รายละเอียด

ประเภท :
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หัวข้อ :
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
รายละเอียด :

เนื่องจากโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จะจัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์ ที่มีการระบาด ของฺเชื้อไวรัส covid19 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม จึงขอความร่วมมายังนักเรียน ผู้ปกครอง โปรดดำเนินการ ดังนี้
(thumbtack) ตอบแบบสำรวจความต้องการทีวีและกล่องทีวีดิจิตอล เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล สพม.29 http://dtvbox29.secondary29.go.th/

(thumbtack)(thumbtack)ตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ https://forms.gle/mMkVr7fTqnE1e8ZcA

(thumbtack)(thumbtack)(thumbtack)สำหรับนักเรียน
เตรียมความพร้อมในการเรียน นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนใช้งาน บัญชีเมล์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลนของโรงเรียนคลิกเข้าดูรายละเอียดตามระดับชั้น
- ชั้นมัธยมัธยมศึกษาปีที่ 2 https://bit.ly/email-m2-63
- ชั้นมัธยมัธยมศึกษาปีที่ 3 https://bit.ly/email-m3-63
- ชั้นมัธยมัธยมศึกษาปีที่ 5 https://bit.ly/email-m5-63
- ชั้นมัธยมัธยมศึกษาปีที่ 6 https://bit.ly/email-m6-63

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
13 พ.ค.2563 [08:01:38]
จำนวนอ่าน :
1 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

27 ก.พ.2567 [14:21:05]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP) ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 .. ( อ่าน : 2,874 )
23 ก.พ.2567 [12:43:44]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 .. ( อ่าน : 4,031 )
16 ก.พ.2567 [14:55:05]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP) .. ( อ่าน : 407 )
16 ก.พ.2567 [14:54:25]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ .. ( อ่าน : 462 )
18 ม.ค.2567 [12:58:11]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มงานทั่วไป .. ( อ่าน : 309 )
9 ม.ค.2567 [10:30:06]- ดาวน์โหลดเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 1,856 )
19 ธ.ค.2566 [10:14:58]- ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 25-28 ธ.ค.2566 .. ( อ่าน : 1,456 )
14 ธ.ค.2566 [15:19:17]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ระหว่างว้นที่ 18-19 ธ.ค.2566 .. ( อ่าน : 453 )
4 ธ.ค.2566 [12:21:19]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับทดสอบวัดความฤนัด (TGAT และ TPAT) ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ .. ( อ่าน : 1,500 )
17 พ.ย.2566 [13:48:27]- แนวปฏิบัติของนักเรียน โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ ในการเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 .. ( อ่าน : 1,513 )
17 พ.ย.2566 [13:35:23]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ประจำโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือโครงการ วมว.) .. ( อ่าน : 1,440 )
15 พ.ย.2566 [16:10:55]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ประจำโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย .. ( อ่าน : 7,746 )
15 พ.ย.2566 [13:43:16]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 21-24 พ.ย.2566 .. ( อ่าน : 1,300 )
13 พ.ย.2566 [09:06:57]- เว็บไซต์การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายใน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 1,412 )
13 พ.ย.2566 [09:00:09]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ประจำโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือโครงการ วมว.) .. ( อ่าน : 1,328 )
13 พ.ย.2566 [08:39:28]- ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( ฉบับปรับปรุง เริ่มใช้วันที่ 13 พย.2566 ) .. ( อ่าน : 1,446 )
9 พ.ย.2566 [10:10:15]- เชิญชวนคุณครู เยาวชน และประชาชนทั่วไป มาสร้างแรงบันดาลใจและค้นพบความมหัศจรรย์ด้วยวิทยาศาสตร์ (คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช )ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่สนุกสนาน พร้อมเคลื่อนพลเพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ .. ( อ่าน : 225 )
15 ต.ค.2566 [08:58:10]- ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 2,515 )
19 ก.ย.2566 [11:15:24]- ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 1,279 )
12 ก.ย.2566 [16:22:52]- แนวปฏิบัติงานวัดและประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2566 (ปรับปรุง 12 ก.ย.2566) .. ( อ่าน : 1,218 )
24 ส.ค.2566 [09:36:40]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ในกลุ่มงานโครงการพิเศษ)  .. ( อ่าน : 1,237 )
21 ส.ค.2566 [12:49:52]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ในกลุ่มงานโครงการพิเศษ) .. ( อ่าน : 1,233 )
15 ส.ค.2566 [09:02:42]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ( ในกลุ่มงานโครงการพิเศษ ) .. ( อ่าน : 8,405 )
14 ก.ค.2566 [11:10:28]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง งดการเรียนการสอน เพื่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ .. ( อ่าน : 1,232 )
12 ก.ค.2566 [11:16:07]- แจ้งจากงานทะเบียนและวัดผล ขอปรับปรุงตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ .. ( อ่าน : 1,231 )
10 ก.ค.2566 [15:57:39]- เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบทุกท่าน ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566  .. ( อ่าน : 1,237 )
10 ก.ค.2566 [12:21:06]- แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ .. ( อ่าน : 1,232 )
20 มิ.ย.2566 [15:05:14]- โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน ให้คนไทยมีงานทำผ่านแพลตฟอร์ม .. ( อ่าน : 1,212 )
16 พ.ค.2566 [10:08:28]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 1,245 )
12 พ.ค.2566 [14:31:48]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่องแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ .. ( อ่าน : 20 )
  ดูข่าวทั้งหมดว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 697 คน | เมื่อวานนี้ : 100 คน | เดือนนี้:100คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,305 คน |ปีนี้  : 38,190 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence