ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
หนังสือเวียน
16 พ.ค.2563 [10:52:41]
99
2
หนังสือเวียน
1 เม.ย.2563 [16:39:46]
98
3
หนังสือเวียน
18 ก.ย.2562 [15:35:52]
101
4
หนังสือเวียน
18 ก.ย.2562 [14:38:22]
101
5
หนังสือเวียน
28 มิ.ย.2562 [14:18:21]
99
6
หนังสือเวียน
28 มิ.ย.2562 [13:36:31]
100
7
หนังสือเวียน
12 เม.ย.2562 [13:18:40]
105
8
หนังสือเวียน
28 มี.ค.2562 [10:30:50]
102
9
หนังสือเวียน
27 มี.ค.2562 [17:38:48]
99
10
หนังสือเวียน
14 ก.พ.2562 [16:06:49]
100
11
หนังสือเวียน
21 ม.ค.2562 [14:27:10]
99
12
หนังสือเวียน
12 ก.ย.2561 [12:39:19]
100
13
หนังสือเวียน
9 ก.ค.2561 [15:14:26]
98
14
หนังสือเวียน
9 ก.ค.2561 [15:09:30]
100
15
หนังสือเวียน
9 ก.ค.2561 [15:01:00]
100
16
หนังสือเวียน
26 มิ.ย.2561 [18:38:46]
98
17
หนังสือเวียน
19 มิ.ย.2561 [05:29:40]
99
18
หนังสือเวียน
8 มิ.ย.2561 [09:49:57]
99
19
หนังสือเวียน
4 มิ.ย.2561 [22:04:53]
99
20
หนังสือเวียน
1 มิ.ย.2561 [10:16:20]
99
21
หนังสือเวียน
27 พ.ค.2561 [13:42:45]
100
22
หนังสือเวียน
22 พ.ค.2561 [15:44:22]
113
23
หนังสือเวียน
21 พ.ค.2561 [11:16:49]
101
24
หนังสือเวียน
16 พ.ค.2561 [21:45:53]
100
25
หนังสือเวียน
1 พ.ค.2561 [10:37:19]
99
26
หนังสือเวียน
1 พ.ค.2561 [10:24:16]
101
27
หนังสือเวียน
8 เม.ย.2561 [15:22:51]
99
28
หนังสือเวียน
23 ก.พ.2561 [13:42:13]
99
29
หนังสือเวียน
2 ก.พ.2561 [10:49:43]
100
30
หนังสือเวียน
13 ม.ค.2561 [14:45:09]
99
31
หนังสือเวียน
11 ธ.ค.2560 [09:46:17]
99
32
หนังสือเวียน
14 พ.ย.2560 [13:37:29]
102
33
หนังสือเวียน
14 พ.ย.2560 [11:25:41]
100
34
หนังสือเวียน
16 ต.ค.2560 [17:06:41]
99
35
หนังสือเวียน
16 ต.ค.2560 [17:05:50]
102
36
หนังสือเวียน
16 ต.ค.2560 [17:05:09]
100
37
หนังสือเวียน
16 ต.ค.2560 [17:04:37]
100
38
หนังสือเวียน
16 ต.ค.2560 [17:04:03]
99
39
หนังสือเวียน
16 ต.ค.2560 [17:03:27]
100
จำนวนทั้งหมด 39 รายการ
1
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 58 คน | เมื่อวานนี้ : 285 คน | เดือนนี้:6,231คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,250 คน |ปีนี้  : 111,840 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560