ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ม.ค.2564 [13:10:49]
220
2
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 ธ.ค.2563 [16:57:52]
261
3
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
30 พ.ย.2563 [13:54:06]
301
4
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 พ.ย.2563 [09:21:37]
271
5
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 พ.ย.2563 [09:07:53]
287
6
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 พ.ย.2563 [05:59:32]
412
7
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 พ.ย.2563 [20:54:35]
711
8
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 พ.ย.2563 [20:44:19]
237
9
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ย.2563 [21:47:55]
195
10
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ต.ค.2563 [14:30:47]
232
11
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 ต.ค.2563 [10:48:39]
191
12
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 ต.ค.2563 [10:29:46]
206
13
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ส.ค.2563 [14:07:36]
256
14
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 ส.ค.2563 [15:55:41]
212
15
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 ก.ค.2563 [13:37:06]
206
16
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
23 ก.ค.2563 [15:05:38]
189
17
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
23 ก.ค.2563 [15:01:14]
281
18
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
23 ก.ค.2563 [14:56:31]
195
19
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ก.ค.2563 [15:44:01]
222
20
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
14 ก.ค.2563 [11:56:58]
171
21
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
13 ก.ค.2563 [11:21:46]
175
22
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 ก.ค.2563 [09:48:08]
207
23
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ก.ค.2563 [13:03:29]
420
24
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ก.ค.2563 [08:57:49]
267
25
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 ก.ค.2563 [11:43:15]
228
26
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 ก.ค.2563 [17:51:25]
200
27
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 มิ.ย.2563 [10:07:44]
213
28
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 เม.ย.2563 [18:54:12]
202
29
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 ก.พ.2563 [18:59:16]
245
30
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
30 ม.ค.2563 [10:42:54]
185
31
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 ม.ค.2563 [08:56:18]
173
32
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 ธ.ค.2562 [06:22:26]
299
33
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
14 พ.ย.2562 [12:10:50]
190
34
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
13 พ.ย.2562 [11:05:12]
184
35
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6 พ.ย.2562 [10:51:00]
179
36
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ต.ค.2562 [10:23:17]
174
37
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 ส.ค.2562 [10:09:21]
173
38
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ส.ค.2562 [14:22:29]
165
39
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 ก.ค.2562 [18:35:35]
7
40
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 มิ.ย.2562 [14:07:38]
185
41
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
167
42
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:40:02]
168
43
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:25:03]
183
44
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 มิ.ย.2562 [11:23:53]
168
45
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 พ.ค.2562 [10:26:15]
255
46
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 พ.ค.2562 [13:58:01]
196
47
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 พ.ค.2562 [16:43:49]
162
48
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 พ.ค.2562 [12:52:07]
179
49
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 พ.ค.2562 [15:22:41]
19
50
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
15 พ.ค.2562 [05:57:32]
24
51
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 มี.ค.2562 [10:30:16]
168
52
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 มี.ค.2562 [09:51:18]
165
53
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 มี.ค.2562 [09:47:33]
166
54
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ธ.ค.2561 [11:29:17]
184
55
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 ธ.ค.2561 [11:01:04]
164
56
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
25 ธ.ค.2561 [23:30:46]
171
57
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 ธ.ค.2561 [07:01:57]
168
58
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
15 พ.ย.2561 [15:39:05]
169
59
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 ต.ค.2561 [13:53:30]
197
60
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 ต.ค.2561 [13:49:07]
203
61
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
636
62
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 ก.ย.2561 [12:19:20]
175
63
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
165
64
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
386
65
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
229
66
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
169
67
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
174
68
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
26
69
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
169
70
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
260
71
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
476
72
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
482
73
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
247
74
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
162
75
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
160
76
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
160
77
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
161
78
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
159
79
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
161
80
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
165
81
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
160
82
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:15:17]
163
83
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [05:08:36]
164
84
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 พ.ค.2561 [04:22:59]
169
85
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 พ.ค.2561 [05:28:34]
510
86
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 พ.ค.2561 [11:39:14]
614
87
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:37:27]
161
88
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:36:20]
223
89
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
160
90
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
160
91
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
161
92
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:30:27]
161
93
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:25:39]
158
94
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:24:38]
160
95
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:23:33]
470
96
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:21:09]
160
97
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:08:56]
167
98
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:07:43]
165
99
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:06:37]
167
100
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 เม.ย.2561 [14:05:40]
168
จำนวนทั้งหมด 138 รายการ
1 2
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 35 คน | เมื่อวานนี้ : 291 คน | เดือนนี้:7,392คน | เดือนที่ผ่านมา  : 8,554 คน |ปีนี้  : 15,946 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560