ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 มิ.ย.2566 [10:50:11]
309
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 มิ.ย.2566 [10:45:46]
531
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
13 มิ.ย.2566 [11:54:49]
525
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
13 มิ.ย.2566 [11:46:13]
914
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
655
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 มี.ค.2566 [10:48:45]
767
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 มี.ค.2566 [10:39:10]
807
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
582
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
612
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
590
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 พ.ย.2565 [10:53:52]
608
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 พ.ย.2565 [10:49:50]
573
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 พ.ย.2565 [10:44:17]
550
14
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 พ.ย.2565 [10:34:20]
568
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 พ.ย.2565 [10:27:30]
602
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2565 [19:28:06]
572
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2565 [14:54:25]
581
18
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
27 ต.ค.2565 [15:34:56]
571
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
564
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
1 เม.ย.2565 [10:54:26]
543
จำนวนทั้งหมด 126 รายการ
1 2 3 4 5 6 7

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 380 คน | เมื่อวานนี้ : 465 คน | เดือนนี้:9,499คน | เดือนที่ผ่านมา  : 11,090 คน |ปีนี้  : 121,585 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence