ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
13 พ.ย.2566 [09:17:20]
44
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2566 [09:32:11]
86
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2566 [09:23:21]
80
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6 พ.ย.2566 [09:13:10]
89
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ก.ย.2566 [15:24:17]
254
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ก.ย.2566 [15:17:56]
326
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ก.ย.2566 [15:14:27]
313
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ย.2566 [15:52:33]
210
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 ก.ย.2566 [16:02:59]
51
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ย.2566 [15:58:39]
54
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ย.2566 [15:37:05]
151
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ย.2566 [15:31:14]
384
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ย.2566 [15:28:26]
141
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ย.2566 [10:05:29]
178
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 ก.ย.2566 [09:58:43]
90
16
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4 ก.ย.2566 [09:53:27]
110
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
4 ก.ย.2566 [09:41:11]
83
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ย.2566 [09:35:47]
92
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
80
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ก.ย.2566 [08:54:53]
101
จำนวนทั้งหมด 133 รายการ
1 2 3 4 5 6 7

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
เพลงมาร์ชลือคำหาญ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 159 คน | เมื่อวานนี้ : 594 คน | เดือนนี้:3,395คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,293 คน |ปีนี้  : 164,063 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence