ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ม.ค.2563 [13:10:23]
176
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ม.ค.2563 [13:04:09]
256
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 ธ.ค.2562 [15:19:35]
167
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ก.ย.2562 [16:20:13]
257
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ก.ย.2562 [16:17:00]
217
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2562 [13:16:32]
431
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2562 [13:15:19]
459
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2562 [13:13:33]
477
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2562 [13:12:13]
490
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2562 [13:10:07]
467
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
26 มิ.ย.2562 [11:17:03]
764
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
13 พ.ค.2562 [23:12:42]
650
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ค.2562 [23:01:52]
478
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 พ.ค.2562 [14:22:18]
1305
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2562 [03:19:04]
79
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2562 [03:11:55]
78
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2562 [02:50:56]
153
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4 มี.ค.2562 [10:30:54]
90
19
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 มี.ค.2562 [10:17:44]
83
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
8 ก.พ.2562 [17:46:44]
503
จำนวนทั้งหมด 52 รายการ
1 2 3
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 7 คน | เมื่อวานนี้ : 304 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 14,626 คน |ปีนี้  : 65,846 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560