ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 เม.ย.2562 [02:50:56]
273
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4 มี.ค.2562 [10:30:54]
268
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 มี.ค.2562 [10:17:44]
275
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
8 ก.พ.2562 [17:46:44]
275
5
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 ม.ค.2562 [15:09:59]
282
6
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
29 ม.ค.2562 [06:42:42]
269
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
28 ม.ค.2562 [17:25:22]
272
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ย.2561 [14:26:19]
287
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
15 พ.ย.2561 [12:47:36]
268
10
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
15 พ.ย.2561 [12:30:14]
272
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
13 พ.ย.2561 [15:51:15]
268
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 ส.ค.2561 [06:13:08]
270
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
14 ส.ค.2561 [06:02:29]
270
14
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
24 ก.ค.2561 [21:29:03]
271
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11 ก.ค.2561 [22:40:42]
274
16
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 ก.ค.2561 [22:33:23]
275
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11 มี.ค.2561 [07:09:36]
270
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.พ.2561 [22:20:18]
274
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.พ.2561 [22:13:14]
271
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
19 ก.พ.2561 [21:44:01]
272
จำนวนทั้งหมด 96 รายการ
1 2 3 4 5

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 226 คน | เมื่อวานนี้ : 397 คน | เดือนนี้:8,802คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,953 คน |ปีนี้  : 113,191 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence