ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 ก.ค.2563 [12:52:42]
98
2
คำสั่งปฏิบัติงาน
23 มิ.ย.2563 [12:25:43]
637
3
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 มิ.ย.2563 [19:20:05]
88
4
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 มิ.ย.2563 [13:03:25]
176
5
คำสั่งปฏิบัติงาน
8 มิ.ย.2563 [15:52:37]
234
6
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ค.2563 [21:55:42]
141
7
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ค.2563 [21:53:25]
495
8
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2563 [10:00:23]
205
9
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2563 [15:41:44]
316
10
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 มี.ค.2563 [14:58:43]
209
11
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 ก.พ.2563 [12:36:22]
181
12
คำสั่งปฏิบัติงาน
25 ธ.ค.2562 [14:34:24]
83
13
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 ธ.ค.2562 [11:23:56]
76
14
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 ธ.ค.2562 [09:32:28]
103
15
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ย.2562 [15:43:36]
168
16
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ย.2562 [08:48:39]
294
17
คำสั่งปฏิบัติงาน
6 พ.ย.2562 [13:44:43]
312
18
คำสั่งปฏิบัติงาน
27 ก.ย.2562 [15:04:18]
335
19
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:56:27]
238
20
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:40:14]
94
21
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:12:09]
284
22
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 มิ.ย.2562 [09:31:59]
26
23
คำสั่งปฏิบัติงาน
8 มิ.ย.2562 [05:02:47]
620
24
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 มิ.ย.2562 [08:32:23]
411
25
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มิ.ย.2562 [08:16:50]
566
26
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:21:23]
783
27
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:20:21]
18
28
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:19:20]
744
29
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:24:27]
376
30
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:22:37]
385
31
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:20:57]
499
32
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:19:30]
400
33
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 มี.ค.2562 [15:10:41]
315
34
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 มี.ค.2562 [10:03:47]
695
35
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 มี.ค.2562 [07:59:45]
261
36
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มี.ค.2562 [16:01:08]
322
37
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มี.ค.2562 [17:26:19]
313
38
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 ก.พ.2562 [15:58:40]
897
39
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ก.พ.2562 [18:28:43]
156
40
คำสั่งปฏิบัติงาน
31 ม.ค.2562 [10:34:37]
314
41
คำสั่งปฏิบัติงาน
29 ม.ค.2562 [17:09:18]
126
42
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 ม.ค.2562 [15:27:14]
398
43
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ธ.ค.2561 [10:49:43]
478
44
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ย.2561 [11:27:15]
335
45
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ย.2561 [14:16:42]
241
46
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 ต.ค.2561 [15:17:48]
323
47
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:24:17]
1,950
48
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:23:21]
210
49
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:22:30]
201
50
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:21:44]
522
51
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:21:02]
206
52
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ต.ค.2561 [09:58:09]
588
53
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.ย.2561 [14:45:03]
209
54
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.ย.2561 [09:59:39]
76
55
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 ส.ค.2561 [09:23:51]
352
56
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 ส.ค.2561 [15:48:54]
628
57
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ส.ค.2561 [18:39:45]
215
58
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ส.ค.2561 [18:34:39]
140
59
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 ส.ค.2561 [22:38:06]
317
60
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ก.ค.2561 [11:08:00]
434
61
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ก.ค.2561 [12:16:56]
361
62
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 ก.ค.2561 [22:20:58]
416
63
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [10:13:28]
530
64
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [10:09:30]
344
65
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [09:59:54]
345
66
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 มิ.ย.2561 [22:32:54]
530
67
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 มิ.ย.2561 [14:28:31]
341
68
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [10:54:36]
151
69
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [07:52:12]
36
70
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [05:49:52]
558
71
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 มิ.ย.2561 [14:52:36]
406
72
คำสั่งปฏิบัติงาน
8 มิ.ย.2561 [08:43:31]
859
73
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มิ.ย.2561 [09:43:12]
282
74
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 พ.ค.2561 [09:23:41]
198
75
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ค.2561 [16:05:46]
260
76
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ค.2561 [15:39:46]
254
77
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:38:02]
353
78
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:36:40]
220
79
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:34:56]
220
80
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:33:20]
173
81
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:31:04]
204
82
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:29:24]
221
83
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:27:58]
229
84
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:25:59]
128
85
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:24:28]
50
86
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 พ.ค.2561 [06:48:31]
229
87
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 พ.ค.2561 [06:43:42]
272
88
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 พ.ค.2561 [11:27:56]
516
89
คำสั่งปฏิบัติงาน
3 พ.ค.2561 [14:31:08]
250
90
คำสั่งปฏิบัติงาน
28 เม.ย.2561 [09:37:53]
284
91
คำสั่งปฏิบัติงาน
31 มี.ค.2561 [09:41:36]
61
92
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 มี.ค.2561 [10:32:58]
908
93
คำสั่งปฏิบัติงาน
27 มี.ค.2561 [13:39:03]
347
94
คำสั่งปฏิบัติงาน
26 มี.ค.2561 [13:23:46]
280
95
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 มี.ค.2561 [12:00:20]
286
96
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มี.ค.2561 [23:39:35]
215
97
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มี.ค.2561 [23:23:50]
194
98
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มี.ค.2561 [23:14:45]
380
99
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มี.ค.2561 [22:31:53]
182
100
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 มี.ค.2561 [22:50:07]
199
จำนวนทั้งหมด 121 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 24 คน | เมื่อวานนี้ : 313 คน | เดือนนี้:6,485คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,361 คน |ปีนี้  : 88,692 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560