ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
คำสั่งปฏิบัติงาน
2 ก.ย.2563 [16:18:47]
100
2
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 ส.ค.2563 [10:47:28]
101
3
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ส.ค.2563 [20:42:21]
100
4
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ส.ค.2563 [11:10:52]
103
5
คำสั่งปฏิบัติงาน
23 ก.ค.2563 [15:10:05]
100
6
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ก.ค.2563 [13:38:19]
101
7
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ก.ค.2563 [13:35:32]
100
8
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 ก.ค.2563 [12:52:42]
99
9
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 ก.ค.2563 [11:14:58]
99
10
คำสั่งปฏิบัติงาน
23 มิ.ย.2563 [12:25:43]
100
11
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 มิ.ย.2563 [19:20:05]
132
12
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 มิ.ย.2563 [13:03:25]
100
13
คำสั่งปฏิบัติงาน
8 มิ.ย.2563 [15:52:37]
98
14
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ค.2563 [21:55:42]
108
15
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ค.2563 [21:53:25]
140
16
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2563 [10:00:23]
115
17
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2563 [15:41:44]
99
18
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 มี.ค.2563 [14:58:43]
105
19
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 ก.พ.2563 [12:36:22]
98
20
คำสั่งปฏิบัติงาน
25 ธ.ค.2562 [14:34:24]
136
21
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 ธ.ค.2562 [11:23:56]
99
22
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 ธ.ค.2562 [09:32:28]
102
23
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ย.2562 [15:43:36]
99
24
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ย.2562 [08:48:39]
99
25
คำสั่งปฏิบัติงาน
6 พ.ย.2562 [13:44:43]
100
26
คำสั่งปฏิบัติงาน
27 ก.ย.2562 [15:04:18]
99
27
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:56:27]
99
28
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:40:14]
144
29
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:12:09]
99
30
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 มิ.ย.2562 [09:31:59]
101
31
คำสั่งปฏิบัติงาน
8 มิ.ย.2562 [05:02:47]
101
32
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 มิ.ย.2562 [08:32:23]
101
33
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มิ.ย.2562 [08:16:50]
107
34
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:21:23]
104
35
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:20:21]
101
36
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:19:20]
101
37
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:24:27]
99
38
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:22:37]
98
39
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:20:57]
100
40
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:19:30]
104
41
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 มี.ค.2562 [15:10:41]
101
42
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 มี.ค.2562 [10:03:47]
99
43
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 มี.ค.2562 [07:59:45]
100
44
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มี.ค.2562 [16:01:08]
99
45
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มี.ค.2562 [17:26:19]
99
46
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 ก.พ.2562 [15:58:40]
100
47
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ก.พ.2562 [18:28:43]
134
48
คำสั่งปฏิบัติงาน
31 ม.ค.2562 [10:34:37]
101
49
คำสั่งปฏิบัติงาน
29 ม.ค.2562 [17:09:18]
99
50
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 ม.ค.2562 [15:27:14]
100
51
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ธ.ค.2561 [10:49:43]
99
52
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ย.2561 [11:27:15]
100
53
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ย.2561 [14:16:42]
99
54
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 ต.ค.2561 [15:17:48]
99
55
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:24:17]
109
56
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:23:21]
100
57
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:22:30]
99
58
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:21:44]
101
59
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:21:02]
101
60
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ต.ค.2561 [09:58:09]
102
61
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.ย.2561 [14:45:03]
98
62
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.ย.2561 [09:59:39]
99
63
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 ส.ค.2561 [09:23:51]
100
64
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 ส.ค.2561 [15:48:54]
152
65
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ส.ค.2561 [18:39:45]
99
66
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ส.ค.2561 [18:34:39]
99
67
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 ส.ค.2561 [22:38:06]
100
68
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ก.ค.2561 [11:08:00]
110
69
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ก.ค.2561 [12:16:56]
100
70
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 ก.ค.2561 [22:20:58]
100
71
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [10:13:28]
100
72
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [10:09:30]
99
73
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [09:59:54]
98
74
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 มิ.ย.2561 [22:32:54]
104
75
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 มิ.ย.2561 [14:28:31]
99
76
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [10:54:36]
138
77
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [07:52:12]
98
78
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [05:49:52]
99
79
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 มิ.ย.2561 [14:52:36]
99
80
คำสั่งปฏิบัติงาน
8 มิ.ย.2561 [08:43:31]
108
81
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มิ.ย.2561 [09:43:12]
125
82
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 พ.ค.2561 [09:23:41]
147
83
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ค.2561 [16:05:46]
102
84
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ค.2561 [15:39:46]
130
85
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:38:02]
103
86
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:36:40]
98
87
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:34:56]
120
88
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:33:20]
99
89
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:31:04]
98
90
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:29:24]
102
91
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:27:58]
98
92
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:25:59]
120
93
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:24:28]
103
94
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 พ.ค.2561 [06:48:31]
97
95
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 พ.ค.2561 [06:43:42]
107
96
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 พ.ค.2561 [11:27:56]
107
97
คำสั่งปฏิบัติงาน
3 พ.ค.2561 [14:31:08]
100
98
คำสั่งปฏิบัติงาน
28 เม.ย.2561 [09:37:53]
98
99
คำสั่งปฏิบัติงาน
31 มี.ค.2561 [09:41:36]
126
100
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 มี.ค.2561 [10:32:58]
117
จำนวนทั้งหมด 129 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 56 คน | เมื่อวานนี้ : 285 คน | เดือนนี้:6,231คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,250 คน |ปีนี้  : 111,840 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560