รายละเอียด

ประเภท :
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หัวข้อ :
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียด :

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เดิมกำหนดสอบวันที่ 25 ธ.ค.63 แต่เลื่อนการสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19  บัดนี้สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจึงประกาศกำหนดสอบวันที่  5 มี.ค.64 ซึ่งในการนี้มีนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สมัครเข้าสอบจำนวน 502 คน จึงขอให้นักเรียนที่สมัครสอบทุกคน ได้เตรียมความพร้อมและเข้าสอบตามกำหนดในประกาศโดยพร้อมเพียงกัน
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29

​​​​​​​ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้  :  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29


[ อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม ]

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
27 ก.พ.2564 [07:21:14]
จำนวนอ่าน :
114 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

9 เม.ย.2564 [07:05:11]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 243 )
9 เม.ย.2564 [07:03:09]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 322 )
8 เม.ย.2564 [09:32:15]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 414 )
8 เม.ย.2564 [08:04:31]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนา อัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 763 )
1 เม.ย.2564 [08:49:38]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 207 )
1 เม.ย.2564 [08:48:37]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 263 )
25 มี.ค.2564 [09:47:05]- ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ .. ( อ่าน : 495 )
23 มี.ค.2564 [15:43:27]- แจ้งหยุดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 29 มี.ค.2564 .. ( อ่าน : 194 )
22 มี.ค.2564 [13:39:07]- ตารางคุมสอบวัดผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับบุคลากรครู) .. ( อ่าน : 226 )
22 มี.ค.2564 [13:36:45]- ตารางสอบวัดผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 615 )
4 มี.ค.2564 [09:03:28]- เปลี่ยนแปลงวันสอบ O-NET ม.6 และวิชาสามัญ รายวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป .. ( อ่าน : 719 )
27 ก.พ.2564 [07:21:14]- ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ .. ( อ่าน : 115 )
11 ก.พ.2564 [14:58:43]- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 98 )
8 ก.พ.2564 [10:22:24]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 103 )
4 ก.พ.2564 [14:07:39]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) .. ( อ่าน : 826 )
4 ก.พ.2564 [13:26:13]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) .. ( อ่าน : 969 )
4 ก.พ.2564 [12:21:44]- ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 1,050 )
1 ก.พ.2564 [09:44:51]- ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 853 )
29 ม.ค.2564 [17:38:46]- ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย .. ( อ่าน : 81 )
18 ม.ค.2564 [12:08:09]- ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดคำขวัญ โครงการภายโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ทิ้งขยะให้ถูกที่ เจอขยะเร็วรี่ให้รีบเก็บ” โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 .. ( อ่าน : 95 )
18 ม.ค.2564 [11:55:14]- ประกาศโรงเรียนสือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา .. ( อ่าน : 118 )
18 ม.ค.2564 [11:44:15]- คู่มือการเข้าใช้งาน ระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์(E-TESTING) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 168 )
8 ม.ค.2564 [17:28:18]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ และเปิดทำการเรียนการสอน ในจันทร .. ( อ่าน : 1,213 )
5 ม.ค.2564 [11:47:42]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 153 )
5 ม.ค.2564 [09:09:28]- ประกาศแจ้งมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 371 )
29 ธ.ค.2563 [10:48:56]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล .. ( อ่าน : 453 )
25 ธ.ค.2563 [19:23:39]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ รอบที่ ๒ .. ( อ่าน : 1,084 )
24 ธ.ค.2563 [13:21:36]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) .. ( อ่าน : 569 )
24 ธ.ค.2563 [13:14:59]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา .. ( อ่าน : 267 )
22 ธ.ค.2563 [14:11:21]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ .. ( อ่าน : 135 )
  ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 375 คน | เมื่อวานนี้ : 560 คน | เดือนนี้:5,355คน | เดือนที่ผ่านมา  : 13,178 คน |ปีนี้  : 35,182 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560