ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 ก.ค.2565 [11:04:20]
219
2
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 มิ.ย.2565 [13:30:24]
201
3
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 มิ.ย.2565 [13:28:32]
228
4
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
15 มิ.ย.2565 [11:35:43]
132
5
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
13 มิ.ย.2565 [10:32:50]
118
6
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 พ.ค.2565 [10:51:17]
407
7
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
9 พ.ค.2565 [15:58:49]
374
8
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 พ.ค.2565 [08:04:59]
298
9
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 พ.ค.2565 [07:55:48]
394
10
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 พ.ค.2565 [07:52:50]
212
11
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 พ.ค.2565 [07:49:24]
528
12
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 ก.พ.2565 [14:12:43]
408
13
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 พ.ย.2564 [16:25:30]
433
14
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 พ.ย.2564 [16:21:11]
445
15
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 พ.ย.2564 [11:10:06]
903
16
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 ต.ค.2564 [14:58:35]
420
17
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 ต.ค.2564 [13:46:10]
422
18
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 มิ.ย.2564 [14:20:26]
567
19
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 พ.ค.2564 [17:17:05]
442
20
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 พ.ค.2564 [17:16:05]
382
21
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ม.ค.2564 [13:10:49]
99
22
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 ธ.ค.2563 [16:57:52]
405
23
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
30 พ.ย.2563 [13:54:06]
410
24
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 พ.ย.2563 [09:21:37]
118
25
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 พ.ย.2563 [09:07:53]
408
26
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 พ.ย.2563 [05:59:32]
46
27
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 พ.ย.2563 [20:54:35]
1,387
28
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 พ.ย.2563 [20:44:19]
395
29
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ย.2563 [21:47:55]
143
30
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ต.ค.2563 [14:30:47]
34
31
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 ต.ค.2563 [10:48:39]
62
32
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 ต.ค.2563 [10:29:46]
385
33
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ส.ค.2563 [14:07:36]
404
34
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 ส.ค.2563 [15:55:41]
396
35
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 ก.ค.2563 [13:37:06]
390
36
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
23 ก.ค.2563 [15:05:38]
367
37
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
23 ก.ค.2563 [15:01:14]
378
38
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
23 ก.ค.2563 [14:56:31]
421
39
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ก.ค.2563 [15:44:01]
386
40
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
14 ก.ค.2563 [11:56:58]
383
41
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
13 ก.ค.2563 [11:21:46]
401
42
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
520
43
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
434
44
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
375
45
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 ก.ค.2563 [11:43:15]
402
46
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
383
47
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
745
48
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 เม.ย.2563 [18:54:12]
374
49
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
569
50
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
389
51
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
503
52
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
400
53
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
388
54
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
449
55
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
364
56
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
368
57
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
375
58
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
388
59
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
376
60
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
372
61
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
369
62
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
379
63
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
67
64
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
365
65
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
79
66
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 พ.ค.2562 [13:58:01]
401
67
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
380
68
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
388
69
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
7
70
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
9
71
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
374
72
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 มี.ค.2562 [09:51:18]
368
73
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 มี.ค.2562 [09:47:33]
378
74
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
435
75
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ธ.ค.2561 [11:01:04]
382
76
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
369
77
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
374
78
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
1
79
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 ต.ค.2561 [13:53:30]
395
80
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 ต.ค.2561 [13:49:07]
379
81
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
1,479
82
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 ก.ย.2561 [12:19:20]
959
83
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
376
84
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
319
85
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
1,046
86
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
362
87
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
660
88
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
45
89
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
366
90
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
192
91
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
729
92
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
694
93
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
382
94
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
369
95
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
358
96
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
361
97
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
373
98
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
371
99
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
346
100
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
348
จำนวนทั้งหมด 158 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 82 คน | เมื่อวานนี้ : 435 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,489 คน |ปีนี้  : 93,436 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence