ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 มิ.ย.2566 [10:54:11]
589
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 มิ.ย.2566 [10:50:11]
564
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 มิ.ย.2566 [10:45:46]
559
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
13 มิ.ย.2566 [11:54:49]
563
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
13 มิ.ย.2566 [11:46:13]
570
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
565
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 มี.ค.2566 [10:48:45]
575
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 มี.ค.2566 [10:39:10]
587
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
559
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
551
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
554
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 พ.ย.2565 [10:53:52]
556
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 พ.ย.2565 [10:49:50]
548
14
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 พ.ย.2565 [10:44:17]
552
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 พ.ย.2565 [10:34:20]
558
16
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 พ.ย.2565 [10:27:30]
540
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2565 [19:28:06]
536
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 พ.ย.2565 [14:54:25]
548
19
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
27 ต.ค.2565 [15:34:56]
642
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
570
จำนวนทั้งหมด 147 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 400 คน | เมื่อวานนี้ : 538 คน | เดือนนี้:8,077คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,338 คน |ปีนี้  : 55,505 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence