ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
หนังสือเวียน
9 ธ.ค.2563 [15:40:31]
1,268
2
หนังสือเวียน
27 พ.ย.2563 [12:01:56]
1,229
3
หนังสือเวียน
27 พ.ย.2563 [11:56:49]
19
4
หนังสือเวียน
16 พ.ค.2563 [10:52:41]
1,292
5
หนังสือเวียน
1 เม.ย.2563 [16:39:46]
1,211
6
หนังสือเวียน
18 ก.ย.2562 [15:35:52]
1,374
7
หนังสือเวียน
18 ก.ย.2562 [14:38:22]
1,312
8
หนังสือเวียน
28 มิ.ย.2562 [14:18:21]
1,256
9
หนังสือเวียน
28 มิ.ย.2562 [13:36:31]
416
10
หนังสือเวียน
12 เม.ย.2562 [13:18:40]
1,293
11
หนังสือเวียน
28 มี.ค.2562 [10:30:50]
1,213
12
หนังสือเวียน
27 มี.ค.2562 [17:38:48]
1,215
13
หนังสือเวียน
14 ก.พ.2562 [16:06:49]
1,222
14
หนังสือเวียน
21 ม.ค.2562 [14:27:10]
1,238
15
หนังสือเวียน
12 ก.ย.2561 [12:39:19]
52
16
หนังสือเวียน
9 ก.ค.2561 [15:14:26]
11
17
หนังสือเวียน
9 ก.ค.2561 [15:09:30]
14
18
หนังสือเวียน
9 ก.ค.2561 [15:01:00]
9
19
หนังสือเวียน
26 มิ.ย.2561 [18:38:46]
1,224
20
หนังสือเวียน
19 มิ.ย.2561 [05:29:40]
13
21
หนังสือเวียน
8 มิ.ย.2561 [09:49:57]
43
22
หนังสือเวียน
4 มิ.ย.2561 [22:04:53]
14
23
หนังสือเวียน
1 มิ.ย.2561 [10:16:20]
14
24
หนังสือเวียน
27 พ.ค.2561 [13:42:45]
1,246
25
หนังสือเวียน
22 พ.ค.2561 [15:44:22]
372
26
หนังสือเวียน
21 พ.ค.2561 [11:16:49]
1,248
27
หนังสือเวียน
16 พ.ค.2561 [21:45:53]
1,235
28
หนังสือเวียน
1 พ.ค.2561 [10:37:19]
1,224
29
หนังสือเวียน
1 พ.ค.2561 [10:24:16]
1,247
30
หนังสือเวียน
8 เม.ย.2561 [15:22:51]
1,276
31
หนังสือเวียน
23 ก.พ.2561 [13:42:13]
1,228
32
หนังสือเวียน
2 ก.พ.2561 [10:49:43]
14
33
หนังสือเวียน
13 ม.ค.2561 [14:45:09]
20
34
หนังสือเวียน
11 ธ.ค.2560 [09:46:17]
11
35
หนังสือเวียน
14 พ.ย.2560 [13:37:29]
1,248
36
หนังสือเวียน
14 พ.ย.2560 [11:25:41]
48
37
หนังสือเวียน
16 ต.ค.2560 [17:06:41]
1,223
38
หนังสือเวียน
16 ต.ค.2560 [17:05:50]
17
39
หนังสือเวียน
16 ต.ค.2560 [17:05:09]
1,290
40
หนังสือเวียน
16 ต.ค.2560 [17:04:37]
1,244
41
หนังสือเวียน
16 ต.ค.2560 [17:04:03]
1,216
42
หนังสือเวียน
16 ต.ค.2560 [17:03:27]
1,236
จำนวนทั้งหมด 42 รายการ
1

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 385 คน | เมื่อวานนี้ : 465 คน | เดือนนี้:9,499คน | เดือนที่ผ่านมา  : 11,090 คน |ปีนี้  : 121,585 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence