ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มิ.ย.2565 [10:49:07]
17
2
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มิ.ย.2565 [10:31:38]
23
3
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มิ.ย.2565 [10:29:59]
21
4
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มิ.ย.2565 [10:28:51]
23
5
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 เม.ย.2564 [14:50:35]
977
6
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 เม.ย.2564 [14:48:35]
946
7
คำสั่งปฏิบัติงาน
2 ก.พ.2564 [14:25:45]
958
8
คำสั่งปฏิบัติงาน
6 ม.ค.2564 [11:13:14]
945
9
คำสั่งปฏิบัติงาน
29 ธ.ค.2563 [11:07:52]
950
10
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ธ.ค.2563 [06:33:59]
955
11
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ธ.ค.2563 [06:31:44]
1,061
12
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ธ.ค.2563 [06:29:32]
950
13
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 พ.ย.2563 [14:01:40]
950
14
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ต.ค.2563 [14:25:46]
955
15
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ต.ค.2563 [14:16:05]
953
16
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 ต.ค.2563 [14:28:12]
953
17
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 ต.ค.2563 [09:39:43]
981
18
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 ต.ค.2563 [09:34:56]
1,036
19
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ก.ย.2563 [14:22:47]
968
20
คำสั่งปฏิบัติงาน
10 ก.ย.2563 [11:22:45]
950
21
คำสั่งปฏิบัติงาน
2 ก.ย.2563 [16:18:47]
954
22
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ส.ค.2563 [14:19:27]
956
23
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 ส.ค.2563 [10:47:28]
947
24
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ส.ค.2563 [20:42:21]
951
25
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ส.ค.2563 [11:10:52]
971
26
คำสั่งปฏิบัติงาน
23 ก.ค.2563 [15:10:05]
946
27
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ก.ค.2563 [13:38:19]
974
28
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ก.ค.2563 [13:35:32]
945
29
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 ก.ค.2563 [12:52:42]
957
30
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 ก.ค.2563 [11:14:58]
973
31
คำสั่งปฏิบัติงาน
23 มิ.ย.2563 [12:25:43]
958
32
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 มิ.ย.2563 [19:20:05]
970
33
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 มิ.ย.2563 [13:03:25]
989
34
คำสั่งปฏิบัติงาน
8 มิ.ย.2563 [15:52:37]
952
35
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ค.2563 [21:55:42]
943
36
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ค.2563 [21:53:25]
948
37
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2563 [10:00:23]
964
38
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2563 [15:41:44]
949
39
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 มี.ค.2563 [14:58:43]
955
40
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 ก.พ.2563 [12:36:22]
949
41
คำสั่งปฏิบัติงาน
25 ธ.ค.2562 [14:34:24]
962
42
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 ธ.ค.2562 [11:23:56]
948
43
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 ธ.ค.2562 [09:32:28]
950
44
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ย.2562 [15:43:36]
952
45
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ย.2562 [08:48:39]
949
46
คำสั่งปฏิบัติงาน
6 พ.ย.2562 [13:44:43]
948
47
คำสั่งปฏิบัติงาน
27 ก.ย.2562 [15:04:18]
946
48
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:56:27]
942
49
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:40:14]
959
50
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:12:09]
947
51
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 มิ.ย.2562 [09:31:59]
41
52
คำสั่งปฏิบัติงาน
8 มิ.ย.2562 [05:02:47]
943
53
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 มิ.ย.2562 [08:32:23]
943
54
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มิ.ย.2562 [08:16:50]
956
55
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:21:23]
950
56
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:20:21]
5
57
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:19:20]
957
58
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:24:27]
950
59
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:22:37]
946
60
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:20:57]
949
61
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:19:30]
949
62
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 มี.ค.2562 [15:10:41]
955
63
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 มี.ค.2562 [10:03:47]
958
64
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 มี.ค.2562 [07:59:45]
948
65
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มี.ค.2562 [16:01:08]
945
66
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มี.ค.2562 [17:26:19]
953
67
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 ก.พ.2562 [15:58:40]
947
68
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ก.พ.2562 [18:28:43]
954
69
คำสั่งปฏิบัติงาน
31 ม.ค.2562 [10:34:37]
952
70
คำสั่งปฏิบัติงาน
29 ม.ค.2562 [17:09:18]
953
71
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 ม.ค.2562 [15:27:14]
949
72
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ธ.ค.2561 [10:49:43]
956
73
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ย.2561 [11:27:15]
944
74
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ย.2561 [14:16:42]
946
75
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 ต.ค.2561 [15:17:48]
948
76
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:24:17]
957
77
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:23:21]
953
78
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:22:30]
950
79
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:21:44]
943
80
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:21:02]
951
81
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ต.ค.2561 [09:58:09]
1,011
82
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.ย.2561 [14:45:03]
949
83
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.ย.2561 [09:59:39]
939
84
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 ส.ค.2561 [09:23:51]
973
85
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 ส.ค.2561 [15:48:54]
973
86
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ส.ค.2561 [18:39:45]
947
87
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ส.ค.2561 [18:34:39]
949
88
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 ส.ค.2561 [22:38:06]
943
89
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ก.ค.2561 [11:08:00]
950
90
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ก.ค.2561 [12:16:56]
979
91
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 ก.ค.2561 [22:20:58]
947
92
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [10:13:28]
955
93
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [10:09:30]
945
94
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [09:59:54]
940
95
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 มิ.ย.2561 [22:32:54]
943
96
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 มิ.ย.2561 [14:28:31]
947
97
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [10:54:36]
1,305
98
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [07:52:12]
949
99
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [05:49:52]
942
100
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 มิ.ย.2561 [14:52:36]
976
จำนวนทั้งหมด 150 รายการ
1 2

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 144 คน | เมื่อวานนี้ : 498 คน | เดือนนี้:1,053คน | เดือนที่ผ่านมา  : 14,706 คน |ปีนี้  : 15,759 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence