ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
16 ต.ค.2560 [17:02:29]
315
2
16 ต.ค.2560 [17:01:33]
317
3
16 ต.ค.2560 [17:00:58]
316
4
16 ต.ค.2560 [17:00:24]
318
5
16 ต.ค.2560 [16:58:15]
3
6
16 ต.ค.2560 [16:56:00]
376
7
16 ต.ค.2560 [16:55:03]
337
8
16 ต.ค.2560 [16:54:11]
308
9
16 ต.ค.2560 [16:52:59]
485
10
16 ต.ค.2560 [16:50:49]
303
11
16 ต.ค.2560 [16:50:01]
300
12
16 ต.ค.2560 [16:48:55]
472
13
16 ต.ค.2560 [16:48:18]
350
14
16 ต.ค.2560 [13:39:21]
316
15
16 ต.ค.2560 [13:38:28]
346
16
16 ต.ค.2560 [13:36:06]
360
17
16 ต.ค.2560 [13:33:17]
315
18
16 ต.ค.2560 [13:31:50]
349
19
16 ต.ค.2560 [13:30:27]
314
20
16 ต.ค.2560 [13:28:47]
315
21
16 ต.ค.2560 [13:27:17]
319
22
16 ต.ค.2560 [13:26:03]
311
23
16 ต.ค.2560 [13:24:41]
308
24
16 ต.ค.2560 [13:23:18]
327
25
16 ต.ค.2560 [13:22:29]
306
26
16 ต.ค.2560 [13:21:38]
305
27
16 ต.ค.2560 [13:20:20]
309
28
16 ต.ค.2560 [13:19:04]
307
29
16 ต.ค.2560 [13:16:35]
302
30
16 ต.ค.2560 [13:13:26]
307
31
16 ต.ค.2560 [13:12:15]
298
32
16 ต.ค.2560 [13:11:22]
313
33
16 ต.ค.2560 [13:09:51]
303
34
16 ต.ค.2560 [13:08:01]
300
35
16 ต.ค.2560 [13:07:07]
304
36
16 ต.ค.2560 [13:05:58]
2246
37
16 ต.ค.2560 [13:04:13]
406
38
16 ต.ค.2560 [13:01:42]
338
จำนวนทั้งหมด 738 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 65 คน | เมื่อวานนี้ : 283 คน | เดือนนี้:964คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,298 คน |ปีนี้  : 70,510 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence