รายละเอียด

ประเภท :
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หัวข้อ :
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด :

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


[ อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม ]

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
24 พ.ค.2564 [09:00:10]
จำนวนอ่าน :
245 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

7 ม.ค.2565 [09:49:45]- ตารางสอบวัดผลกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 10-14 ม.ค.2565 .. ( อ่าน : 287 )
29 ธ.ค.2564 [11:28:14]- แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 1,612 )
8 ธ.ค.2564 [15:36:38]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล .. ( อ่าน : 259 )
7 ธ.ค.2564 [14:08:17]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล .. ( อ่าน : 246 )
30 พ.ย.2564 [11:23:33]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ประจำกลุ่มงานบุคคล) และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ประจำสำนักงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งสู่เตรียมท .. ( อ่าน : 269 )
30 พ.ย.2564 [09:09:07]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 271 )
26 พ.ย.2564 [17:46:59]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ .. ( อ่าน : 251 )
22 พ.ย.2564 [14:53:05]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ .. ( อ่าน : 277 )
18 พ.ย.2564 [10:44:08]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 247 )
15 พ.ย.2564 [15:54:59]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ .. ( อ่าน : 246 )
5 พ.ย.2564 [14:56:29]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์   .. ( อ่าน : 1,276 )
29 ต.ค.2564 [13:16:52]- แนวปฏิบัติแผนผังเข้าแถว ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 .. ( อ่าน : 978 )
29 ต.ค.2564 [10:54:31]- แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 1,980 )
26 ต.ค.2564 [16:00:00]- ประกาศผลการเรียนภาคเรียนออนไลน์ .. ( อ่าน : 1,132 )
3 ก.ย.2564 [12:02:28]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 255 )
17 ส.ค.2564 [17:16:07]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน .. ( อ่าน : 264 )
2 ส.ค.2564 [12:46:53]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การชะลอการจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน .. ( อ่าน : 252 )
23 ก.ค.2564 [15:23:44]- การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒๗ , ๒๙ และ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ .. ( อ่าน : 247 )
16 ก.ค.2564 [12:52:52]- แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) วันที่ ๑๙ - ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ .. ( อ่าน : 251 )
9 ก.ค.2564 [13:03:46]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยรูปแบบ Blended Learning .. ( อ่าน : 247 )
7 ก.ค.2564 [21:10:05]- รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ .. ( อ่าน : 235 )
2 ก.ค.2564 [15:03:38]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ การจัดการเรียนการสอน (ระยะที่ ๓) ในระหว่าง วันที่ ๕ - ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยรูปแบบ Blended Learning : การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (On-li .. ( อ่าน : 257 )
28 มิ.ย.2564 [14:41:53]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดกิจกรรมการการเรียนการสอน ในระหว่าง วันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ .. ( อ่าน : 245 )
24 มิ.ย.2564 [10:15:14]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน On-site(คู่-คี่) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ตั้้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.2564-2 ก.ค.2564 .. ( อ่าน : 264 )
11 มิ.ย.2564 [14:02:13]- รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564  เรียนตามเลขที่  ที่จะมาเรียนในวันคู่-คี่ .. ( อ่าน : 253 )
11 มิ.ย.2564 [10:07:35]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 257 )
31 พ.ค.2564 [10:53:25]- ห้องเรียนออนไลน์ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 .. ( อ่าน : 240 )
31 พ.ค.2564 [08:31:18]- คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 .. ( อ่าน : 936 )
29 พ.ค.2564 [13:00:41]- กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 .. ( อ่าน : 254 )
25 พ.ค.2564 [09:10:24]- ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ .. ( อ่าน : 253 )
  ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 66 คน | เมื่อวานนี้ : 295 คน | เดือนนี้:5,298คน | เดือนที่ผ่านมา  : 8,375 คน |ปีนี้  : 5,298 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence