ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
689
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 เม.ย.2565 [10:54:26]
155
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 เม.ย.2565 [10:49:13]
184
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 เม.ย.2565 [10:36:25]
124
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 เม.ย.2565 [10:28:28]
138
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 เม.ย.2565 [10:17:36]
166
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 เม.ย.2565 [10:03:26]
158
8
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
10 ก.พ.2565 [13:28:58]
243
9
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
1 ก.พ.2565 [11:37:46]
235
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 ก.พ.2565 [11:18:47]
296
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ธ.ค.2564 [15:14:18]
491
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ธ.ค.2564 [15:06:51]
1121
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
273
14
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20 ธ.ค.2564 [14:54:27]
216
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20 ธ.ค.2564 [14:52:30]
161
16
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
20 ธ.ค.2564 [14:50:39]
183
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20 ธ.ค.2564 [14:47:19]
199
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ธ.ค.2564 [12:36:02]
171
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ธ.ค.2564 [12:31:45]
197
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ธ.ค.2564 [10:59:42]
146
จำนวนทั้งหมด 88 รายการ
1 2 3 4 5
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 106 คน | เมื่อวานนี้ : 435 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,489 คน |ปีนี้  : 93,436 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence