ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
หนังสือเวียน
9 ธ.ค.2563 [15:40:31]
350
2
หนังสือเวียน
27 พ.ย.2563 [12:01:56]
334
3
หนังสือเวียน
27 พ.ย.2563 [11:56:49]
51
4
หนังสือเวียน
16 พ.ค.2563 [10:52:41]
360
5
หนังสือเวียน
1 เม.ย.2563 [16:39:46]
325
6
หนังสือเวียน
18 ก.ย.2562 [15:35:52]
342
7
หนังสือเวียน
18 ก.ย.2562 [14:38:22]
362
8
หนังสือเวียน
28 มิ.ย.2562 [14:18:21]
346
9
หนังสือเวียน
28 มิ.ย.2562 [13:36:31]
474
10
หนังสือเวียน
12 เม.ย.2562 [13:18:40]
395
11
หนังสือเวียน
28 มี.ค.2562 [10:30:50]
401
12
หนังสือเวียน
27 มี.ค.2562 [17:38:48]
328
13
หนังสือเวียน
14 ก.พ.2562 [16:06:49]
331
14
หนังสือเวียน
21 ม.ค.2562 [14:27:10]
326
15
หนังสือเวียน
12 ก.ย.2561 [12:39:19]
347
16
หนังสือเวียน
9 ก.ค.2561 [15:14:26]
338
17
หนังสือเวียน
9 ก.ค.2561 [15:09:30]
323
18
หนังสือเวียน
9 ก.ค.2561 [15:01:00]
328
19
หนังสือเวียน
26 มิ.ย.2561 [18:38:46]
406
20
หนังสือเวียน
19 มิ.ย.2561 [05:29:40]
22
21
หนังสือเวียน
8 มิ.ย.2561 [09:49:57]
407
22
หนังสือเวียน
4 มิ.ย.2561 [22:04:53]
329
23
หนังสือเวียน
1 มิ.ย.2561 [10:16:20]
322
24
หนังสือเวียน
27 พ.ค.2561 [13:42:45]
324
25
หนังสือเวียน
22 พ.ค.2561 [15:44:22]
592
26
หนังสือเวียน
21 พ.ค.2561 [11:16:49]
320
27
หนังสือเวียน
16 พ.ค.2561 [21:45:53]
330
28
หนังสือเวียน
1 พ.ค.2561 [10:37:19]
320
29
หนังสือเวียน
1 พ.ค.2561 [10:24:16]
339
30
หนังสือเวียน
8 เม.ย.2561 [15:22:51]
326
31
หนังสือเวียน
23 ก.พ.2561 [13:42:13]
393
32
หนังสือเวียน
2 ก.พ.2561 [10:49:43]
335
33
หนังสือเวียน
13 ม.ค.2561 [14:45:09]
324
34
หนังสือเวียน
11 ธ.ค.2560 [09:46:17]
317
35
หนังสือเวียน
14 พ.ย.2560 [13:37:29]
401
36
หนังสือเวียน
14 พ.ย.2560 [11:25:41]
338
37
หนังสือเวียน
16 ต.ค.2560 [17:06:41]
319
38
หนังสือเวียน
16 ต.ค.2560 [17:05:50]
46
39
หนังสือเวียน
16 ต.ค.2560 [17:05:09]
376
40
หนังสือเวียน
16 ต.ค.2560 [17:04:37]
325
41
หนังสือเวียน
16 ต.ค.2560 [17:04:03]
318
42
หนังสือเวียน
16 ต.ค.2560 [17:03:27]
317
จำนวนทั้งหมด 42 รายการ
1
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 86 คน | เมื่อวานนี้ : 209 คน | เดือนนี้:484คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,298 คน |ปีนี้  : 70,030 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence