ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
15 พ.ย.2561 [12:47:36]
202
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
15 พ.ย.2561 [12:30:14]
177
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
13 พ.ย.2561 [15:51:15]
167
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 ส.ค.2561 [06:13:08]
185
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
14 ส.ค.2561 [06:02:29]
221
6
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
24 ก.ค.2561 [21:29:03]
182
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11 ก.ค.2561 [22:40:42]
231
8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 ก.ค.2561 [22:33:23]
306
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11 มี.ค.2561 [07:09:36]
226
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.พ.2561 [22:20:18]
173
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.พ.2561 [22:13:14]
174
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
19 ก.พ.2561 [21:44:01]
180
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ก.พ.2561 [13:58:26]
157
14
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
20 ม.ค.2561 [15:14:12]
185
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 ม.ค.2561 [13:58:09]
148
16
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20 ม.ค.2561 [10:07:43]
179
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14 พ.ย.2560 [13:47:48]
201
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
6 พ.ย.2560 [21:12:06]
213
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ต.ค.2560 [22:46:29]
171
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ต.ค.2560 [23:38:53]
179
จำนวนทั้งหมด 88 รายการ
1 2 3 4 5
ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 22 คน | เมื่อวานนี้ : 178 คน | เดือนนี้:3,245คน | เดือนที่ผ่านมา  : 7,128 คน |ปีนี้  : 79,919 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence