ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
คำสั่งปฏิบัติงาน
25 ธ.ค.2562 [14:34:24]
16
2
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 ธ.ค.2562 [11:23:56]
7
3
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 ธ.ค.2562 [09:32:28]
20
4
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ย.2562 [15:43:36]
108
5
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ย.2562 [08:48:39]
126
6
คำสั่งปฏิบัติงาน
6 พ.ย.2562 [13:44:43]
213
7
คำสั่งปฏิบัติงาน
27 ก.ย.2562 [15:04:18]
258
8
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:56:27]
153
9
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:40:14]
21
10
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:12:09]
194
11
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 มิ.ย.2562 [09:31:59]
175
12
คำสั่งปฏิบัติงาน
8 มิ.ย.2562 [05:02:47]
493
13
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 มิ.ย.2562 [08:32:23]
302
14
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มิ.ย.2562 [08:16:50]
378
15
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:21:23]
492
16
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:20:21]
262
17
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:19:20]
573
18
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:24:27]
309
19
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:22:37]
312
20
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:20:57]
424
21
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:19:30]
311
22
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 มี.ค.2562 [15:10:41]
228
23
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 มี.ค.2562 [10:03:47]
412
24
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 มี.ค.2562 [07:59:45]
191
25
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มี.ค.2562 [16:01:08]
247
26
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มี.ค.2562 [17:26:19]
244
27
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 ก.พ.2562 [15:58:40]
766
28
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ก.พ.2562 [18:28:43]
99
29
คำสั่งปฏิบัติงาน
31 ม.ค.2562 [10:34:37]
240
30
คำสั่งปฏิบัติงาน
29 ม.ค.2562 [17:09:18]
79
31
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 ม.ค.2562 [15:27:14]
345
32
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ธ.ค.2561 [10:49:43]
413
33
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ย.2561 [11:27:15]
275
34
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ย.2561 [14:16:42]
188
35
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 ต.ค.2561 [15:17:48]
275
36
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:24:17]
913
37
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:23:21]
149
38
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:22:30]
140
39
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:21:44]
327
40
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:21:02]
153
41
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ต.ค.2561 [09:58:09]
236
42
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.ย.2561 [14:45:03]
159
43
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.ย.2561 [09:59:39]
35
44
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 ส.ค.2561 [09:23:51]
303
45
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 ส.ค.2561 [15:48:54]
536
46
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ส.ค.2561 [18:39:45]
172
47
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ส.ค.2561 [18:34:39]
97
48
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 ส.ค.2561 [22:38:06]
269
49
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ก.ค.2561 [11:08:00]
236
50
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ก.ค.2561 [12:16:56]
296
51
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 ก.ค.2561 [22:20:58]
368
52
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [10:13:28]
470
53
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [10:09:30]
297
54
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [09:59:54]
302
55
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 มิ.ย.2561 [22:32:54]
460
56
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 มิ.ย.2561 [14:28:31]
284
57
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [10:54:36]
13
58
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [07:52:12]
380
59
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [05:49:52]
509
60
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 มิ.ย.2561 [14:52:36]
352
61
คำสั่งปฏิบัติงาน
8 มิ.ย.2561 [08:43:31]
204
62
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มิ.ย.2561 [09:43:12]
225
63
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 พ.ค.2561 [09:23:41]
111
64
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ค.2561 [16:05:46]
202
65
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ค.2561 [15:39:46]
201
66
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:38:02]
256
67
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:36:40]
167
68
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:34:56]
177
69
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:33:20]
129
70
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:31:04]
169
71
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:29:24]
165
72
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:27:58]
165
73
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:25:59]
71
74
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:24:28]
2
75
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 พ.ค.2561 [06:48:31]
174
76
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 พ.ค.2561 [06:43:42]
220
77
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 พ.ค.2561 [11:27:56]
346
78
คำสั่งปฏิบัติงาน
3 พ.ค.2561 [14:31:08]
197
79
คำสั่งปฏิบัติงาน
28 เม.ย.2561 [09:37:53]
214
80
คำสั่งปฏิบัติงาน
31 มี.ค.2561 [09:41:36]
133
81
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 มี.ค.2561 [10:32:58]
687
82
คำสั่งปฏิบัติงาน
27 มี.ค.2561 [13:39:03]
304
83
คำสั่งปฏิบัติงาน
26 มี.ค.2561 [13:23:46]
215
84
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 มี.ค.2561 [12:00:20]
220
85
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มี.ค.2561 [23:39:35]
174
86
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มี.ค.2561 [23:23:50]
155
87
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มี.ค.2561 [23:14:45]
317
88
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มี.ค.2561 [22:31:53]
140
89
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 มี.ค.2561 [22:50:07]
166
90
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ก.พ.2561 [12:23:05]
1
91
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.พ.2561 [09:39:28]
274
92
คำสั่งปฏิบัติงาน
2 ก.พ.2561 [10:03:02]
251
93
คำสั่งปฏิบัติงาน
26 ธ.ค.2560 [22:26:59]
1,561
94
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ธ.ค.2560 [06:38:24]
195
95
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 ธ.ค.2560 [15:15:47]
148
96
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 พ.ย.2560 [20:25:30]
516
97
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 พ.ย.2560 [01:51:02]
1,358
98
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ต.ค.2560 [17:02:29]
106
99
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ต.ค.2560 [17:01:33]
152
100
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ต.ค.2560 [17:00:58]
15
จำนวนทั้งหมด 110 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 185 คน | เมื่อวานนี้ : 297 คน | เดือนนี้:8,539คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,725 คน |ปีนี้  : 8,539 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560