ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
1 มิ.ย.2561 [10:16:20]
298
2
1 มิ.ย.2561 [09:43:12]
297
3
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
310
4
27 พ.ค.2561 [13:42:45]
298
5
26 พ.ค.2561 [11:23:31]
306
6
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
301
7
24 พ.ค.2561 [09:23:41]
296
8
22 พ.ค.2561 [16:05:46]
305
9
22 พ.ค.2561 [15:50:50]
290
10
22 พ.ค.2561 [15:44:22]
465
11
22 พ.ค.2561 [15:39:46]
294
12
21 พ.ค.2561 [11:16:49]
301
13
21 พ.ค.2561 [11:08:24]
294
14
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
298
15
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
295
16
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
295
17
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
294
18
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
297
19
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
289
20
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
290
21
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
294
22
18 พ.ค.2561 [05:15:17]
294
23
18 พ.ค.2561 [05:08:36]
292
24
18 พ.ค.2561 [04:22:59]
297
25
17 พ.ค.2561 [05:28:34]
330
26
16 พ.ค.2561 [21:45:53]
298
27
16 พ.ค.2561 [21:38:02]
303
28
16 พ.ค.2561 [21:36:40]
297
29
16 พ.ค.2561 [21:34:56]
313
30
16 พ.ค.2561 [21:33:20]
296
31
16 พ.ค.2561 [21:31:04]
296
32
16 พ.ค.2561 [21:29:24]
299
33
16 พ.ค.2561 [21:27:58]
298
34
16 พ.ค.2561 [21:25:59]
299
35
16 พ.ค.2561 [21:24:28]
296
36
12 พ.ค.2561 [06:48:31]
301
37
12 พ.ค.2561 [06:43:42]
300
38
11 พ.ค.2561 [15:00:06]
290
39
7 พ.ค.2561 [11:27:56]
302
40
6 พ.ค.2561 [16:43:32]
292
41
4 พ.ค.2561 [15:17:23]
1180
42
4 พ.ค.2561 [11:39:14]
403
43
3 พ.ค.2561 [14:31:08]
298
44
1 พ.ค.2561 [10:37:19]
298
45
1 พ.ค.2561 [10:24:16]
304
46
28 เม.ย.2561 [09:47:24]
289
47
28 เม.ย.2561 [09:37:53]
301
48
28 เม.ย.2561 [09:30:17]
300
49
25 เม.ย.2561 [11:33:07]
296
50
18 เม.ย.2561 [21:59:46]
290
51
10 เม.ย.2561 [13:56:13]
293
52
8 เม.ย.2561 [15:22:51]
302
53
8 เม.ย.2561 [15:04:21]
304
54
8 เม.ย.2561 [14:44:16]
313
55
8 เม.ย.2561 [14:37:27]
298
56
8 เม.ย.2561 [14:36:20]
295
57
8 เม.ย.2561 [14:35:25]
292
58
8 เม.ย.2561 [14:33:25]
294
59
8 เม.ย.2561 [14:31:47]
295
60
8 เม.ย.2561 [14:30:27]
293
61
8 เม.ย.2561 [14:25:39]
294
62
8 เม.ย.2561 [14:24:38]
292
63
8 เม.ย.2561 [14:23:33]
338
64
8 เม.ย.2561 [14:21:09]
295
65
8 เม.ย.2561 [14:08:56]
300
66
8 เม.ย.2561 [14:07:43]
302
67
8 เม.ย.2561 [14:06:37]
300
68
8 เม.ย.2561 [14:05:40]
304
69
8 เม.ย.2561 [14:04:25]
299
70
8 เม.ย.2561 [14:02:46]
303
71
8 เม.ย.2561 [14:01:21]
303
72
8 เม.ย.2561 [13:57:32]
303
73
3 เม.ย.2561 [22:12:46]
294
74
3 เม.ย.2561 [16:23:17]
308
75
3 เม.ย.2561 [14:15:58]
300
76
2 เม.ย.2561 [22:28:23]
290
77
31 มี.ค.2561 [09:41:36]
317
78
31 มี.ค.2561 [09:41:36]
295
79
30 มี.ค.2561 [10:44:14]
1227
80
30 มี.ค.2561 [10:32:58]
307
81
30 มี.ค.2561 [06:19:22]
293
82
29 มี.ค.2561 [15:07:46]
309
83
28 มี.ค.2561 [06:11:13]
294
84
27 มี.ค.2561 [13:39:03]
341
85
26 มี.ค.2561 [14:54:41]
304
86
26 มี.ค.2561 [13:23:46]
297
87
23 มี.ค.2561 [10:29:54]
292
88
23 มี.ค.2561 [10:25:18]
294
89
22 มี.ค.2561 [12:00:20]
297
90
17 มี.ค.2561 [10:36:19]
294
91
16 มี.ค.2561 [23:39:35]
292
92
16 มี.ค.2561 [23:23:50]
299
93
16 มี.ค.2561 [23:14:45]
298
94
16 มี.ค.2561 [22:31:53]
300
95
15 มี.ค.2561 [11:18:49]
1171
96
14 มี.ค.2561 [19:27:38]
290
97
14 มี.ค.2561 [18:25:06]
292
98
14 มี.ค.2561 [18:13:03]
293
99
12 มี.ค.2561 [10:35:58]
291
100
12 มี.ค.2561 [06:37:44]
291
จำนวนทั้งหมด 728 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 332 คน | เมื่อวานนี้ : 332 คน | เดือนนี้:9,440คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,238 คน |ปีนี้  : 58,095 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence