ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ส.ค.2563 [14:07:36]
108
2
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 ส.ค.2563 [15:55:41]
113
3
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 ก.ค.2563 [13:37:06]
104
4
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
23 ก.ค.2563 [15:05:38]
101
5
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
23 ก.ค.2563 [15:01:14]
99
6
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
23 ก.ค.2563 [14:56:31]
108
7
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ก.ค.2563 [15:44:01]
103
8
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
14 ก.ค.2563 [11:56:58]
103
9
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
13 ก.ค.2563 [11:21:46]
100
10
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
106
11
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
107
12
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
102
13
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 ก.ค.2563 [11:43:15]
103
14
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
103
15
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
119
16
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 เม.ย.2563 [18:54:12]
98
17
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
103
18
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
99
19
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
100
20
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
105
21
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
103
22
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
100
23
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
101
24
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
100
25
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
101
26
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
100
27
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
99
28
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
100
29
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
100
30
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
99
31
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
99
32
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
98
33
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
105
34
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 พ.ค.2562 [13:58:01]
102
35
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
100
36
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
101
37
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
99
38
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
100
39
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
101
40
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 มี.ค.2562 [09:51:18]
100
41
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 มี.ค.2562 [09:47:33]
100
42
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
99
43
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ธ.ค.2561 [11:01:04]
99
44
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
101
45
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
99
46
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
100
47
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 ต.ค.2561 [13:53:30]
104
48
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 ต.ค.2561 [13:49:07]
101
49
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
113
50
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 ก.ย.2561 [12:19:20]
101
51
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
100
52
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
109
53
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
140
54
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
106
55
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
111
56
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
141
57
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
103
58
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
105
59
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
107
60
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
138
61
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
102
62
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
100
63
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
98
64
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
99
65
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
99
66
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
101
67
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
100
68
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
100
69
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
99
70
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:15:17]
99
71
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:08:36]
100
72
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [04:22:59]
105
73
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 พ.ค.2561 [05:28:34]
103
74
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 พ.ค.2561 [11:39:14]
109
75
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:37:27]
103
76
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:36:20]
103
77
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
99
78
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
100
79
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
102
80
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:30:27]
101
81
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:25:39]
101
82
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:24:38]
101
83
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:23:33]
102
84
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:21:09]
101
85
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:08:56]
101
86
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:07:43]
101
87
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:06:37]
101
88
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:05:40]
100
89
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:04:25]
100
90
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:02:46]
101
91
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:01:21]
100
92
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [13:57:32]
104
93
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 มี.ค.2561 [10:35:58]
100
94
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 มี.ค.2561 [15:09:26]
100
95
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 ม.ค.2561 [12:44:54]
2
96
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
5 ม.ค.2561 [10:43:45]
99
97
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 ธ.ค.2560 [10:42:39]
99
98
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 ธ.ค.2560 [06:32:21]
99
99
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ธ.ค.2560 [21:44:06]
98
100
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
23 พ.ย.2560 [08:57:50]
99
จำนวนทั้งหมด 126 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 45 คน | เมื่อวานนี้ : 285 คน | เดือนนี้:6,231คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,250 คน |ปีนี้  : 111,840 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560