ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ก.ย.2562 [16:20:13]
71
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ก.ย.2562 [16:17:00]
95
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2562 [13:16:32]
255
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2562 [13:15:19]
266
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2562 [13:13:33]
257
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2562 [13:12:13]
251
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2562 [13:10:07]
292
8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
26 มิ.ย.2562 [11:17:03]
261
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
13 พ.ค.2562 [23:12:42]
487
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ค.2562 [23:01:52]
342
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 พ.ค.2562 [14:22:18]
1092
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2562 [03:19:04]
47
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2562 [03:11:55]
44
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2562 [02:50:56]
96
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4 มี.ค.2562 [10:30:54]
64
16
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 มี.ค.2562 [10:17:44]
48
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
8 ก.พ.2562 [17:46:44]
345
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 ม.ค.2562 [15:09:59]
395
19
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
29 ม.ค.2562 [06:42:42]
291
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
28 ม.ค.2562 [17:25:22]
373
จำนวนทั้งหมด 49 รายการ
1 2 3
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 323 คน | เมื่อวานนี้ : 312 คน | เดือนนี้:3,108คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,304 คน |ปีนี้  : 74,319 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560