ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
22 พ.ค.2566 [15:37:52]
120
2
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 พ.ค.2566 [15:36:12]
164
3
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 ต.ค.2565 [13:04:19]
1,257
4
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
21 ต.ค.2565 [12:40:24]
1,276
5
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 ก.ค.2565 [11:04:20]
1,192
6
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 มิ.ย.2565 [13:30:24]
1,497
7
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 มิ.ย.2565 [13:28:32]
1,649
8
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
15 มิ.ย.2565 [11:35:43]
1,205
9
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
13 มิ.ย.2565 [10:32:50]
1,181
10
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 พ.ค.2565 [10:51:17]
1,204
11
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
9 พ.ค.2565 [15:58:49]
1,218
12
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 พ.ค.2565 [08:04:59]
1,208
13
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 พ.ค.2565 [07:55:48]
1,194
14
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 พ.ค.2565 [07:52:50]
1,187
15
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 พ.ค.2565 [07:49:24]
1,670
16
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 ก.พ.2565 [14:12:43]
1,183
17
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 พ.ย.2564 [16:25:30]
1,197
18
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 พ.ย.2564 [16:21:11]
1,167
19
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 พ.ย.2564 [11:10:06]
1,176
20
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 ต.ค.2564 [14:58:35]
1,179
21
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 ต.ค.2564 [13:46:10]
1,171
22
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 มิ.ย.2564 [14:20:26]
1,211
23
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 พ.ค.2564 [17:17:05]
9
24
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 พ.ค.2564 [17:16:05]
1,158
25
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ม.ค.2564 [13:10:49]
21
26
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 ธ.ค.2563 [16:57:52]
1,155
27
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
30 พ.ย.2563 [13:54:06]
1,171
28
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 พ.ย.2563 [09:21:37]
1,168
29
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 พ.ย.2563 [09:07:53]
1,176
30
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 พ.ย.2563 [05:59:32]
1,208
31
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 พ.ย.2563 [20:54:35]
1,561
32
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 พ.ย.2563 [20:44:19]
1,170
33
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ย.2563 [21:47:55]
5
34
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ต.ค.2563 [14:30:47]
1,160
35
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 ต.ค.2563 [10:48:39]
7
36
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 ต.ค.2563 [10:29:46]
1,154
37
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ส.ค.2563 [14:07:36]
1,156
38
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 ส.ค.2563 [15:55:41]
1,158
39
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 ก.ค.2563 [13:37:06]
1,157
40
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
23 ก.ค.2563 [15:05:38]
1,154
41
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
23 ก.ค.2563 [15:01:14]
1,154
42
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
23 ก.ค.2563 [14:56:31]
1,189
43
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ก.ค.2563 [15:44:01]
1,154
44
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
14 ก.ค.2563 [11:56:58]
1,152
45
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
13 ก.ค.2563 [11:21:46]
1,153
46
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
1,160
47
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
1,162
48
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
1,159
49
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 ก.ค.2563 [11:43:15]
1,156
50
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
1,155
51
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
1,186
52
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 เม.ย.2563 [18:54:12]
1,156
53
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
1,159
54
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
1,157
55
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
1,155
56
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
1,156
57
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
1,164
58
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
1,162
59
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
1,161
60
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
1,157
61
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
1,158
62
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
1,154
63
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
1,161
64
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
1,154
65
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
1,160
66
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
1,160
67
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
8
68
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
1,155
69
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
9
70
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 พ.ค.2562 [13:58:01]
1,164
71
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
1,189
72
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
1,159
73
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
8
74
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
9
75
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
1,157
76
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 มี.ค.2562 [09:51:18]
1,156
77
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 มี.ค.2562 [09:47:33]
1,153
78
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
1,170
79
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ธ.ค.2561 [11:01:04]
1,156
80
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
1,157
81
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
1,157
82
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
8
83
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 ต.ค.2561 [13:53:30]
1,158
84
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 ต.ค.2561 [13:49:07]
1,155
85
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
1,218
86
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 ก.ย.2561 [12:19:20]
1,161
87
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
1,154
88
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
1,234
89
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
1,203
90
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
1,159
91
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
1,162
92
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
5
93
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
1,156
94
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
34
95
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
1,180
96
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
1,180
97
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
1,157
98
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
1,176
99
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
1,149
100
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
1,158
จำนวนทั้งหมด 162 รายการ
1 2

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 47 คน | เมื่อวานนี้ : 517 คน | เดือนนี้:2,123คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,177 คน |ปีนี้  : 79,734 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence