ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มิ.ย.2565 [10:49:07]
8
2
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มิ.ย.2565 [10:31:38]
9
3
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มิ.ย.2565 [10:29:59]
13
4
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มิ.ย.2565 [10:28:51]
14
5
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 เม.ย.2564 [14:50:35]
57
6
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 เม.ย.2564 [14:48:35]
326
7
คำสั่งปฏิบัติงาน
2 ก.พ.2564 [14:25:45]
38
8
คำสั่งปฏิบัติงาน
6 ม.ค.2564 [11:13:14]
338
9
คำสั่งปฏิบัติงาน
29 ธ.ค.2563 [11:07:52]
324
10
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ธ.ค.2563 [06:33:59]
329
11
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ธ.ค.2563 [06:31:44]
411
12
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ธ.ค.2563 [06:29:32]
338
13
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 พ.ย.2563 [14:01:40]
365
14
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ต.ค.2563 [14:25:46]
23
15
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ต.ค.2563 [14:16:05]
34
16
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 ต.ค.2563 [14:28:12]
318
17
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 ต.ค.2563 [09:39:43]
11
18
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 ต.ค.2563 [09:34:56]
94
19
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ก.ย.2563 [14:22:47]
377
20
คำสั่งปฏิบัติงาน
10 ก.ย.2563 [11:22:45]
19
21
คำสั่งปฏิบัติงาน
2 ก.ย.2563 [16:18:47]
317
22
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ส.ค.2563 [14:19:27]
36
23
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 ส.ค.2563 [10:47:28]
311
24
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ส.ค.2563 [20:42:21]
324
25
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ส.ค.2563 [11:10:52]
1
26
คำสั่งปฏิบัติงาน
23 ก.ค.2563 [15:10:05]
315
27
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ก.ค.2563 [13:38:19]
1,699
28
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ก.ค.2563 [13:35:32]
316
29
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 ก.ค.2563 [12:52:42]
310
30
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 ก.ค.2563 [11:14:58]
371
31
คำสั่งปฏิบัติงาน
23 มิ.ย.2563 [12:25:43]
317
32
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 มิ.ย.2563 [19:20:05]
324
33
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 มิ.ย.2563 [13:03:25]
318
34
คำสั่งปฏิบัติงาน
8 มิ.ย.2563 [15:52:37]
331
35
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ค.2563 [21:55:42]
315
36
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ค.2563 [21:53:25]
311
37
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2563 [10:00:23]
330
38
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2563 [15:41:44]
318
39
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 มี.ค.2563 [14:58:43]
313
40
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 ก.พ.2563 [12:36:22]
315
41
คำสั่งปฏิบัติงาน
25 ธ.ค.2562 [14:34:24]
314
42
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 ธ.ค.2562 [11:23:56]
314
43
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 ธ.ค.2562 [09:32:28]
315
44
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ย.2562 [15:43:36]
315
45
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ย.2562 [08:48:39]
319
46
คำสั่งปฏิบัติงาน
6 พ.ย.2562 [13:44:43]
313
47
คำสั่งปฏิบัติงาน
27 ก.ย.2562 [15:04:18]
309
48
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:56:27]
322
49
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:40:14]
311
50
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:12:09]
313
51
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 มิ.ย.2562 [09:31:59]
116
52
คำสั่งปฏิบัติงาน
8 มิ.ย.2562 [05:02:47]
317
53
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 มิ.ย.2562 [08:32:23]
335
54
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มิ.ย.2562 [08:16:50]
334
55
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:21:23]
328
56
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:20:21]
3
57
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:19:20]
330
58
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:24:27]
313
59
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:22:37]
396
60
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:20:57]
316
61
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:19:30]
319
62
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 มี.ค.2562 [15:10:41]
312
63
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 มี.ค.2562 [10:03:47]
341
64
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 มี.ค.2562 [07:59:45]
315
65
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มี.ค.2562 [16:01:08]
310
66
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มี.ค.2562 [17:26:19]
313
67
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 ก.พ.2562 [15:58:40]
310
68
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ก.พ.2562 [18:28:43]
312
69
คำสั่งปฏิบัติงาน
31 ม.ค.2562 [10:34:37]
318
70
คำสั่งปฏิบัติงาน
29 ม.ค.2562 [17:09:18]
316
71
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 ม.ค.2562 [15:27:14]
307
72
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ธ.ค.2561 [10:49:43]
316
73
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ย.2561 [11:27:15]
311
74
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ย.2561 [14:16:42]
311
75
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 ต.ค.2561 [15:17:48]
315
76
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:24:17]
359
77
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:23:21]
316
78
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:22:30]
317
79
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:21:44]
340
80
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:21:02]
316
81
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ต.ค.2561 [09:58:09]
467
82
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.ย.2561 [14:45:03]
315
83
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.ย.2561 [09:59:39]
312
84
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 ส.ค.2561 [09:23:51]
311
85
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 ส.ค.2561 [15:48:54]
405
86
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ส.ค.2561 [18:39:45]
314
87
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ส.ค.2561 [18:34:39]
320
88
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 ส.ค.2561 [22:38:06]
329
89
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ก.ค.2561 [11:08:00]
317
90
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ก.ค.2561 [12:16:56]
309
91
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 ก.ค.2561 [22:20:58]
311
92
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [10:13:28]
316
93
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [10:09:30]
344
94
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [09:59:54]
312
95
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 มิ.ย.2561 [22:32:54]
313
96
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 มิ.ย.2561 [14:28:31]
317
97
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [10:54:36]
811
98
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [07:52:12]
359
99
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [05:49:52]
307
100
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 มิ.ย.2561 [14:52:36]
312
จำนวนทั้งหมด 150 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 61 คน | เมื่อวานนี้ : 169 คน | เดือนนี้:7,560คน | เดือนที่ผ่านมา  : 11,593 คน |ปีนี้  : 67,808 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence