัติงาน
23 มิ.ย.2563 [12:25:43]
1,179
34
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 มิ.ย.2563 [19:20:05]
1,194
35
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 มิ.ย.2563 [13:03:25]
1,259
36
คำสั่งปฏิบัติงาน
8 มิ.ย.2563 [15:52:37]
1,176
37
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ค.2563 [21:55:42]
1,172
38
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ค.2563 [21:53:25]
1,176
39
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2563 [10:00:23]
1,187
40
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2563 [15:41:44]
1,171
41
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 มี.ค.2563 [14:58:43]
1,169
42
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 ก.พ.2563 [12:36:22]
1,174
43
คำสั่งปฏิบัติงาน
25 ธ.ค.2562 [14:34:24]
1,193
44
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 ธ.ค.2562 [11:23:56]
1,181
45
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 ธ.ค.2562 [09:32:28]
1,176
46
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ย.2562 [15:43:36]
1,173
47
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ย.2562 [08:48:39]
1,175
48
คำสั่งปฏิบัติงาน
6 พ.ย.2562 [13:44:43]
1,174
49
คำสั่งปฏิบัติงาน
27 ก.ย.2562 [15:04:18]
1,170
50
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:56:27]
1,177
51
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:40:14]
1,166
52
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:12:09]
1,169
53
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 มิ.ย.2562 [09:31:59]
14
54
คำสั่งปฏิบัติงาน
8 มิ.ย.2562 [05:02:47]
1,172
55
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 มิ.ย.2562 [08:32:23]
1,185
56
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มิ.ย.2562 [08:16:50]
1,189
57
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:21:23]
1,181
58
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:20:21]
17
59
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:19:20]
1,187
60
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:24:27]
1,181
61
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:22:37]
1,177
62
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:20:57]
1,173
63
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:19:30]
1,180
64
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 มี.ค.2562 [15:10:41]
1,176
65
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 มี.ค.2562 [10:03:47]
1,203
66
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 มี.ค.2562 [07:59:45]
1,181
67
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มี.ค.2562 [16:01:08]
1,173
68
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มี.ค.2562 [17:26:19]
1,171
69
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 ก.พ.2562 [15:58:40]
1,181
70
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ก.พ.2562 [18:28:43]
1,171
71
คำสั่งปฏิบัติงาน
31 ม.ค.2562 [10:34:37]
1,176
72
คำสั่งปฏิบัติงาน
29 ม.ค.2562 [17:09:18]
1,177
73
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 ม.ค.2562 [15:27:14]
1,178
74
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ธ.ค.2561 [10:49:43]
1,178
75
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ย.2561 [11:27:15]
1,175
76
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ย.2561 [14:16:42]
1,177
77
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 ต.ค.2561 [15:17:48]
1,172
78
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:24:17]
1,170
79
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:23:21]
1,182
80
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:22:30]
1,172
81
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:21:44]
1,189
82
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:21:02]
1,168
83
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ต.ค.2561 [09:58:09]
1,376
84
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.ย.2561 [14:45:03]
1,183
85
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.ย.2561 [09:59:39]
1,168
86
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 ส.ค.2561 [09:23:51]
1,218
87
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 ส.ค.2561 [15:48:54]
1,198
88
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ส.ค.2561 [18:39:45]
1,175
89
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ส.ค.2561 [18:34:39]
1,174
90
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 ส.ค.2561 [22:38:06]
1,172
91
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ก.ค.2561 [11:08:00]
1,173
92
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ก.ค.2561 [12:16:56]
1,205
93
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 ก.ค.2561 [22:20:58]
1,172
94
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [10:13:28]
1,157
95
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [10:09:30]
1,173
96
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [09:59:54]
1,161
97
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 มิ.ย.2561 [22:32:54]
1,161
98
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 มิ.ย.2561 [14:28:31]
1,177
99
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [10:54:36]
1,651
100
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [07:52:12]
1,170
จำนวนทั้งหมด 152 รายการ
1 2

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 70 คน | เมื่อวานนี้ : 517 คน | เดือนนี้:2,123คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,177 คน |ปีนี้  : 79,734 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence