ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
คำสั่งปฏิบัติงาน
6 พ.ย.2562 [13:44:43]
99
2
คำสั่งปฏิบัติงาน
27 ก.ย.2562 [15:04:18]
185
3
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:56:27]
114
4
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:40:14]
77
5
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:12:09]
110
6
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 มิ.ย.2562 [09:31:59]
39
7
คำสั่งปฏิบัติงาน
8 มิ.ย.2562 [05:02:47]
402
8
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 มิ.ย.2562 [08:32:23]
245
9
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มิ.ย.2562 [08:16:50]
288
10
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:21:23]
404
11
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:20:21]
187
12
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:19:20]
471
13
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:24:27]
270
14
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:22:37]
271
15
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:20:57]
389
16
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:19:30]
275
17
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 มี.ค.2562 [15:10:41]
190
18
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 มี.ค.2562 [10:03:47]
345
19
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 มี.ค.2562 [07:59:45]
154
20
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มี.ค.2562 [16:01:08]
207
21
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มี.ค.2562 [17:26:19]
205
22
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 ก.พ.2562 [15:58:40]
713
23
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ก.พ.2562 [18:28:43]
75
24
คำสั่งปฏิบัติงาน
31 ม.ค.2562 [10:34:37]
194
25
คำสั่งปฏิบัติงาน
29 ม.ค.2562 [17:09:18]
56
26
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 ม.ค.2562 [15:27:14]
308
27
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ธ.ค.2561 [10:49:43]
384
28
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ย.2561 [11:27:15]
227
29
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ย.2561 [14:16:42]
150
30
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 ต.ค.2561 [15:17:48]
250
31
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:24:17]
611
32
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:23:21]
126
33
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:22:30]
114
34
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:21:44]
259
35
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:21:02]
126
36
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ต.ค.2561 [09:58:09]
199
37
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.ย.2561 [14:45:03]
142
38
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.ย.2561 [09:59:39]
25
39
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 ส.ค.2561 [09:23:51]
286
40
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 ส.ค.2561 [15:48:54]
467
41
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ส.ค.2561 [18:39:45]
156
42
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ส.ค.2561 [18:34:39]
79
43
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 ส.ค.2561 [22:38:06]
235
44
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ก.ค.2561 [11:08:00]
216
45
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ก.ค.2561 [12:16:56]
270
46
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 ก.ค.2561 [22:20:58]
348
47
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [10:13:28]
436
48
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [10:09:30]
265
49
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [09:59:54]
273
50
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 มิ.ย.2561 [22:32:54]
436
51
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 มิ.ย.2561 [14:28:31]
260
52
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [10:54:36]
41
53
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [07:52:12]
361
54
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [05:49:52]
479
55
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 มิ.ย.2561 [14:52:36]
331
56
คำสั่งปฏิบัติงาน
8 มิ.ย.2561 [08:43:31]
60
57
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มิ.ย.2561 [09:43:12]
205
58
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 พ.ค.2561 [09:23:41]
85
59
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ค.2561 [16:05:46]
184
60
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ค.2561 [15:39:46]
177
61
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:38:02]
202
62
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:36:40]
152
63
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:34:56]
159
64
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:33:20]
114
65
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:31:04]
140
66
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:29:24]
137
67
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:27:58]
148
68
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:25:59]
54
69
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2561 [21:24:28]
10
70
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 พ.ค.2561 [06:48:31]
155
71
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 พ.ค.2561 [06:43:42]
194
72
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 พ.ค.2561 [11:27:56]
309
73
คำสั่งปฏิบัติงาน
3 พ.ค.2561 [14:31:08]
176
74
คำสั่งปฏิบัติงาน
28 เม.ย.2561 [09:37:53]
192
75
คำสั่งปฏิบัติงาน
31 มี.ค.2561 [09:41:36]
4
76
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 มี.ค.2561 [10:32:58]
614
77
คำสั่งปฏิบัติงาน
27 มี.ค.2561 [13:39:03]
288
78
คำสั่งปฏิบัติงาน
26 มี.ค.2561 [13:23:46]
171
79
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 มี.ค.2561 [12:00:20]
193
80
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มี.ค.2561 [23:39:35]
155
81
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มี.ค.2561 [23:23:50]
139
82
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มี.ค.2561 [23:14:45]
285
83
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มี.ค.2561 [22:31:53]
129
84
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 มี.ค.2561 [22:50:07]
147
85
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ก.พ.2561 [12:23:05]
130
86
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.พ.2561 [09:39:28]
243
87
คำสั่งปฏิบัติงาน
2 ก.พ.2561 [10:03:02]
221
88
คำสั่งปฏิบัติงาน
26 ธ.ค.2560 [22:26:59]
1,129
89
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ธ.ค.2560 [06:38:24]
178
90
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 ธ.ค.2560 [15:15:47]
129
91
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 พ.ย.2560 [20:25:30]
409
92
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 พ.ย.2560 [01:51:02]
1,233
93
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ต.ค.2560 [17:02:29]
97
94
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ต.ค.2560 [17:01:33]
126
95
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ต.ค.2560 [17:00:58]
220
96
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ต.ค.2560 [17:00:24]
72
97
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ต.ค.2560 [13:39:21]
122
98
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ต.ค.2560 [13:38:28]
110
99
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ต.ค.2560 [13:36:06]
590
100
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ต.ค.2560 [13:33:17]
162
จำนวนทั้งหมด 105 รายการ
1 2
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 15 คน | เมื่อวานนี้ : 298 คน | เดือนนี้:4,151คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,304 คน |ปีนี้  : 75,362 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560