ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
7 ธ.ค.2560 [15:15:47]
1181
2
1 ธ.ค.2560 [14:23:52]
1189
3
30 พ.ย.2560 [15:19:15]
1176
4
28 พ.ย.2560 [08:52:53]
1167
5
23 พ.ย.2560 [08:57:50]
1156
6
20 พ.ย.2560 [20:25:30]
1210
7
17 พ.ย.2560 [13:26:26]
1143
8
14 พ.ย.2560 [14:22:27]
1158
9
14 พ.ย.2560 [13:37:29]
1189
10
14 พ.ย.2560 [11:25:41]
1170
11
12 พ.ย.2560 [01:51:02]
1222
12
10 พ.ย.2560 [14:52:22]
1181
13
9 พ.ย.2560 [14:07:40]
1153
14
2 พ.ย.2560 [20:56:45]
95
15
2 พ.ย.2560 [15:46:12]
1186
16
25 ต.ค.2560 [15:08:09]
1367
17
25 ต.ค.2560 [11:23:48]
1149
18
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
1154
19
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
1157
20
18 ต.ค.2560 [15:55:41]
1208
21
17 ต.ค.2560 [17:32:36]
1149
22
17 ต.ค.2560 [17:30:40]
1152
23
17 ต.ค.2560 [17:18:01]
1150
24
16 ต.ค.2560 [21:58:36]
1178
25
16 ต.ค.2560 [21:57:52]
1176
26
16 ต.ค.2560 [21:32:56]
1183
27
16 ต.ค.2560 [21:32:09]
1186
28
16 ต.ค.2560 [21:29:07]
1184
29
16 ต.ค.2560 [21:26:35]
1175
30
16 ต.ค.2560 [17:07:51]
1183
31
16 ต.ค.2560 [17:07:12]
1177
32
16 ต.ค.2560 [17:06:41]
1183
33
16 ต.ค.2560 [17:05:50]
2
34
16 ต.ค.2560 [17:05:09]
1236
35
16 ต.ค.2560 [17:04:37]
1182
36
16 ต.ค.2560 [17:04:03]
1181
37
16 ต.ค.2560 [17:03:27]
1183
38
16 ต.ค.2560 [17:02:29]
1177
39
16 ต.ค.2560 [17:01:33]
1167
40
16 ต.ค.2560 [17:00:58]
1167
41
16 ต.ค.2560 [17:00:24]
1174
42
16 ต.ค.2560 [16:58:15]
1
43
16 ต.ค.2560 [16:56:00]
1153
44
16 ต.ค.2560 [16:55:03]
1153
45
16 ต.ค.2560 [16:54:11]
1156
46
16 ต.ค.2560 [16:52:59]
1178
47
16 ต.ค.2560 [16:50:49]
1159
48
16 ต.ค.2560 [16:50:01]
1158
49
16 ต.ค.2560 [16:48:55]
1336
50
16 ต.ค.2560 [16:48:18]
1155
51
16 ต.ค.2560 [13:39:21]
1173
52
16 ต.ค.2560 [13:38:28]
1176
53
16 ต.ค.2560 [13:36:06]
1185
54
16 ต.ค.2560 [13:33:17]
1168
55
16 ต.ค.2560 [13:31:50]
1175
56
16 ต.ค.2560 [13:30:27]
1173
57
16 ต.ค.2560 [13:28:47]
1168
58
16 ต.ค.2560 [13:27:17]
1170
59
16 ต.ค.2560 [13:26:03]
1151
60
16 ต.ค.2560 [13:24:41]
1150
61
16 ต.ค.2560 [13:23:18]
1178
62
16 ต.ค.2560 [13:22:29]
1153
63
16 ต.ค.2560 [13:21:38]
1153
64
16 ต.ค.2560 [13:20:20]
1154
65
16 ต.ค.2560 [13:19:04]
1151
66
16 ต.ค.2560 [13:16:35]
1148
67
16 ต.ค.2560 [13:13:26]
1149
68
16 ต.ค.2560 [13:12:15]
1144
69
16 ต.ค.2560 [13:11:22]
1346
70
16 ต.ค.2560 [13:09:51]
1141
71
16 ต.ค.2560 [13:08:01]
1140
72
16 ต.ค.2560 [13:07:07]
1146
73
16 ต.ค.2560 [13:05:58]
1719
74
16 ต.ค.2560 [13:04:13]
1143
75
16 ต.ค.2560 [13:01:42]
1184
จำนวนทั้งหมด 775 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 321 คน | เมื่อวานนี้ : 517 คน | เดือนนี้:2,123คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,177 คน |ปีนี้  : 79,734 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence