ลำดับที่
ประเภท
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
21 ส.ค.2561 [10:13:11]
1159
2
15 ส.ค.2561 [18:39:45]
1175
3
15 ส.ค.2561 [18:34:39]
1174
4
13 ส.ค.2561 [15:16:16]
1151
5
9 ส.ค.2561 [22:38:06]
1172
6
9 ส.ค.2561 [22:18:51]
1162
7
26 ก.ค.2561 [21:40:54]
1141
8
26 ก.ค.2561 [21:37:03]
1236
9
20 ก.ค.2561 [19:52:18]
1145
10
20 ก.ค.2561 [16:39:16]
11
11
20 ก.ค.2561 [11:25:26]
1142
12
20 ก.ค.2561 [11:08:00]
1173
13
17 ก.ค.2561 [12:33:54]
1180
14
17 ก.ค.2561 [12:29:13]
1459
15
17 ก.ค.2561 [12:23:19]
1144
16
17 ก.ค.2561 [12:16:56]
1206
17
11 ก.ค.2561 [22:20:58]
1172
18
10 ก.ค.2561 [17:28:23]
1690
19
9 ก.ค.2561 [15:14:26]
1185
20
9 ก.ค.2561 [15:09:30]
1167
21
9 ก.ค.2561 [15:01:00]
1184
22
5 ก.ค.2561 [10:13:28]
1157
23
5 ก.ค.2561 [10:09:30]
1173
24
5 ก.ค.2561 [09:59:54]
1161
25
4 ก.ค.2561 [09:00:25]
5
26
26 มิ.ย.2561 [18:38:46]
1182
27
21 มิ.ย.2561 [22:32:54]
1161
28
19 มิ.ย.2561 [14:28:31]
1177
29
19 มิ.ย.2561 [05:29:40]
1174
30
18 มิ.ย.2561 [16:16:33]
1149
31
16 มิ.ย.2561 [10:54:36]
1654
32
16 มิ.ย.2561 [07:52:12]
1170
33
16 มิ.ย.2561 [05:49:52]
1198
34
13 มิ.ย.2561 [14:36:30]
1144
35
12 มิ.ย.2561 [14:35:24]
1182
36
11 มิ.ย.2561 [16:35:25]
1151
37
11 มิ.ย.2561 [14:58:26]
1156
38
11 มิ.ย.2561 [14:56:13]
1476
39
11 มิ.ย.2561 [14:52:36]
1370
40
8 มิ.ย.2561 [21:01:23]
36
41
8 มิ.ย.2561 [09:49:57]
1249
42
8 มิ.ย.2561 [08:47:32]
1180
43
8 มิ.ย.2561 [08:43:31]
1174
44
6 มิ.ย.2561 [12:20:35]
1179
45
5 มิ.ย.2561 [09:33:00]
1142
46
4 มิ.ย.2561 [22:07:09]
1185
47
4 มิ.ย.2561 [22:04:53]
1176
48
1 มิ.ย.2561 [10:16:20]
1191
49
1 มิ.ย.2561 [09:43:12]
1171
50
1 มิ.ย.2561 [09:34:03]
1180
51
27 พ.ค.2561 [13:42:45]
1183
52
26 พ.ค.2561 [11:23:31]
1187
53
26 พ.ค.2561 [07:54:00]
1157
54
24 พ.ค.2561 [09:23:41]
1164
55
22 พ.ค.2561 [16:05:46]
1195
56
22 พ.ค.2561 [15:50:50]
1146
57
22 พ.ค.2561 [15:44:22]
23
58
22 พ.ค.2561 [15:39:46]
1175
59
21 พ.ค.2561 [11:16:49]
1171
60
21 พ.ค.2561 [11:08:24]
1144
61
18 พ.ค.2561 [05:54:18]
1177
62
18 พ.ค.2561 [05:48:22]
1150
63
18 พ.ค.2561 [05:45:55]
1158
64
18 พ.ค.2561 [05:43:12]
1157
65
18 พ.ค.2561 [05:37:41]
1154
66
18 พ.ค.2561 [05:34:45]
1155
67
18 พ.ค.2561 [05:32:06]
1156
68
18 พ.ค.2561 [05:23:45]
1156
69
18 พ.ค.2561 [05:15:17]
1153
70
18 พ.ค.2561 [05:08:36]
1152
71
18 พ.ค.2561 [04:22:59]
1157
72
17 พ.ค.2561 [05:28:34]
1216
73
16 พ.ค.2561 [21:45:53]
1182
74
16 พ.ค.2561 [21:38:02]
1176
75
16 พ.ค.2561 [21:36:40]
1176
76
16 พ.ค.2561 [21:34:56]
1193
77
16 พ.ค.2561 [21:33:20]
1166
78
16 พ.ค.2561 [21:31:04]
1172
79
16 พ.ค.2561 [21:29:24]
1165
80
16 พ.ค.2561 [21:27:58]
1180
81
16 พ.ค.2561 [21:25:59]
1178
82
16 พ.ค.2561 [21:24:28]
1163
83
12 พ.ค.2561 [06:48:31]
1174
84
12 พ.ค.2561 [06:43:42]
1195
85
11 พ.ค.2561 [15:00:06]
1146
86
7 พ.ค.2561 [11:27:56]
1194
87
6 พ.ค.2561 [16:43:32]
1147
88
4 พ.ค.2561 [15:17:23]
1530
89
4 พ.ค.2561 [11:39:14]
1226
90
3 พ.ค.2561 [14:31:08]
1167
91
1 พ.ค.2561 [10:37:19]
1177
92
1 พ.ค.2561 [10:24:16]
1185
93
28 เม.ย.2561 [09:47:24]
1147
94
28 เม.ย.2561 [09:37:53]
1175
95
28 เม.ย.2561 [09:30:17]
1207
96
25 เม.ย.2561 [11:33:07]
1180
97
18 เม.ย.2561 [21:59:46]
1145
98
10 เม.ย.2561 [13:56:13]
1155
99
8 เม.ย.2561 [15:22:51]
1225
100
8 เม.ย.2561 [15:04:21]
1426
จำนวนทั้งหมด 775 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 323 คน | เมื่อวานนี้ : 517 คน | เดือนนี้:2,123คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,177 คน |ปีนี้  : 79,734 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence