ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
11 ก.ย.2563 [07:00:25]
205
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1 ก.ย.2563 [14:23:11]
241
3
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
239
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 ส.ค.2563 [10:55:06]
71
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
23 ก.ค.2563 [15:31:27]
57
6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
23 ก.ค.2563 [15:15:05]
51
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ม.ค.2563 [13:10:23]
67
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ม.ค.2563 [13:04:09]
67
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 ธ.ค.2562 [15:19:35]
62
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ก.ย.2562 [16:20:13]
43
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ก.ย.2562 [16:17:00]
36
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2562 [13:16:32]
44
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2562 [13:15:19]
49
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2562 [13:13:33]
51
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2562 [13:12:13]
44
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2562 [13:10:07]
52
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
26 มิ.ย.2562 [11:17:03]
44
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
13 พ.ค.2562 [23:12:42]
46
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ค.2562 [23:01:52]
40
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 พ.ค.2562 [14:22:18]
51
จำนวนทั้งหมด 58 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 39 คน | เมื่อวานนี้ : 326 คน | เดือนนี้:7,333คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,080 คน |ปีนี้  : 7,333 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560