ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
158
2
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
198
3
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
271
4
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
112
5
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
1,221
6
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
610
7
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
324
8
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
136
9
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
350
10
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
235
11
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
173
12
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
521
13
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
689
14
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
317
15
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
334
16
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
305
17
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
888
18
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 พ.ค.2562 [13:58:01]
796
19
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
13
20
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
604
21
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
2
22
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
3
23
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
282
24
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 มี.ค.2562 [09:51:18]
252
25
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 มี.ค.2562 [09:47:33]
272
26
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
985
27
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ธ.ค.2561 [11:01:04]
978
28
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
332
29
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
351
30
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
319
31
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 ต.ค.2561 [13:53:30]
534
32
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 ต.ค.2561 [13:49:07]
303
33
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
248
34
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 ก.ย.2561 [12:19:20]
347
35
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
240
36
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
1,220
37
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
313
38
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
154
39
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
493
40
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
298
41
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
273
42
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
392
43
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
376
44
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
359
45
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
684
46
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
149
47
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
128
48
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
83
49
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
142
50
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
46
51
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
198
52
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
195
53
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
157
54
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:15:17]
227
55
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:08:36]
228
56
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [04:22:59]
17
57
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 พ.ค.2561 [05:28:34]
253
58
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 พ.ค.2561 [11:39:14]
655
59
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:37:27]
140
60
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:36:20]
19
61
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
114
62
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
117
63
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
122
64
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:30:27]
105
65
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:25:39]
111
66
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:24:38]
112
67
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:23:33]
280
68
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:21:09]
115
69
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:08:56]
92
70
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:07:43]
96
71
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:06:37]
113
72
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:05:40]
159
73
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:04:25]
183
74
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:02:46]
134
75
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:01:21]
134
76
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [13:57:32]
159
77
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 มี.ค.2561 [10:35:58]
486
78
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 มี.ค.2561 [15:09:26]
251
79
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 ม.ค.2561 [12:44:54]
566
80
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
5 ม.ค.2561 [10:43:45]
12
81
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 ธ.ค.2560 [10:42:39]
240
82
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 ธ.ค.2560 [06:32:21]
193
83
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ธ.ค.2560 [21:44:06]
186
84
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
23 พ.ย.2560 [08:57:50]
139
85
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
14 พ.ย.2560 [14:22:27]
1,368
86
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 พ.ย.2560 [14:52:22]
1,042
87
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
9 พ.ย.2560 [14:07:40]
308
88
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2 พ.ย.2560 [20:56:45]
293
89
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
25 ต.ค.2560 [11:23:48]
201
90
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
257
91
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 ต.ค.2560 [13:07:54]
480
92
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 ต.ค.2560 [17:32:36]
245
93
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 ต.ค.2560 [17:30:40]
188
94
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 ต.ค.2560 [17:18:01]
218
95
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ต.ค.2560 [16:58:15]
669
96
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ต.ค.2560 [16:56:00]
314
97
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ต.ค.2560 [16:55:03]
144
98
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ต.ค.2560 [16:54:11]
168
99
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ต.ค.2560 [16:52:59]
362
100
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ต.ค.2560 [16:50:49]
280
จำนวนทั้งหมด 110 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 560 คน | เมื่อวานนี้ : 539 คน | เดือนนี้:14,769คน | เดือนที่ผ่านมา  : 14,769 คน |ปีนี้  : 38,022 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560