ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน/ครั้ง
1
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
4 มิ.ย.2561 [22:07:09]
406
2
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
28 เม.ย.2561 [09:30:17]
386
3
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
25 เม.ย.2561 [11:33:07]
371
4
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
8 เม.ย.2561 [14:44:16]
392
5
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
23 ก.พ.2561 [21:32:42]
368
6
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
22 ก.พ.2561 [04:49:46]
381
7
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
22 ก.พ.2561 [04:07:07]
373
8
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
13 ก.พ.2561 [10:03:25]
382
9
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
13 ก.พ.2561 [09:52:04]
375
10
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
6 ก.พ.2561 [10:04:45]
369
11
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
2 ก.พ.2561 [09:59:36]
381
12
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
2 ก.พ.2561 [09:58:25]
370
13
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
16 ต.ค.2560 [21:58:36]
384
14
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
16 ต.ค.2560 [21:57:52]
380
15
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
16 ต.ค.2560 [21:32:56]
378
16
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
16 ต.ค.2560 [21:32:09]
385
17
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
16 ต.ค.2560 [21:29:07]
378
18
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
16 ต.ค.2560 [21:26:35]
372
จำนวนทั้งหมด 18 รายการ
1
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 99 คน | เมื่อวานนี้ : 435 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,489 คน |ปีนี้  : 93,436 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence