ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
281
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20 ธ.ค.2564 [14:54:27]
281
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20 ธ.ค.2564 [14:52:30]
270
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
20 ธ.ค.2564 [14:50:39]
284
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20 ธ.ค.2564 [14:47:19]
283
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ธ.ค.2564 [12:36:02]
280
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ธ.ค.2564 [12:31:45]
277
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ธ.ค.2564 [10:59:42]
278
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20 ธ.ค.2564 [10:48:55]
277
10
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
20 ธ.ค.2564 [10:42:42]
278
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
20 ธ.ค.2564 [09:42:13]
269
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 ธ.ค.2564 [14:08:14]
271
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 ธ.ค.2564 [13:59:23]
282
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 ธ.ค.2564 [13:57:06]
269
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 ธ.ค.2564 [13:47:16]
273
16
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1 ธ.ค.2564 [09:59:41]
273
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 พ.ย.2564 [10:18:03]
268
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
3 ก.พ.2564 [13:02:13]
270
19
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
11 ก.ย.2563 [07:00:25]
272
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1 ก.ย.2563 [14:23:11]
276
จำนวนทั้งหมด 96 รายการ
1 2 3 4 5

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 243 คน | เมื่อวานนี้ : 397 คน | เดือนนี้:8,802คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,953 คน |ปีนี้  : 113,191 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence