ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
17 ต.ค.2561 [13:53:30]
1220
2
17 ต.ค.2561 [13:49:07]
1212
3
16 ต.ค.2561 [21:57:51]
109
4
16 ต.ค.2561 [09:33:30]
1367
5
10 ต.ค.2561 [10:45:17]
105
6
10 ต.ค.2561 [10:17:30]
1172
7
5 ต.ค.2561 [20:12:45]
1204
8
5 ต.ค.2561 [09:58:09]
1803
9
13 ก.ย.2561 [14:45:03]
1328
10
13 ก.ย.2561 [09:59:39]
1331
11
12 ก.ย.2561 [15:17:21]
1340
12
12 ก.ย.2561 [12:39:19]
148
13
12 ก.ย.2561 [12:24:01]
1184
14
12 ก.ย.2561 [12:19:20]
38
15
10 ก.ย.2561 [13:14:34]
1176
16
27 ส.ค.2561 [14:00:48]
1294
17
27 ส.ค.2561 [13:43:39]
1206
18
26 ส.ค.2561 [13:04:19]
34
19
23 ส.ค.2561 [11:45:34]
1180
20
23 ส.ค.2561 [10:51:17]
1387
21
22 ส.ค.2561 [09:23:51]
1404
22
21 ส.ค.2561 [15:48:54]
1495
23
21 ส.ค.2561 [14:35:43]
1512
24
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
1205
25
15 ส.ค.2561 [18:39:45]
1302
26
15 ส.ค.2561 [18:34:39]
1327
27
13 ส.ค.2561 [15:16:16]
1193
28
9 ส.ค.2561 [22:38:06]
1370
29
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
34
30
26 ก.ค.2561 [21:40:54]
1179
31
26 ก.ค.2561 [21:37:03]
1422
32
20 ก.ค.2561 [19:52:18]
1181
33
20 ก.ค.2561 [16:39:16]
22
34
20 ก.ค.2561 [11:25:26]
1181
35
20 ก.ค.2561 [11:08:00]
1301
36
17 ก.ค.2561 [12:33:54]
1475
37
17 ก.ค.2561 [12:29:13]
1704
38
17 ก.ค.2561 [12:23:19]
1177
39
17 ก.ค.2561 [12:16:56]
1407
40
11 ก.ค.2561 [22:20:58]
1310
41
10 ก.ค.2561 [17:28:23]
1904
42
9 ก.ค.2561 [15:14:26]
99
43
9 ก.ค.2561 [15:09:30]
70
44
9 ก.ค.2561 [15:01:00]
93
45
5 ก.ค.2561 [10:13:28]
1231
46
5 ก.ค.2561 [10:09:30]
1294
47
5 ก.ค.2561 [09:59:54]
1290
48
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
63
49
26 มิ.ย.2561 [18:38:46]
1309
50
21 มิ.ย.2561 [22:32:54]
1324
51
19 มิ.ย.2561 [14:28:31]
1315
52
19 มิ.ย.2561 [05:29:40]
124
53
18 มิ.ย.2561 [16:16:33]
1180
54
16 มิ.ย.2561 [10:54:36]
2962
55
16 มิ.ย.2561 [07:52:12]
1279
56
16 มิ.ย.2561 [05:49:52]
1347
57
13 มิ.ย.2561 [14:36:30]
1175
58
12 มิ.ย.2561 [14:35:24]
1312
59
11 มิ.ย.2561 [16:35:25]
1188
60
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
1212
61
11 มิ.ย.2561 [14:56:13]
1690
62
11 มิ.ย.2561 [14:52:36]
1886
63
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
252
64
8 มิ.ย.2561 [09:49:57]
243
65
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
1313
66
8 มิ.ย.2561 [08:43:31]
1325
67
6 มิ.ย.2561 [12:20:35]
1352
68
5 มิ.ย.2561 [09:33:00]
1170
69
4 มิ.ย.2561 [22:07:09]
114
70
4 มิ.ย.2561 [22:04:53]
111
71
1 มิ.ย.2561 [10:16:20]
116
72
1 มิ.ย.2561 [09:43:12]
1300
73
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
1305
74
27 พ.ค.2561 [13:42:45]
1354
75
26 พ.ค.2561 [11:23:31]
1319
76
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
1218
77
24 พ.ค.2561 [09:23:41]
1300
78
22 พ.ค.2561 [16:05:46]
1360
79
22 พ.ค.2561 [15:50:50]
1177
80
22 พ.ค.2561 [15:44:22]
111
81
22 พ.ค.2561 [15:39:46]
1298
82
21 พ.ค.2561 [11:16:49]
1346
83
21 พ.ค.2561 [11:08:24]
1183
84
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
1323
85
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
30
86
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
1203
87
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
1227
88
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
1199
89
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
1190
90
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
1194
91
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
1199
92
18 พ.ค.2561 [05:15:17]
1193
93
18 พ.ค.2561 [05:08:36]
1193
94
18 พ.ค.2561 [04:22:59]
1205
95
17 พ.ค.2561 [05:28:34]
1373
96
16 พ.ค.2561 [21:45:53]
1290
97
16 พ.ค.2561 [21:38:02]
1327
98
16 พ.ค.2561 [21:36:40]
1323
99
16 พ.ค.2561 [21:34:56]
1416
100
16 พ.ค.2561 [21:33:20]
1258
จำนวนทั้งหมด 798 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
เพลงมาร์ชลือคำหาญ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 140 คน | เมื่อวานนี้ : 594 คน | เดือนนี้:3,395คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,293 คน |ปีนี้  : 164,063 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence