ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 มี.ค.2563 [14:58:43]
92
2
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 ก.พ.2563 [12:36:22]
135
3
คำสั่งปฏิบัติงาน
25 ธ.ค.2562 [14:34:24]
52
4
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 ธ.ค.2562 [11:23:56]
18
5
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 ธ.ค.2562 [09:32:28]
57
6
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ย.2562 [15:43:36]
140
7
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ย.2562 [08:48:39]
186
8
คำสั่งปฏิบัติงาน
6 พ.ย.2562 [13:44:43]
253
9
คำสั่งปฏิบัติงาน
27 ก.ย.2562 [15:04:18]
297
10
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:56:27]
184
11
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:40:14]
58
12
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:12:09]
240
13
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 มิ.ย.2562 [09:31:59]
277
14
คำสั่งปฏิบัติงาน
8 มิ.ย.2562 [05:02:47]
567
15
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 มิ.ย.2562 [08:32:23]
337
16
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มิ.ย.2562 [08:16:50]
471
17
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:21:23]
578
18
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:20:21]
326
19
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:19:20]
664
20
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:24:27]
335
21
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:22:37]
338
22
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:20:57]
456
23
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:19:30]
352
24
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 มี.ค.2562 [15:10:41]
272
25
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 มี.ค.2562 [10:03:47]
503
26
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 มี.ค.2562 [07:59:45]
220
27
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มี.ค.2562 [16:01:08]
282
28
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มี.ค.2562 [17:26:19]
274
29
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 ก.พ.2562 [15:58:40]
825
30
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ก.พ.2562 [18:28:43]
130
31
คำสั่งปฏิบัติงาน
31 ม.ค.2562 [10:34:37]
277
32
คำสั่งปฏิบัติงาน
29 ม.ค.2562 [17:09:18]
103
33
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 ม.ค.2562 [15:27:14]
373
34
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ธ.ค.2561 [10:49:43]
443
35
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ย.2561 [11:27:15]
303
36
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ย.2561 [14:16:42]
212
37
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 ต.ค.2561 [15:17:48]
296
38
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:24:17]
1,152
39
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:23:21]
177
40
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:22:30]
166
41
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:21:44]
376
42
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:21:02]
176
43
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ต.ค.2561 [09:58:09]
280
44
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.ย.2561 [14:45:03]
182
45
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.ย.2561 [09:59:39]
56
46
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 ส.ค.2561 [09:23:51]
328
47
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 ส.ค.2561 [15:48:54]
575
48
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ส.ค.2561 [18:39:45]
191
49
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ส.ค.2561 [18:34:39]
117
50
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 ส.ค.2561 [22:38:06]
292
51
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ก.ค.2561 [11:08:00]
261
52
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ก.ค.2561 [12:16:56]
323
53
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 ก.ค.2561 [22:20:58]
388
54
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [10:13:28]
501
55
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [10:09:30]
320
56
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [09:59:54]
321
57
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 มิ.ย.2561 [22:32:54]
488
58
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 มิ.ย.2561 [14:28:31]
311
59
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [10:54:36]
46
60
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [07:52:12]
16
61
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [05:49:52]
530
62
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 มิ.ย.2561 [14:52:36]
376
63
คำสั่งปฏิบัติงาน
8 มิ.ย.2561 [08:43:31]
121
64
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มิ.ย.2561 [09:43:12]
250
65
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 พ.ค.2561 [09:23:41]
132
66
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ค.2561 [16:05:46]
232
67
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ค.2561 [15:39:46]
227
68
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:38:02]
293
69
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:36:40]
192
70
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:34:56]
198
71
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:33:20]
145
72
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:31:04]
186
73
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:29:24]
187
74
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:27:58]
194
75
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:25:59]
87
76
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:24:28]
21
77
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 พ.ค.2561 [06:48:31]
201
78
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 พ.ค.2561 [06:43:42]
246
79
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 พ.ค.2561 [11:27:56]
436
80
คำสั่งปฏิบัติงาน
3 พ.ค.2561 [14:31:08]
214
81
คำสั่งปฏิบัติงาน
28 เม.ย.2561 [09:37:53]
237
82
คำสั่งปฏิบัติงาน
31 มี.ค.2561 [09:41:36]
374
83
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 มี.ค.2561 [10:32:58]
740
84
คำสั่งปฏิบัติงาน
27 มี.ค.2561 [13:39:03]
323
85
คำสั่งปฏิบัติงาน
26 มี.ค.2561 [13:23:46]
241
86
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 มี.ค.2561 [12:00:20]
248
87
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มี.ค.2561 [23:39:35]
196
88
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มี.ค.2561 [23:23:50]
173
89
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มี.ค.2561 [23:14:45]
346
90
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มี.ค.2561 [22:31:53]
160
91
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 มี.ค.2561 [22:50:07]
181
92
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ก.พ.2561 [12:23:05]
65
93
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.พ.2561 [09:39:28]
298
94
คำสั่งปฏิบัติงาน
2 ก.พ.2561 [10:03:02]
288
95
คำสั่งปฏิบัติงาน
26 ธ.ค.2560 [22:26:59]
1,722
96
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ธ.ค.2560 [06:38:24]
223
97
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 ธ.ค.2560 [15:15:47]
176
98
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 พ.ย.2560 [20:25:30]
647
99
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 พ.ย.2560 [01:51:02]
1,548
100
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ต.ค.2560 [17:02:29]
128
จำนวนทั้งหมด 112 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 17 คน | เมื่อวานนี้ : 574 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,343 คน |ปีนี้  : 38,596 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560