รายละเอียด

ประเภท :
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หัวข้อ :
ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด :

ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
26 ก.พ.2563 [16:50:16]
จำนวนอ่าน :
572 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

[ 28 มี.ค.2563 [08:17:06]]- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 185 )
[ 28 มี.ค.2563 [08:08:20]]- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 210 )
[ 18 มี.ค.2563 [13:26:10]]- ประกาศ เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร (Pre-Cadet Gigted Program : PCGP) .. ( อ่าน : 229 )
[ 18 มี.ค.2563 [13:24:28]]- แนวปฏิบัติกลุ่มบริหารวิชาการ ในช่วงระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม 2563 .. ( อ่าน : 631 )
[ 18 มี.ค.2563 [13:22:44]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ .. ( อ่าน : 658 )
[ 11 มี.ค.2563 [13:38:42]]- ประกาศ เรื่อง ยกเลิกพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 816 )
[ 11 มี.ค.2563 [13:19:54]]- ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GP) .. ( อ่าน : 1,329 )
[ 11 มี.ค.2563 [09:02:59]]- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร (Pre-Cadet Gifted Program : PCGP ) .. ( อ่าน : 314 )
[ 10 มี.ค.2563 [17:00:34]]- ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GP) .. ( อ่าน : 417 )
[ 4 มี.ค.2563 [15:03:17]]- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Programe : GP) .. ( อ่าน : 1,594 )
[ 4 มี.ค.2563 [15:00:09]]- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Programe : GP) และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร (Pre-Cadet Gifted Program : PC .. ( อ่าน : 51 )
[ 3 มี.ค.2563 [09:05:37]]- ประกาศผลการเรียนรายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 .. ( อ่าน : 216 )
[ 3 มี.ค.2563 [09:00:05]]- ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 677 )
[ 2 มี.ค.2563 [15:32:01]]- แจ้งเลื่อนการดำเนินกิจกรรมในโครงการค่ายเรียนล่วงหน้าเพิ่มเติมศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(อัฉริยภาพ) และโครงการติว 5 วิชาหลัก   ของนักเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร  (Pre-Cadet Gifted Program) ปีการศึกษ .. ( อ่าน : 403 )
[ 26 ก.พ.2563 [16:50:16]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 573 )
[ 15 ก.พ.2563 [14:13:37]]- ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 .. ( อ่าน : 1,370 )
[ 20 ม.ค.2563 [16:03:48]]- การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ .. ( อ่าน : 1,780 )
[ 20 ม.ค.2563 [16:03:08]]- การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนทั่วไป .. ( อ่าน : 58 )
[ 20 ม.ค.2563 [16:02:29]]- การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ .. ( อ่าน : 193 )
[ 20 ม.ค.2563 [16:01:50]]- การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนทั่วไป .. ( อ่าน : 506 )
[ 20 ม.ค.2563 [16:00:56]]- การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ ประเภทที่มีความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ .. ( อ่าน : 340 )
[ 20 ม.ค.2563 [15:59:51]]- เขตพื้นที่บริการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 294 )
[ 17 ม.ค.2563 [12:08:14]]- ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GP) .. ( อ่าน : 147 )
[ 17 ม.ค.2563 [12:06:06]]- ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GP) .. ( อ่าน : 850 )
[ 17 ม.ค.2563 [11:10:45]]- การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมทหาร (Pre-Cadet Gifted Programe : PCGP) .. ( อ่าน : 409 )
[ 10 ม.ค.2563 [17:41:47]]- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา .. ( อ่าน : 118 )
[ 6 ม.ค.2563 [18:44:36]]- ประกาศเลขที่นั่งสอบโอเน็ต ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 450 )
[ 17 ธ.ค.2562 [15:00:05]]- ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 .. ( อ่าน : 721 )
[ 17 ธ.ค.2562 [09:48:27]]- สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 .. ( อ่าน : 832 )
[ 9 ธ.ค.2562 [12:46:57]]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การหยุดทำการเรียนการสอนกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค.2562 .. ( อ่าน : 1,289 )
  ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 95 คน | เมื่อวานนี้ : 574 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 15,343 คน |ปีนี้  : 38,596 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560