ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 พ.ย.2563 [20:54:35]
47
2
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 พ.ย.2563 [20:44:19]
19
3
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ย.2563 [21:47:55]
27
4
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ต.ค.2563 [14:30:47]
104
5
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 ต.ค.2563 [10:48:39]
315
6
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 ต.ค.2563 [10:29:46]
192
7
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ส.ค.2563 [14:07:36]
174
8
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 ส.ค.2563 [15:55:41]
224
9
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 ก.ค.2563 [13:37:06]
188
10
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
23 ก.ค.2563 [15:05:38]
161
11
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
23 ก.ค.2563 [15:01:14]
260
12
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
23 ก.ค.2563 [14:56:31]
186
13
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ก.ค.2563 [15:44:01]
182
14
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
14 ก.ค.2563 [11:56:58]
164
15
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
13 ก.ค.2563 [11:21:46]
177
16
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
213
17
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
38
18
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
308
19
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 ก.ค.2563 [11:43:15]
173
20
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
162
21
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
389
22
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 เม.ย.2563 [18:54:12]
133
23
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
211
24
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
135
25
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
140
26
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
245
27
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
151
28
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
141
29
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
140
30
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
126
31
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
135
32
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
123
33
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
124
34
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
125
35
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
122
36
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
124
37
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
4
38
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
121
39
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
239
40
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 พ.ค.2562 [13:58:01]
142
41
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
120
42
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
130
43
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
1
44
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
2
45
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
122
46
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 มี.ค.2562 [09:51:18]
122
47
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 มี.ค.2562 [09:47:33]
131
48
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
141
49
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ธ.ค.2561 [11:01:04]
120
50
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
126
51
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
134
52
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
6
53
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 ต.ค.2561 [13:53:30]
184
54
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 ต.ค.2561 [13:49:07]
140
55
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
473
56
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 ก.ย.2561 [12:19:20]
124
57
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
129
58
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
284
59
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
731
60
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
137
61
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
141
62
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
33
63
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
127
64
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
17
65
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
398
66
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
425
67
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
159
68
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
110
69
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
115
70
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
112
71
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
116
72
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
116
73
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
116
74
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
117
75
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
112
76
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:15:17]
118
77
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:08:36]
129
78
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [04:22:59]
133
79
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 พ.ค.2561 [05:28:34]
442
80
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 พ.ค.2561 [11:39:14]
535
81
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:37:27]
129
82
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:36:20]
151
83
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
112
84
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
118
85
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
120
86
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:30:27]
123
87
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:25:39]
118
88
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:24:38]
118
89
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:23:33]
403
90
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:21:09]
116
91
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:08:56]
116
92
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:07:43]
123
93
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:06:37]
126
94
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:05:40]
9
95
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:04:25]
327
96
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:02:46]
130
97
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:01:21]
126
98
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [13:57:32]
144
99
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 มี.ค.2561 [10:35:58]
231
100
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 มี.ค.2561 [15:09:26]
130
จำนวนทั้งหมด 132 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 342 คน | เมื่อวานนี้ : 327 คน | เดือนนี้:8,170คน | เดือนที่ผ่านมา  : 7,872 คน |ปีนี้  : 129,494 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560