ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ก.พ.2561 [13:58:26]
269
2
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
20 ม.ค.2561 [15:14:12]
268
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 ม.ค.2561 [13:58:09]
268
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20 ม.ค.2561 [10:07:43]
269
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14 พ.ย.2560 [13:47:48]
270
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2560 [21:12:06]
270
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ต.ค.2560 [22:46:29]
269
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [23:38:53]
268
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [22:20:50]
270
10
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 ต.ค.2560 [22:12:35]
269
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
16 ต.ค.2560 [22:11:31]
275
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ต.ค.2560 [21:53:42]
268
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19 ส.ค.2560 [11:05:10]
268
14
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
6 ส.ค.2560 [22:28:58]
274
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
31 ก.ค.2560 [11:23:46]
272
16
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6 พ.ค.2560 [21:28:00]
271
จำนวนทั้งหมด 96 รายการ
1 2 3 4 5

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 239 คน | เมื่อวานนี้ : 397 คน | เดือนนี้:8,802คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,953 คน |ปีนี้  : 113,191 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence