ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 พ.ค.2566 [14:57:13]
281
2
คำสั่งปฏิบัติงาน
28 เม.ย.2566 [09:33:21]
321
3
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มิ.ย.2565 [10:49:07]
25
4
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มิ.ย.2565 [10:31:38]
213
5
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มิ.ย.2565 [10:29:59]
32
6
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มิ.ย.2565 [10:28:51]
34
7
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 เม.ย.2564 [14:50:35]
165
8
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 เม.ย.2564 [14:48:35]
126
9
คำสั่งปฏิบัติงาน
2 ก.พ.2564 [14:25:45]
100
10
คำสั่งปฏิบัติงาน
6 ม.ค.2564 [11:13:14]
96
11
คำสั่งปฏิบัติงาน
29 ธ.ค.2563 [11:07:52]
116
12
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ธ.ค.2563 [06:33:59]
1,300
13
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ธ.ค.2563 [06:31:44]
1,689
14
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ธ.ค.2563 [06:29:32]
1,321
15
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 พ.ย.2563 [14:01:40]
1,330
16
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ต.ค.2563 [14:25:46]
119
17
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ต.ค.2563 [14:16:05]
151
18
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 ต.ค.2563 [14:28:12]
123
19
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 ต.ค.2563 [09:39:43]
229
20
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 ต.ค.2563 [09:34:56]
422
21
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ก.ย.2563 [14:22:47]
207
22
คำสั่งปฏิบัติงาน
10 ก.ย.2563 [11:22:45]
95
23
คำสั่งปฏิบัติงาน
2 ก.ย.2563 [16:18:47]
1,281
24
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ส.ค.2563 [14:19:27]
118
25
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 ส.ค.2563 [10:47:28]
1,318
26
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ส.ค.2563 [20:42:21]
1,292
27
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ส.ค.2563 [11:10:52]
112
28
คำสั่งปฏิบัติงาน
23 ก.ค.2563 [15:10:05]
1,277
29
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ก.ค.2563 [13:38:19]
1,925
30
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 ก.ค.2563 [13:35:32]
1,312
31
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 ก.ค.2563 [12:52:42]
1,359
32
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 ก.ค.2563 [11:14:58]
1,601
33
คำสั่งปฏิบัติงาน
23 มิ.ย.2563 [12:25:43]
1,338
34
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 มิ.ย.2563 [19:20:05]
1,355
35
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 มิ.ย.2563 [13:03:25]
1,556
36
คำสั่งปฏิบัติงาน
8 มิ.ย.2563 [15:52:37]
1,315
37
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ค.2563 [21:55:42]
1,307
38
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ค.2563 [21:53:25]
1,335
39
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ค.2563 [10:00:23]
1,364
40
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2563 [15:41:44]
1,305
41
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 มี.ค.2563 [14:58:43]
1,290
42
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 ก.พ.2563 [12:36:22]
1,300
43
คำสั่งปฏิบัติงาน
25 ธ.ค.2562 [14:34:24]
1,394
44
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 ธ.ค.2562 [11:23:56]
1,317
45
คำสั่งปฏิบัติงาน
18 ธ.ค.2562 [09:32:28]
1,311
46
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ย.2562 [15:43:36]
1,308
47
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 พ.ย.2562 [08:48:39]
1,312
48
คำสั่งปฏิบัติงาน
6 พ.ย.2562 [13:44:43]
1,293
49
คำสั่งปฏิบัติงาน
27 ก.ย.2562 [15:04:18]
1,325
50
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:56:27]
1,283
51
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:40:14]
1,278
52
คำสั่งปฏิบัติงาน
24 ก.ย.2562 [11:12:09]
1,303
53
คำสั่งปฏิบัติงาน
12 มิ.ย.2562 [09:31:59]
10
54
คำสั่งปฏิบัติงาน
8 มิ.ย.2562 [05:02:47]
1,394
55
คำสั่งปฏิบัติงาน
7 มิ.ย.2562 [08:32:23]
1,338
56
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มิ.ย.2562 [08:16:50]
1,352
57
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:21:23]
1,331
58
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:20:21]
174
59
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 เม.ย.2562 [22:19:20]
1,353
60
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:24:27]
1,312
61
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:22:37]
1,292
62
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:20:57]
1,298
63
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 เม.ย.2562 [10:19:30]
1,341
64
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 มี.ค.2562 [15:10:41]
1,320
65
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 มี.ค.2562 [10:03:47]
1,373
66
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 มี.ค.2562 [07:59:45]
1,313
67
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 มี.ค.2562 [16:01:08]
1,329
68
คำสั่งปฏิบัติงาน
1 มี.ค.2562 [17:26:19]
1,296
69
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 ก.พ.2562 [15:58:40]
1,331
70
คำสั่งปฏิบัติงาน
4 ก.พ.2562 [18:28:43]
1,295
71
คำสั่งปฏิบัติงาน
31 ม.ค.2562 [10:34:37]
1,341
72
คำสั่งปฏิบัติงาน
29 ม.ค.2562 [17:09:18]
1,304
73
คำสั่งปฏิบัติงาน
14 ม.ค.2562 [15:27:14]
1,295
74
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ธ.ค.2561 [10:49:43]
1,316
75
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 พ.ย.2561 [11:27:15]
1,331
76
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 พ.ย.2561 [14:16:42]
1,301
77
คำสั่งปฏิบัติงาน
30 ต.ค.2561 [15:17:48]
1,310
78
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:24:17]
1,324
79
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:23:21]
1,311
80
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:22:30]
1,311
81
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:21:44]
1,322
82
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ต.ค.2561 [21:21:02]
1,305
83
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ต.ค.2561 [09:58:09]
1,803
84
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.ย.2561 [14:45:03]
1,328
85
คำสั่งปฏิบัติงาน
13 ก.ย.2561 [09:59:39]
1,331
86
คำสั่งปฏิบัติงาน
22 ส.ค.2561 [09:23:51]
1,404
87
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 ส.ค.2561 [15:48:54]
1,495
88
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ส.ค.2561 [18:39:45]
1,302
89
คำสั่งปฏิบัติงาน
15 ส.ค.2561 [18:34:39]
1,327
90
คำสั่งปฏิบัติงาน
9 ส.ค.2561 [22:38:06]
1,370
91
คำสั่งปฏิบัติงาน
20 ก.ค.2561 [11:08:00]
1,301
92
คำสั่งปฏิบัติงาน
17 ก.ค.2561 [12:16:56]
1,407
93
คำสั่งปฏิบัติงาน
11 ก.ค.2561 [22:20:58]
1,310
94
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [10:13:28]
1,231
95
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [10:09:30]
1,294
96
คำสั่งปฏิบัติงาน
5 ก.ค.2561 [09:59:54]
1,290
97
คำสั่งปฏิบัติงาน
21 มิ.ย.2561 [22:32:54]
1,324
98
คำสั่งปฏิบัติงาน
19 มิ.ย.2561 [14:28:31]
1,315
99
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [10:54:36]
2,962
100
คำสั่งปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.2561 [07:52:12]
1,279
จำนวนทั้งหมด 152 รายการ
1 2

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
เพลงมาร์ชลือคำหาญ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 153 คน | เมื่อวานนี้ : 594 คน | เดือนนี้:3,395คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,293 คน |ปีนี้  : 164,063 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence