ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
2 ก.พ.2561 [09:58:25]
1307
2
29 ม.ค.2561 [15:36:03]
1271
3
29 ม.ค.2561 [10:40:03]
1175
4
29 ม.ค.2561 [10:38:45]
1179
5
27 ม.ค.2561 [23:16:28]
73
6
26 ม.ค.2561 [12:44:54]
118
7
20 ม.ค.2561 [10:02:01]
1173
8
19 ม.ค.2561 [09:54:39]
1677
9
13 ม.ค.2561 [14:45:09]
108
10
5 ม.ค.2561 [10:43:45]
5
11
2 ม.ค.2561 [22:19:12]
1484
12
31 ธ.ค.2560 [15:09:05]
2162
13
26 ธ.ค.2560 [22:26:59]
1658
14
26 ธ.ค.2560 [10:42:39]
36
15
25 ธ.ค.2560 [09:18:30]
1189
16
15 ธ.ค.2560 [15:56:15]
99
17
15 ธ.ค.2560 [09:12:53]
1193
18
13 ธ.ค.2560 [06:38:24]
1324
19
12 ธ.ค.2560 [06:32:21]
1188
20
11 ธ.ค.2560 [09:46:17]
118
21
8 ธ.ค.2560 [21:13:48]
25
22
7 ธ.ค.2560 [21:44:06]
32
23
7 ธ.ค.2560 [21:33:30]
1173
24
7 ธ.ค.2560 [15:15:47]
192
25
1 ธ.ค.2560 [14:23:52]
1319
26
30 พ.ย.2560 [15:19:15]
1332
27
28 พ.ย.2560 [08:52:53]
1300
28
23 พ.ย.2560 [08:57:50]
1207
29
20 พ.ย.2560 [20:25:30]
1561
30
17 พ.ย.2560 [13:26:26]
1169
31
14 พ.ย.2560 [14:22:27]
1213
32
14 พ.ย.2560 [13:37:29]
9
33
14 พ.ย.2560 [11:25:41]
201
34
12 พ.ย.2560 [01:51:02]
1549
35
10 พ.ย.2560 [14:52:22]
1285
36
9 พ.ย.2560 [14:07:40]
1193
37
2 พ.ย.2560 [20:56:45]
320
38
2 พ.ย.2560 [15:46:12]
212
39
25 ต.ค.2560 [15:08:09]
1851
40
25 ต.ค.2560 [11:23:48]
1192
41
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
1196
42
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
1201
43
18 ต.ค.2560 [15:55:41]
80
44
17 ต.ค.2560 [17:32:36]
1193
45
17 ต.ค.2560 [17:30:40]
1188
46
17 ต.ค.2560 [17:18:01]
1193
47
16 ต.ค.2560 [21:58:36]
1315
48
16 ต.ค.2560 [21:57:52]
1298
49
16 ต.ค.2560 [21:32:56]
116
50
16 ต.ค.2560 [21:32:09]
1315
51
16 ต.ค.2560 [21:29:07]
84
52
16 ต.ค.2560 [21:26:35]
1312
53
16 ต.ค.2560 [17:07:51]
1395
54
16 ต.ค.2560 [17:07:12]
1331
55
16 ต.ค.2560 [17:06:41]
1322
56
16 ต.ค.2560 [17:05:50]
96
57
16 ต.ค.2560 [17:05:09]
1406
58
16 ต.ค.2560 [17:04:37]
1331
59
16 ต.ค.2560 [17:04:03]
1290
60
16 ต.ค.2560 [17:03:27]
1328
61
16 ต.ค.2560 [17:02:29]
1304
62
16 ต.ค.2560 [17:01:33]
1273
63
16 ต.ค.2560 [17:00:58]
1287
64
16 ต.ค.2560 [17:00:24]
1305
65
16 ต.ค.2560 [16:58:15]
75
66
16 ต.ค.2560 [16:56:00]
1225
67
16 ต.ค.2560 [16:55:03]
1203
68
16 ต.ค.2560 [16:54:11]
1191
69
16 ต.ค.2560 [16:52:59]
1282
70
16 ต.ค.2560 [16:50:49]
1209
71
16 ต.ค.2560 [16:50:01]
1200
72
16 ต.ค.2560 [16:48:55]
1650
73
16 ต.ค.2560 [16:48:18]
1235
74
16 ต.ค.2560 [13:39:21]
1307
75
16 ต.ค.2560 [13:38:28]
1307
76
16 ต.ค.2560 [13:36:06]
1351
77
16 ต.ค.2560 [13:33:17]
1343
78
16 ต.ค.2560 [13:31:50]
1297
79
16 ต.ค.2560 [13:30:27]
1314
80
16 ต.ค.2560 [13:28:47]
1265
81
16 ต.ค.2560 [13:27:17]
1391
82
16 ต.ค.2560 [13:26:03]
1193
83
16 ต.ค.2560 [13:24:41]
1192
84
16 ต.ค.2560 [13:23:18]
1308
85
16 ต.ค.2560 [13:22:29]
1196
86
16 ต.ค.2560 [13:21:38]
1189
87
16 ต.ค.2560 [13:20:20]
1198
88
16 ต.ค.2560 [13:19:04]
1193
89
16 ต.ค.2560 [13:16:35]
1186
90
16 ต.ค.2560 [13:13:26]
1186
91
16 ต.ค.2560 [13:12:15]
1170
92
16 ต.ค.2560 [13:11:22]
1536
93
16 ต.ค.2560 [13:09:51]
1175
94
16 ต.ค.2560 [13:08:01]
1170
95
16 ต.ค.2560 [13:07:07]
1176
96
16 ต.ค.2560 [13:05:58]
2313
97
16 ต.ค.2560 [13:04:13]
1173
98
16 ต.ค.2560 [13:01:42]
1317
จำนวนทั้งหมด 798 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
เพลงมาร์ชลือคำหาญ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 226 คน | เมื่อวานนี้ : 594 คน | เดือนนี้:3,395คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,293 คน |ปีนี้  : 164,063 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence